Verzilver nu onze meest voordelige vrijstelling!

Je auto? Die brengt je overal. Of dat nu naar het werk is, de bomma of de sportschool maakt niet uit. Jij zit aan het stuur van jouw avontuur. Jij beslist.

Je auto is jou heel wat waard. Daarom wil je die optimaal beschermen, en dat doet je halt houden bij AG.

Sluit vóór 30 juni 2024 een Top Omnium of Top Occasium af en profiteer van onze laagste vrijstelling: onze Flexi-vrijstelling, zonder extra kosten. En dat gedurende de hele looptijd van je contract!

Top Omnium of Top Occasium?

Top Omnium

Ideaal voor je (bijna) nieuwe wagen

Top Occasium

Eerste keuze voor je tweedehandswagen

Verzilver nu onze meest voordelige vrijstelling voor je Top Omnium of Top Occasium 

Vrijstelling of franchise? Het maakt niet uit hóe je het noemt. Het gaat over de som die je zelf betaalt bij schade aan je wagen als er geen verantwoordelijke derde partij bij betrokken is.

Meestal geldt: hoe hoger je verzekeringspremie, hoe lager je vrijstelling of hoe minder je zelf moet betalen bij een schadegeval. En omgekeerd. Bij AG laten we dat voor wat het is: nu geniet je van onze laagste vrijstelling op je Top Omnium of Top Occasium, onze unieke verlaagde Flexi-vrijstelling, zonder te moeten bijbetalen. En dat voor de hele looptijd van je contract!

Meer info over de actie vind je hieronder en bij je bank of verzekeringsmakelaar.

Top Omnium: ideaal voor je (bijna) nieuwe wagen

De Top Omnium-verzekering dekt alle schade aan je voertuig, ongeacht de oorzaak, op vier logische uitzonderingen na. Ze biedt een brede bescherming van je wagen. Of: al het nodige om jouw mobiele avonturen met een gerust hart aan te gaan.

Top Occasium: eerste keuze voor je tweedehandswagen

Ook een occasiewagen verdient een brede bescherming. En die krijgt hij met Top Occasium. Deze omniumverzekering dekt alle schade aan je voertuig, wat de oorzaak ook is, op vier duidelijk vermelde uitzonderingen na.

Voorwaarden van de actie

Actie geldig onder voorwaarden, van 22.01 t.e.m. 30.06.2024.

De actie ‘Autosalon – Flexi-vrijstelling’ is geldig bij het afsluiten (nieuw contract of verandering van voertuig) voor een voertuig in de klasse Toerisme en Zaken van een AG-verzekering Top Omnium of Top Occasium.
De actie biedt de verlaagde Flexi-vrijstelling* aan in plaats van de basisvrijstelling*, voor de hele looptijd van het contract of tot wijziging ervan.

De actie is voorbehouden voor ‘goede bestuurders’: de voornaamste bestuurder moet 26 jaar of ouder zijn, een bonus-malus van -2 tot 8 hebben, en maximaal 1 schadegeval in fout in de laatste vijf jaar.

*Het bedrag van de vrijstellingen hangt af van de waarde van het verzekerde voertuig.

Belangrijke info

Top Omnium & Top Occasium: wat zijn de belangrijkste risico's die niet verzekerd zijn?

 • De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (de zogenaamde 'kleine' omnium): diefstal van het voertuig wanneer het door de verzekeraar opgelegde antidiefstalsysteem niet in werking was.
 • In Stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): 
  • de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.
  • de schade die het gevolg is van het blootstellen aan langzaam inwerkende invloeden zoals verwering, verkleuring en corrosie.
   Bijvoorbeeld: het veranderen van de kleur, dat kan veroorzaakt worden door de weersomstandigheden (blootstelling aan uv-stralen). uv-stralen werken immers in op de moleculen van de verf, waardoor die zijn glans en kleur verliest.
  • de onderhoudskosten en de herstelkosten die het gevolg zijn van een technische tekortkoming. De term ‘technische tekortkoming’ omvat alle technische problemen die u aan uw voertuig kunt hebben. Een voorbeeld. Problemen met de werking van de lichten, de remmen, de elektrische ramen. De omniumverzekering betaalt de herstellingskosten voor dit soort van tekortkomingen dus niet terug.
  • de schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde dieren of voorwerpen, het op- of afladen daarvan, alsook door de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen ervan.

Bovenstaande opsommingen zijn niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen is terug te vinden in de algemene voorwaarden. Die kan je ook gratis krijgen bij je tussenpersoon.

De verzekeringsproducten Top Omnium en Top Occasium van AG zijn contracten met een duur van één jaar. De contracten worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich ertegen verzet ten minste drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst.

Deze webpagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij je verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. 

Voor vragen of problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Als je een klacht hebt, kan je contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).