De Nederlandse taal telt minstens één woord te weinig.
Want spaarzekeren zou u niet alleen heel wat Scrabble-punten opleveren, u boost er ook uw spaargeld mee. Maar ... wat is het dan?

Spaarzekeren via een financiële verzekering is een interessante piste als u een alternatief zoekt voor uw spaargeld, maar niet rechtstreeks op de beurs wil beleggen of geen grote bedragen wil investeren in vastgoed. Met de hulp van uw makelaar of bankadviseur kiest u de spaar- of beleggingsverzekering op uw maat, en gaat u op zoek naar een hoger rendement, soms met meer risico. Zo belegt of spaart u telkens volgens uw situatie en behoeften.

Iedereen kan spaarzekeren via een financiële verzekering.

Iedereen kan spaarzekeren

Een groot kapitaal, veel beurskennis of een hoog risicoprofiel? Niet nodig! In dit artikel bewijzen we dat iedereen kan beleggen. Dus, klaar om uw spaargeld uit zijn winterslaap te halen? Volg de gids!

Een levensverzekering die belegt

Een lage rente in combinatie met een stijgende inflatie is de nachtmerrie van elke spaarder. Uw geld beleggen of sparen via een financiële verzekering kan zo een stuk interessanter worden. Zeker omdat u hierbij kan rekenen op de hulp en kennis van uw makelaar of bankadviseur. Maar, wat is dat eigenlijk, zo’n financiële verzekering? Tijd om dieper in te gaan op de voordelen, risico’s en kosten van ‘de levensverzekering die belegt’.

Een financiële verzekering, de levensverzekering die belegt.
Een financiële verzekering, de levensverzekering die belegt.

Een levensverzekering die belegt

Een lage rente in combinatie met een stijgende inflatie is de nachtmerrie van elke spaarder. Uw geld beleggen of sparen via een financiële verzekering kan zo een stuk interessanter worden. Zeker omdat u hierbij kan rekenen op de hulp en kennis van uw makelaar of bankadviseur. Maar, wat is dat eigenlijk, zo’n financiële verzekering? Tijd om dieper in te gaan op de voordelen, risico’s en kosten van ‘de levensverzekering die belegt’.

Beleg voor uw projecten met een financiële verzekering.

Concreet: uw financiële verzekering

Overtuigd van een financiële verzekering? Ontdek dan de vele mogelijkheden om deze in te vullen, en de kosten eraan verbonden. Laag of hoger risico, met of zonder gewaarborgd rendement, met extra aandacht voor duurzaamheid, … U vindt ongetwijfeld de oplossing waar u zich goed bij voelt. 

5 redenen om maatschappelijk verantwoord te beleggen

Duurzaam en verantwoord beleggen is een echte must geworden als u uw spaargeld aan het werk wil zetten en u tegelijkertijd mee wil bouwen aan de wereld van morgen. En nog meer als u weet dat u niet hoeft te kiezen tussen een potentieel hoger rendement of beleggen met meer aandacht voor duurzaamheid. Beide zijn perfect combineerbaar. Dus, waarom nog wachten?

Duurzaam en verantwoord beleggen is een echte must.

Deze reclame betreft tak 21 en tak 23-levensverzekeringen. Deze verzekeringen, ontwikkeld door AG en verdeeld door BNP Paribas Fortis, bpost bank of uw tussenpersoon, zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

Spaarverzekering (tak 21)

Deze verzekering voorziet in een gewaarborgd rendement, aangevuld met een eventuele jaarlijkse winstdeling die niet gegarandeerd is en die elk jaar kan wijzigen afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie.  De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

Het netto geïnvesteerde kapitaal is gegarandeerd, d.w.z. na aftrek van kosten en taksen. In een klimaat van lage rente kan het feit dat kosten en belastingen in rekening worden gebracht, evenwel tot gevolg hebben dat de belegde premies op de vervaldag of in geval van afkoop niet volledig worden terugbetaald.

Een verzekeringstaks van 2% is van toepassing op de gestorte premies. Een roerende voorheffing van 30% wordt alleen geheven in geval van afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van ten minste 4,75%. In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Dit product wordt door het Garantiefonds beschermd op basis van de beschermingsregeling die van toepassing is op producten van tak 21. Dit fonds komt tussenbeide indien AG in gebreke blijft en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gegarandeerd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico dat hij het geheel of gedeeltelijk verliest.

Beleggingsverzekering (tak 23)

Het rendement van deze levensverzekeringen is rechtstreeks gekoppeld aan de resultaten van de door de verzekeraar geselecteerde beleggingsfondsen. Tak 23 garandeert geen kapitaal of rendement, maar biedt op termijn wel een potentieel hoger rendement. 

U kunt de huidige waarde van de fondsen consulteren op www.ag.be.

Een hoger potentieel rendement gaat hand in hand met hogere risico's. Deze risico's worden gedragen door de verzekeringnemer.

  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
  • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
  • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Een verzekeringstaks van 2% is van toepassing op de gestorte premies. Er is geen roerende voorheffing. In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Aanvullende informatie

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de belegger de productvoorwaarden, de essentiële informatiedocumenten en het fondsreglement te lezen, die gratis beschikbaar zijn op www.ag.be.

Voor elk fonds bevat het essentiële informatiedocument vier verschillende rendementsscenario's die mogelijke toekomstige winsten of verliezen simuleren.

Klachten

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon.

Alle klachten over dit product kunt u bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.] 

Gegevens van de verzekeraar 

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.ag.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 18 maart 2022.