Extra bescherming, zonder meer te betalen!

Soms mag het wat meer zijn. Een beetje meer mayonaise op uw frietjes. Of extra beenruimte op het vliegtuig.

Ook voor uw verzekeringen mag het eens wat meer zijn. Extra bescherming. Zonder er extra voor te betalen. Lijkt u dat wat?  

Wel: dan bent u bij AG op de juiste plek. Want als u nu een familiale, brand- en/of autoverzekering afsluit bij uw makelaar of verzekeringsadviseur, krijgt u er gratis uitbreidingen bij! Zo geniet u méér bescherming. Ontdek hieronder wat die uitbreidingen juist inhouden. 

Bij welke verzekeringen krijg ik nu extra dekkingen?

Wat krijg ik er dankzij de tijdelijke aanbieding bovenop?

Pack Familiale+: dekking van schade aan gehuurde of geleende voorwerpen

Stel: op vakantie huurt u een namiddag een jetski en tijdens een verstrooid moment vaart u ergens tegen. De schade aan de jetski wordt vergoed door Pack Familiale+. Is de schade groter dan de vrijstelling? Dan valt uw vrijstelling weg en betaalt AG dus alles. 

Wordt u snel zeeziek en mijdt u dus jetski’s? Dan blijft dit pack interessant. Want het dekt de schade aan heel wat voorwerpen die u huurt of leent. Ja zelfs de grasmaaier van de buren.

Pack Woning & Assist+, de mooie extra’s:

 • 24/7 hulp van een vakman bij een dringend probleem aan uw woning. Weigert uw elektrische garagepoort plots dienst? Blijf zen. Eén telefoontje en een technicus staat aan uw deur om het euvel te regelen.
 • Ruimere vergoedingen bij schade. Laat uw zoon zijn tablet vallen met een gebarsten scherm en slecht functionerend apparaat als resultaat? Geen zorgen: we vergoeden u voor die schade voor de aankoopprijs van het apparaat als die hoger is dan de actuele prijs. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!

Pack Familiale+: dekking van schade aan gehuurde of geleende voorwerpen

Stel: op vakantie huurt u een namiddag een jetski en tijdens een verstrooid moment vaart u ergens tegen. De schade aan de jetski wordt vergoed door Pack Familiale+. Is de schade groter dan de vrijstelling? Dan valt uw vrijstelling weg en betaalt AG dus alles. 

Wordt u snel zeeziek en mijdt u dus jetski’s? Dan blijft dit pack interessant. Want het dekt de schade aan heel wat voorwerpen die u huurt of leent. Ja zelfs de grasmaaier van de buren.

Pack Diefstal+: 100% gedekt tegen diefstal

Gaan dieven aan de haal met zowat de hele inhoud van uw woning? Dan wordt de totale waarde van uw bezittingen voor 100% gedekt in plaats van voor 50%. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico uit het contract Top Woning verdubbeld, met uitzondering van de limiet voor waarden. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!  

Pack Woning & Assist+, de mooie extra’s:

 • 24/7 hulp van een vakman bij een dringend probleem aan uw woning. Weigert uw elektrische garagepoort plots dienst? Blijf zen. Eén telefoontje en een technicus staat aan uw deur om het euvel te regelen.
 • Ruimere vergoedingen bij schade. Laat uw zoon zijn tablet vallen met een gebarsten scherm en slecht functionerend apparaat als resultaat? Geen zorgen: we vergoeden u voor die schade voor de aankoopprijs van het apparaat als die hoger is dan de actuele prijs. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!

Pack Diefstal+: 100% gedekt tegen diefstal

Gaan dieven aan de haal met zowat de hele inhoud van uw woning? Dan wordt de totale waarde van uw bezittingen voor 100% gedekt in plaats van voor 50%. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico uit het contract Top Woning verdubbeld, met uitzondering van de limiet voor waarden. Bij grotere schades valt ook de vrijstelling weg!  

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

Pack Omnium+ 36: langer een hogere dekking van uw wagen

Uw voertuig wordt langer ‘als nieuw’ beschouwd voor de berekening van terugbetaling bij schade: tot 36.000 km of tot 36 maanden! In geval van diefstal of total loss kan u dus rekenen op een hogere vergoeding. Is uw dakkoffer of fietsenrek beschadigd na een ongeval, dan wordt die vergoed tot 2.000 euro. Ook uw winterbanden zijn tot 1.000 euro verzekerd. 

Pack Omnium+ 36: langer een hogere dekking van uw wagen

Uw voertuig wordt langer ‘als nieuw’ beschouwd voor de berekening van terugbetaling bij schade: tot 36.000 km of tot 36 maanden! In geval van diefstal of total loss kan u dus rekenen op een hogere vergoeding. Is uw dakkoffer of fietsenrek beschadigd na een ongeval, dan wordt die vergoed tot 2.000 euro. Ook uw winterbanden zijn tot 1.000 euro verzekerd. 

OmniNatuur: bescherm uw wagen tegen schade door regen, stormweer, hagel …

De natuur kan wild te keer gaan, met stormen, hagelbuien of overstromingen tot gevolg. Zo’n natuurgeweld laat vaak sporen na. Met OmniNatuur bent u gerust: deze waarborg dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door natuurkrachten. 

Actievoorwaarden

Actie geldig van 11.09.2022 t.e.m. 31.10.2022 bij het afsluiten van een Top Familiale, Top Woning, BA Auto of Top Omnium. Bij elke nieuwe Top Woning, Top Familiale of Top Omnium (min. Multirisk) krijgt de klant het bijhorende pack cadeau, en bij een BA Auto krijgt de klant de waarborg OmniNatuur (voor de hele looptijd of tot wijziging van het contract). Top Woning: Pack Home&Assist+ (indien ook onderschrijving waarborg diefstal: Pack Diefstal+), Top Familiale: Pack Familiale+, Top Omnium: Pack Omnium+ 36. Als u uw verzekering afsluit bij uw makelaar, dient u ze in een Familis-dossier te bundelen.

Extra informatie

Top Familiale: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De zware fout (voor verzekerden > 18 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, daden van geweld, opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade in verband met een verplichte verzekering.
 • Schade die niet het gevolg is van een activiteit in het kader van het privéleven.
 • Schade die voortvloeit uit graduele pollutie (op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek).
Pack Familiale+: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?
 • De zware fout (voor verzekerden > 18 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, daden van geweld.
 • Schade die niet het gevolg is van een activiteit in het kader van het privéleven.

Top Woning: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
 • De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
 • De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

Pack Woning & Assist+: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd

 • In de waarborg Alle Risico’s: smartphones, smartwatches, hacking …
 • In de waarborg Home Assist: definitieve herstellingen of onderhoudswerken.

Diefstalverzekering: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
 • Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
 • Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

Pack Diefstal+: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • Diefstal van of schade aan motorrijtuigen.
 • Diefstal of schade door of met de medeplichtigheid van uzelf, uw bloedverwanten of uw partner.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • Het besturen van een wagen in dronken toestand of onder invloed van drugs.
 • De schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken. In deze gevallen vergoedt de maatschappij echter de derden, maar oefent zij een verhaal uit tegen de aansprakelijke voor het ongeval.
 • De schade aan het voertuig aangeduid in het contract.

OmniNatuur: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • Het waardeverlies van het voertuig.
 • De kosten door de onbeschikbaarheid van de auto.
 • In geval van schade door natuurgeweld: de schade veroorzaakt door steenslag of opspattende stukken ijs.

Top Omnium: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd? 

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
 • In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Pack Omnium+ 36: welke voornaamste risico’s zijn niet verzekerd?

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.

De opsommingen hierboven zijn niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan u de algemene voorwaarden raadplegen. U kan deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

De verzekeringsproducten Top Familiale, Top Woning, BA Auto en Top Omnium van AG zijn contracten met een duur van één jaar. De contracten worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Deze webpagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over deze verzekeringsproducten alvorens deze producten te onderschrijven.

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing.

Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be

Informatie van toepassing op 9 september 2022.