Economische en financiële terugblik en vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar

 

Nu de eerste zes maanden van 2024 ten einde lopen, neemt Olivier Colsoul, Senior Strategist bij AG, de tijd om het met ons te hebben over de dynamiek die de economie en de financiële markten in de eerste helft van het jaar vorm heeft gegeven.

 

Hoe zou u de eerste helft van het jaar samenvatten?


De evolutie was over het algemeen positief te noemen. Vanuit economisch oogpunt lijkt de groei aan te trekken. De desinflatie verloopt iets trager, zij het vanaf een niveau dat niet alarmerend is. Op de financiële markten zijn de beurzen de beleggers wel gunstiger gezind. De enige keerzijde zien we bij de obligaties. Die zijn volatiel gebleven, maar positief is wel dat de rentevoeten beter zijn dan zes maanden geleden.

 


Hoe ziet de tweede helft van het jaar eruit?

 

Over het geheel genomen is het onwaarschijnlijk dat de trends die we tot nu toe hebben gezien, zullen omkeren. Het ziet ernaar uit dat de economische opleving op een gestaag niveau zal aanhouden, omdat het monetaire beleid bewust restrictief blijft om de inflatie onder controle te houden. Toch wordt verwacht dat de belangrijkste rentetarieven licht zullen dalen, ook in de Verenigde Staten. Voor beleggers zullen obligaties waarschijnlijk logischerwijs iets beter presteren, gezien hun hogere rendement op de vervaldatum. Wat aandelen betreft, blijven het klimaat en de evolutie van de winst gunstig, maar de koersstijgingen zouden in de nabije toekomst minder sterk kunnen zijn, gezien de goede prestaties die in het eerste halfjaar al zijn neergezet.

De evolutie was over het algemeen positief te noemen


Tot slot is er het politieke en geopolitieke aspect. 2024 lijkt een recordverkiezingsjaar te worden op wereldschaal. Zonder echt voorspellingen te doen, welke impact zouden die verkiezingen kunnen hebben op de wereldeconomie en de financiële markten?

 

De helft van de stemgerechtigde wereldbevolking in 88 landen trekt dit jaar naar de stembus. Niet alle verkiezingen hebben dezelfde impact. De belangrijkste zijn ongetwijfeld de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, maar dichter bij huis hebben de Europese en Belgische federale verkiezingen net plaatsgevonden. Hoewel er bij de Europese verkiezingen geen grote verrassingen uit de bus kwamen, was de uitslag in België verbluffend genoeg minder ingewikkeld dan gewoonlijk voor de vorming van een regering die de begroting moet goedkeuren. Maar de grote verrassing kwam uit Parijs, waar - op het moment van schrijven - de president heeft besloten om het parlement te ontbinden en vervroegde parlementsverkiezingen heeft uitgeschreven. Die kunnen de relatieve meerderheid van de huidige regering in gevaar brengen en de deur openen voor extreme partijen of leiden tot een politieke impasse. Door die plotselinge onzekerheid, die door sommigen als onnodig en riskant wordt gezien, is de stemming onder beleggers ernstig bekoeld in tijden waarin de begrotingssituatie verre van rooskleurig is. In afwachting van de nieuwe verkiezingsstrijd tussen Biden en Trump, die economische gevolgen kan hebben voor Europa als de voormalige republikeinse president wint, lijdt het geen twijfel dat (geo)politieke risico's de komende maanden de boventoon zullen voeren en misschien voor opschudding zullen zorgen op de financiële markten. Wordt vervolgd dus.

Welk advies zou u onze klanten in Tak 23 geven gezien de mogelijke onrust die in de tweede helft van 2024 op de financiële markten wordt voorspeld?

 

Niet panikeren is de boodschap. Aangezien het lastig is om precies te voorspellen hoe de financiële markten zich zullen gedragen en het daarom onmogelijk is om precies te weten wanneer je moet kopen of verkopen (een strategie die bekend staat als 'market timing'), blijkt het houden van je belegging op de lange termijn meestal de slimste zet.

 

 

Wie is Olivier Colsoul?

 

Olivier Colsoul vervulde de afgelopen 30 jaar verschillende beleggingsfuncties: aandelenanalist, portefeuillebeheerder, analist van fondsen van derden en econoom bij verschillende gerenommeerde financiële instellingen. Sinds 2020 is Olivier Senior Strategist bij AG. Hij ontwikkelt de algemene beleggingsstrategie van AG op korte en lange termijn, door de macro-economische ontwikkelingen en de evolutie van de financiële markten te analyseren.

Olivier Colsoul