Actie Autosalon: vertrek met mooie extra’s, zonder meer te betalen!

Kocht u zopas een nieuwe of tweedehandswagen en wil u die graag zo goed mogelijk verzekeren? Bij AG vindt u zonder omwegen precies wat u nodig hebt.

Maar u vindt er ook meer dan dat. Want als u nu een autoverzekering afsluit bij uw makelaar of verzekeringsadviseur krijgt u er gratis uitbreidingen bovenop. Zo vertrekt u straks extra beschermd naar elke hoekje in België of daarbuiten dat u graag wil ontdekken. 

Wat krijg ik nu extra?

Bij welke verzekeringen krijg ik nu extra dekkingen?Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

De verplichte autoverzekering die meer biedt dan wettelijk verplicht. Met o.a. een voordelig bonus-malussysteem, gratis bijstand en een vervangwagen. En nu krijgt u er de waarborg tegen natuurgeweld bovenop.

Top Omnium

Een complete en flexibele verzekering voor uw nieuwe wagen waarmee u verzekerd bent tegen schade door een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde. Tijdelijk met het PACK OMNIUM+ 36 er gratis bij.

Rijdt u (deels) elektrisch?

Wat krijg ik er dankzij de tijdelijke aanbieding bovenop?

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

Pack Familiale+: dekking van schade aan gehuurde of geleende voorwerpen

Stel: op vakantie huurt u een namiddag een jetski en tijdens een verstrooid moment vaart u ergens tegen. De schade aan de jetski wordt vergoed door Pack Familiale+. Is de schade groter dan de vrijstelling? Dan valt uw vrijstelling weg en betaalt AG dus alles. 

Wordt u snel zeeziek en mijdt u dus jetski’s? Dan blijft dit pack interessant. Want het dekt de schade aan heel wat voorwerpen die u huurt of leent. Ja zelfs de grasmaaier van de buren.

Pack Woning & Assist+, de mooie extra’s:

 • 24/7 hulp van een vakman bij een dringend probleem aan uw woning. Weigert uw elektrische garagepoort plots dienst? Blijf zen. Eén telefoontje en een technicus staat aan uw deur om het euvel te regelen.
 • Ruimere vergoedingen bij schade. Laat uw zoon zijn tablet vallen met een gebarsten scherm en slecht functionerend apparaat als resultaat? Geen zorgen: we vergoeden u voor die schade voor de aankoopprijs van het apparaat als die hoger is dan de actuele prijs. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!

Pack Diefstal+: 100% gedekt tegen diefstal

Gaan dieven aan de haal met zowat de hele inhoud van uw woning? Dan wordt de totale waarde van uw bezittingen voor 100% gedekt in plaats van voor 50%. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico uit het contract Top Woning verdubbeld, met uitzondering van de limiet voor waarden. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!  

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

Pack Omnium+ 36: langer een hogere dekking van uw wagen

Uw voertuig wordt langer ‘als nieuw’ beschouwd voor de berekening van terugbetaling bij schade: tot 36.000 km of tot 36 maanden! In geval van diefstal of total loss kan u dus rekenen op een hogere vergoeding. Is uw dakkoffer of fietsenrek beschadigd na een ongeval, dan wordt die vergoed tot 2.000 euro. Ook uw winterbanden zijn tot 1.000 euro verzekerd. 

Pack Omnium+ 36: langer een hogere dekking van uw wagen

Uw voertuig wordt langer ‘als nieuw’ beschouwd voor de berekening van terugbetaling bij schade: tot 36.000 km of tot 36 maanden! In geval van diefstal of total loss kan u dus rekenen op een hogere vergoeding. Is uw dakkoffer of fietsenrek beschadigd na een ongeval, dan wordt die vergoed tot 2.000 euro. Ook uw winterbanden zijn tot 1.000 euro verzekerd. 

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

Actievoorwaarden

Actie Autosalon geldig van 01/01/2023 t.e.m. 31/03/2023 bij het afsluiten (nieuwe zaak of verandering van voertuig) voor een voertuig in de klasse Toerisme en Zaken (buiten vloot) van een AG-verzekering BA Auto of Top Omnium.

 • Bij een BA Auto krijgt de klant de waarborg OmniNatuur voor de hele looptijd of tot wijziging van het contract.
 • Bij een Top Omnium krijgt de klant het Pack Omnium+ 36 cadeau tot wijziging van het contract.

Extra informatie

Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • Het besturen van een wagen in dronken toestand of onder invloed van drugs.
 • De schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken. In deze gevallen vergoedt de maatschappij echter de derden, maar oefent zij een verhaal uit tegen de aansprakelijke voor het ongeval.
 • De schade aan het voertuig aangeduid in het contract.

OmniNatuur: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • Het waardeverlies van het voertuig.
 • De kosten door de onbeschikbaarheid van de auto.
 • In geval van schade door natuurgeweld: de schade veroorzaakt door steenslag of opspattende stukken ijs.

Top Omnium: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd? 

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
 • In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Pack Omnium+ 36: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.

De opsommingen hierboven zijn niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan u de algemene voorwaarden raadplegen. U kan deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

De verzekeringsproducten Top Familiale, Top Woning, BA Auto en Top Omnium van AG zijn contracten met een duur van één jaar. De contracten worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Deze webpagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over deze verzekeringsproducten alvorens deze producten te onderschrijven.

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing.

Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be

Informatie van toepassing op 2 januari 2023.