Het verlies van een dierbare is emotioneel heel zwaar. Daarom willen we u in deze moeilijke periode steunen door u te helpen bepaalde formaliteiten in orde te brengen i.v.m. de verzekeringen die de overledene had afgesloten bij AG.

Wie kan het overlijden aangeven bij AG?

U kan het overlijden aangeven als u:

- Een familielid bent (echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende, kind, vader/moeder, broer/zus, oom/tante, neef/nicht).
- De notaris of assistent bent voor de formaliteiten na het overlijden.
- De verzekeringsadviseur bent.

We nemen met u contact op als we bijkomende informatie nodig hebben.

Wanneer het overlijden aangeven bij AG?

We raden u aan om het overlijden zo snel mogelijk aan te geven. Zo beschikken de erfgenamen over de nodige informatie (bedrag van het kapitaal van de levensverzekering) om de aangifte van nalatenschap in te vullen. 

De aangifte van nalatenschap moet worden ingevuld binnen de:

- 4 maanden als het overlijden in België plaatsvond.
- 5 maanden als het overlijden in een Europees land plaatsvond.
- 6 maanden als het overlijden buiten Europa plaatsvond.

Wil u meer informatie over de aangifte van nalatenschap? Ga naar de website van FOD Financiën.

Hoe het overlijden van een dierbare aangeven bij AG?

Om een overlijden aan te geven, moet u in het bezit zijn een kopie van de overlijdensakte.

U kan een kopie van de overlijdensakte vragen aan de uitvaartonderneming die het overlijden heeft aangegeven, of bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond. In sommige gemeenten kan u online een kopie aanvragen.

U kan het overlijden aangeven:

Via ons online formulier.

Overlijden online aangeven

Of via de verzekeringsadviseur van de overledene