Dronespotten, virtuele koks en ingenieuze slaapsnufjes. Niemand weet wat er over 30 jaar allemaal mogelijk is. Wat we wél weten, is dat uw wettelijk pensioen mogelijk onvoldoende zal zijn om uw kleine en grote dromen te realiseren, of om onverwachte kosten het hoofd te bieden.

Door vandaag al met uw pensioen bezig te zijn, ook al lijkt het nog veraf, stelt u uw pensioen veilig. En daar helpen we u graag bij, samen met uw verzekeringsmakelaar of bankadviseur. Zo kan u ook in 2052 alles doen wat tegen dan mogelijk is. 

Pensioensparen: steeds vaker een must

5 stellingen over uw pensioen: juist of fout?

Droomt u al van uw pensioen? Of is het nog een ver-van-mijn-bedshow? In beide gevallen is een goede voorbereiding de sleutel tot een zalig pensioen. Ontdek dus zeker het antwoord op deze 5 stellingen.  

Pensioensparen: steeds vaker een must

Pensioensparen: een goed plan voor vandaag én morgen

Pensioensparen is dé fiscaal interessante manier om uw pensioen veilig te stellen. En u kan er vandaag nog mee starten. Waar wacht u dus nog op? Ontdek waarom pensioensparen ook voor u de ideale oplossing kan zijn, en met welke kosten en taksen u rekening moet houden. En vraag advies aan een verzekeringsmakelaar of -adviseur bij u in de buurt.

Duurzaam investeren in uw pensioen én onze planeet

U staat er misschien niet bij stil, maar dankzij u vervullen we samen een belangrijke rol in de omschakeling naar een duurzame wereld. Als een van de grootste institutionele beleggers in België zet AG binnen zijn investeringsbeleid immers vol in op duurzaam en verantwoord beleggen, ook lokaal. Zo hebt u tot uw pensioen al die tijd ook uw steentje bijgedragen aan de leefbaarheid van uw omgeving. 

Duurzaam en verantwoord beleggen voor uw pensioen

Ook voor zelfstandigen, werkgevers en werknemers

  • Bent u werkgever en wil u uw werknemers een extra pensioensteuntje in de rug geven? Sluit dan een groepsverzekering voor hen af. We hebben een oplossing op maat in huis voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo, én voor grote bedrijven
  • Wil u als zelfstandige uw eigen wettelijk pensioen aanvullen? Dan vindt u bij AG verschillende mogelijkheden.
  • Hebt u zelf via uw werkgever een groepsverzekering bij AG? Check dan My Global Benefits voor een persoonlijke samenvatting van uw pensioenplan én een indicatie van het aanvullend pensioen waarop u recht hebt bij uw pensionering. 

Deze reclame betreft een tak 21 en tak 23-levensverzekering waarvan de premies in aanmerking komen voor een belastingvermindering in het kader van het fiscale regime pensioensparen of langetermijnsparen. Deze verzekeringen ontwikkeld door AG en verdeeld door uw tussenpersoon, zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

Fiscaliteit voor tak 21 en 23

In het kader van pensioensparen: Er is geen verzekeringstaks van toepassing op de gestorte premies. Afkopen (voor de heffing van de anticipatieve taks) zijn in principe onderworpen aan een belasting van 33,31 %. Een bevrijdende anticipatieve taks van 8 % wordt in principe geheven op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van het contract.

In het kader van langetermijnsparen: Een verzekeringstaks van 2 % is van toepassing op de gestorte premies. Afkopen (voor de heffing van de anticipatieve taks) zijn in principe onderworpen aan een belasting van 33,31 %.

Een bevrijdende anticipatieve taks van 10 % wordt in principe geheven op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van het contract (indien het contract na de 55ste verjaardag is afgesloten).

Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Rendement voor tak 21

Deze verzekering voorziet in een gewaarborgd rendement dat afhangt van de gewaarborgde technische interestvoet van toepassing op het moment van ontvangst van de premie (in te vullen) % aangevuld met een eventuele jaarlijkse winstdeling die niet gegarandeerd is en die elk jaar kan wijzigen afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie.  De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

Rendement voor 23

Deze verzekering is gelinkt aan beleggingsfondsen, het geïnvesteerde bedrag kan dus schommelen in de tijd. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kunt de huidige waarde van beide fondsen op www.aginsurance.be.

Kosten voor tak 21 en tak 23

Instapkosten: maximaal 6,5%

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar.

Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden.

Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar(*) naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meerdere fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht). (*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald aan de hand van de verjaardag van de ingangsdatum van het contract

Risico’s Tak 21

Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, kan het uitbetaalde kapitaal door de taksen, kosten en de huidige rentevoet lager uitvallen dan het totale geïnvesteerde bedrag.

 

Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsmechanisme dat geldt voor tak 21-producten. Dit komt tussen als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag is het de spaarder die het risico draagt op het volledige of gedeeltelijke verlies ervan.

Risico’s Tak 23

  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
  • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
  • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Duur Tak 21 en tak 23

De minimumduurtijd van het contract is in principe 10 jaar. 

Informatie

Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de financiële infofiche door te nemen. Deze zijn gratis beschikbaar op www.ag.be.

 

Klachten

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon.

Alle klachten over dit product kunt u bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.]

 

Gegevens van de verzekeraar

AG Insurance (afgekort AG) nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel – België – RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.ag.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 1 oktober 2021.