De mensen waar u om geeft financieel beschermen
als u plots verdwijnt?
Tijd om even te praten …

Hoe geweldig het leven ook is, het blijft eindig. Vooruitplannen is soms moeilijk, het kan allemaal plots voorbij zijn. Maar wat u wél kan plannen, is hoe de mensen waar u om geeft er financieel zullen voorstaan, mocht u onverwacht verdwijnen. Zodat de kinderen kunnen gaan studeren en blijven genieten van hun hobby’s, het huis afbetaald kan worden en het leven van alledag betaalbaar blijft.

De overlijdensverzekering van AG betaalt een vastgelegd bedrag uit bij een plots overlijden. Zodat uw nabestaanden zeker voldoende middelen hebben en niet inboeten aan levenskwaliteit.
Ook als u er plots niet meer bent ...

Hoe reageren mensen bij een onverwacht verlies? Even testen …

We deden een kleine test door een aantal gezinnen te vragen of ze wilden poseren voor een groepsfoto aan een veerpont.
Vervolgens fotoshopten we iemand weg. Hoe werd er achteraf gereageerd toen ze bij aankomst hun foto zagen met iemand minder erop?
Dat ontdekt u hieronder.


De voordelen van een overlijdensverzekering

Een betaalbare premie

Meestal is de premie laag in vergelijking met het verzekerde kapitaal. 

 


Verzekerd vanaf dag 1

U bent onmiddellijk verzekerd. Als u kort na aanvang van het contract overlijdt, keren we toch al het volledige kapitaal uit (op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd).

Gemoedsrust

Een overlijdensverzekering beschermt de mensen waar u om geeft en zorgt zo voor uw persoonlijke gemoedsrust. Dus u wil graag dat er na uw overlijden genoeg kapitaal voorhanden is om …

 

• de levensstandaard van uw gezin te vrijwaren: hobby’s, reizen, …

• de studies van de kinderen te betalen

• een hypothecair krediet af te lossen

• de erfbelasting te dekken

• de eventuele erfbelasting op een niet-geregistreerde schenking te betalene schenking

Aangepast aan wat u nodig vindt

Naargelang uw noden en gezinssituatie kiest u:

 

• de periode dat de dekking geldt

• het precieze brutobedrag

• uw begunstigde(n): een familielid, de kinderen, een vriend, …

  


Belangrijke informatie

 

De premie is afhankelijk van verschillende criteria, zoals de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde kapitaal en de gezondheidstoestand. We evalueren de gezondheidstoestand op basis van een eenvoudige vragenlijst, eventueel aangevuld met een medisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten, wordt de klant aanvaard of kan er een bijpremie aangerekend worden. In uitzonderlijke gevallen wordt het risico geweigerd.

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt. Bijvoorbeeld het overlijden van de verzekerde:

  • door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
  • als gevolg van zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van het contract;
  • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis is nooit gedekt.

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een korte omschrijving van de belangrijkste risico’s, uitgesloten uit onze overlijdensverzekering. U vindt alle details in onze Algemene Voorwaarden, die u kan terugvinden op onze productpagina.

Meest gezochte pagina's

Deze advertentie heeft betrekking op de AG-overlijdensverzekeringen (tak 21). Deze verzekeringen, ontwikkeld door AG en – indien van toepassing - op de markt gebracht door uw tussenpersoon, voorzien in de betaling van een kapitaal aan de aangeduide begunstigde(n) in geval van overlijden van de verzekerde gedurende de verzekerde periode. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Hun onderschrijving kan afhankelijk zijn van medische aanvaarding.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Zo zijn bijvoorbeeld uitgesloten: overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar van uw contract; overlijden door een opzettelijke daad of op aansporen van een van de begunstigden van de verzekering; overlijden als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis. Alvorens in te schrijven op het product is het noodzakelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.aginsurance.be. U kan altijd een contractofferte, inclusief premieberekening, aanvragen op www.aginsurance.be.

Klachten kunnen worden ingediend bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel.: +32(0)2 664 02 00). Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening biedt, kan u het geschil indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen ((info@ombudsman-insurance.be  - tel. +32(0)2 547 58 71 - Fax +32(0)2 547 59 75), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, https://www.ombudsman-insurance.be.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be - tel. +32(0)2 664 81 11 Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel