Ons streefdoel: u zo goed mogelijk beschermen

Bescherming van goederen

AG biedt verschillende producten en diensten aan die de goederen (voertuig, woning) en de aansprakelijkheid (burgerlijk en professioneel) van zijn klanten (particulieren, bedrijven en professionals) beschermen.

Bescherming van personen

AG biedt individuele en collectieve spaar-, pensioen- en levensverzekeringscontracten, én oplossingen voor gezondheidszorg en gewaarborgd inkomen.

Bescherming van kapitalen

AG beheert de kapitalen van zijn klanten als een goede huisvader door ze op een gediversifieerde manier te beleggen volgens een langetermijnvisie.

AG, al 200 jaar supporter van zijn klanten en van de Belgische samenleving

Tweehonderd jaar geleden werd AG opgericht met één enkel doel: de mensen en de samenleving ondersteunen. En dat doen we vandaag nog altijd.

Met dit tweehonderdjarig bestaan is ons bedrijf klaar om aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis te beginnen. Een hoofdstuk dat de lijn voortzet van de vorige, met één en dezelfde ambitie: ons blijven onderscheiden door te investeren in dat waarin we geloven. 

Namelijk de vertrouwensrelatie met onze meer dan 3 miljoen klanten en meer dan 5.000 distributiepartners. Maar ook onze verankering in de Belgische samenleving, waarvoor AG investeert op lange termijn en in duurzame, lokale projecten. 

Die ambitie, de rode draad door onze geschiedenis, komt tot uiting in onze bedrijfsfilm. Daarin is te zien hoe de ervaring en het uitzonderlijk lange bestaan van AG in de voorbij twee eeuwen een solide basis vormen om de verzekeringssector en de maatschappij van morgen mee vorm te geven. 

AG, supporter van jouw leven. Gisteren, vandaag. En de komende 200 jaar.

... Wat uw profiel ook is

Particuliere klanten en gezinnen

Samen met zijn distributiepartners staat AG aan de zijde van particulieren en gezinnen voor wat echt belangrijk is: gezondheid, familie, mobiliteit, pensioen ...

Zelfstandigen, kmo's, vrije beroepen

AG staat aan de zijde van zelfstandigen, kmo's of ondernemers in vrije beroepen voor alle essentiële aspecten in verband met hun beroep en statuut: aansprakelijkheid, pensioen, bedrijfsvoertuigen, professionele goederen ... En natuurlijk staat AG ook altijd klaar voor hun werknemers.

Werkgevers, aangeslotenen bij een collectief plan of toekomstige gepensioneerden

AG biedt bedrijven dekkingen voor pensioen, overlijden, invaliditeit en gezondheidszorg via collectieve contracten.

Kerncijfers

We zijn trots om supporter van uw leven te zijn

+3

miljoen klanten

zowel particulieren, bedrijven en zelfstandigen, allen vertrouwen op ons

Bekijk al onze kerncijfers

4.277

medewerkers

zetten zich dagelijks in om u te helpen en te ondersteunen

Meer weten over ons medewerkers

> 5.000

distributiepartners

in heel België geven u het beste advies en begeleiden u

Lees meer over onz distributiepartners

Duurzaamheid bij AG

AG is meer dan een verzekeraar, want ook als investeerder, werkgever en verantwoord bedrijf dragen we actief bij aan de transitie naar een betere wereld. In de rijke geschiedenis van AG kunnen we talloze voorbeelden van duurzame acties opsommen, toch zijn we ervan overtuigd dat het altijd beter kan.

Neem een kijkje in ons duurzaamheidsrapport en ontdek al onze acties en ambities omtrent duurzaamheid.

AG in de Belgische samenleving
AG hecht belang aan de plaats die het inneemt in de samenleving. Daarom houdt de onderneming in haar beleid en activiteiten rekening met de maatschappij, de economie en het milieu. AG is meer dan een verzekeraar, we dragen actief bij aan een betere samenleving.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om volop onze verantwoordelijkheid te nemen, integreren we MVO in onze bedrijfsstrategie. We beschouwen de samenleving als een vijfde stakeholder in de omgeving waarin we evolueren: die staat nu op hetzelfde niveau als onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.
Onze milieuaanpak
AG wil zijn activiteiten beheren met respect voor het milieu en met het oog op een duurzame ontwikkeling. Het gaat om verschillende domeinen: gebouwen, papierverbruik, voedsel, mobiliteit, ...
Duurzaam en verantwoord beleggen
Als defensieve langetermijnbelegger zijn we ervan overtuigd dat factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur een bepalende rol spelen in beleggingsprestaties, zowel wat betreft het rendement als het risico.
Maatschappelijk verantwoorde partnerships
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is een integraal onderdeel van onze sponsorstrategie: wij willen onze rol als maatschappelijk betrokken verzekeraar verder versterken.
AG Solidarity
"Solidariteit ligt aan de grondslag zelf van ons beroep als verzekeraar. Daarom past solidariteit via sociaal mecenaat perfect in ons ondernemingsproject.” Heidi Delobelle, CEO

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid mag geen hol begrip blijven en vraagt duidelijke acties. Met diverse concrete investeringen en initiatieven dragen we samen met onze klanten een steentje bij aan een duurzamere wereld.