Actie: 1 jaar gratis Top Ongevallen-verzekering!

Je zou het niet zeggen, maar AG wordt 200 jaar in 2024! Een mijlpaal die we vieren met een tijdelijke actie.

Als je een verzekering Top Woning of Auto afsluit bij AG, profiteer je tijdelijk van de gratis Top Ongevallen-verzekering gedurende het eerste jaar van je contract.

Nieuwsgierig? Je leest er alles over op deze pagina!

Voordelen van Top Ongevallen

Dé verzekering voor je dagelijkse avonturen!

De Top Ongevallen-verzekering is een volwaardige omniumverzekering die jou en je gezin beschermt tegen de financiële gevolgen van ongevallen met lichamelijke letsels in het privéleven. Deze verzekering komt tussen voor elk soort ongeval in het privéleven waar ook ter wereld. Het is een flexibel product dat zich aanpast aan jouw persoonlijke behoeften of die van je dierbaren. 

Hoe profiteer je van 1 jaar gratis Top Ongevallen?

Als je tussen 07/11/2023 en 31/01/2024 een verzekering Top Woning of Auto afsluit, profiteer je het eerste jaar gratis van de Top Ongevallen-verzekering.

Je vindt meer informatie onderaan deze pagina. Als je meer wil weten over de exacte voorwaarden van deze actie, kan je terecht bij je verzekeringsmakelaar of -adviseur.

Top Woning, een brandverzekering op maat

De brandverzekering Top Woning dekt je woning in geval van brand, waterschade, storm of natuurramp. Er zijn ook een aantal packs beschikbaar om zo goed mogelijk aan je behoeften te voldoen.

Autoverzekering op maat

Met de autoverzekering verzeker je je auto, je passagiers en jezelf naargelang je behoeften. Top Omnium, BA Auto, Top Bestuurder ... Ontdek de verzekering en de waarborgen die het best bij jouw situatie passen!

Voorwaarden van de actie

Actie geldig van 07/11/2023 tot en met 31/01/2024 bij het afsluiten van een verzekering Top Woning of Auto. Als je tussen 07/11/2023 en 31/01/2024 een verzekering Top Woning (met waarborg gebouw en inhoud) of Auto (26 jaar of ouder, met bonus-malus tussen -2 en 8 en maximaal 1 ongeval in de afgelopen 5 jaar) afsluit, krijg je de Top Ongevallen-verzekering het eerste jaar gratis, goed voor een bedrag van maximaal 288 euro (incl. btw). Als je je verzekering afsluit bij je makelaar, moet je die onderbrengen in een Familis-dossier.

De verzekering Top Ongevallen is een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich daartegen verzet ten minste 3 maanden vóór de einddatum van de overeenkomst.

Belangrijke info
 

Top Ongevallen: wat zijn de belangrijkste risico's die niet verzekerd zijn?

 • Het ongeval als gevolg van de opzettelijke daad van de verzekerde of de begunstigde.
 • Het ongeval als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde.
 • Het ongeval tijdens de beroepsactiviteit of op de weg van en naar het werk.
 • Het ongeval tijdens extreme sportbeoefening, zoals klifduiken, wingsuitvliegen, schansspringen, benji, freeride, tijdens paardenwedrennen, snelheidswedstrijden m.b.v. een vervoermiddel, wedstrijden van een winter-, gevechts- of verdedigingssport, tijdens luchtsporten (zoals parachutespringen, zweefvliegen, deltavliegen) zonder instructeur of piloot die de vereiste brevetten heeft en duiken tot op meer dan 40 meter diepte of zonder monitor. 

Top Woning: wat zijn de belangrijkste risico's die niet verzekerd zijn?

 • Schadegevallen die de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
 • Schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
 • Schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een verplichting opgelegd door het contract wat betreft de materiële staat of de beveiligingsinstallatie van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband is tussen deze nalatigheid en de schade.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto: wat zijn de belangrijkste risico's die niet verzekerd zijn?

 • Ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • Rijden in dronken toestand of onder invloed van verdovende middelen.
 • Schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken. De verzekeraar vergoedt de derden, maar oefent een verhaal uit tegen degene die aansprakelijk is voor het ongeval.
 • Schade aan het in het contract omschreven voertuig.

Top Omnium: wat zijn de belangrijkste risico's die niet verzekerd zijn?

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (de zogenaamde 'kleine' omnium): diefstal van het voertuig wanneer het door de verzekeraar opgelegde antidiefstalsysteem niet in werking was.
 • In Stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Bovenstaande opsommingen zijn niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen is terug te vinden in de algemene voorwaarden. Je kan ze ook gratis krijgen bij je tussenpersoon.

De verzekeringsproducten Top Woning, BA Auto en Top Omnium van AG zijn contracten met een duur van één jaar. De contracten worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich ertegen verzet ten minste drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst.

Deze webpagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij je verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. 

Voor vragen of problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Als je een klacht hebt, kan je contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).