Menu
 • Wie zijn wij ?
 • AG in de samenleving
 • Investeerders
 • Leveranciers

Duurzaam en verantwoord beleggen

supporter de votre vie

AG is de grootste institutionele belegger in België.

Als defensieve langetermijnbelegger zijn we ervan overtuigd dat factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) een bepalende rol spelen in beleggingsprestaties, zowel qua rendement als qua risico.

Met meer dan 85 miljard euro aan beheerde activa (eind 2020) is AG een van de grootste institutionele beleggers van België.  Als defensieve belegger op lange termijn zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in de prestaties van onze beleggingen, zowel qua rendement als qua risico. Ons  duurzaam beleggingsbeleid kadert eveneens binnen het algemene beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen van AG.


Wat verstaan we onder duurzaam en verantwoord beleggen?

Duurzaam en Verantwoord Beleggen is een methode waarbij factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de ESG-factoren) worden opgenomen in de analyse van investeringsopportuniteiten. Het doel is om zo beter de maatschappelijke impact en het risico in te schatten om stabielere rendementen te behalen op lange termijn. Een concept dat ook vaak wordt aangeduid als SRI, Engels voor Socially Responsible Investing.


Uitgebreid trackrecord

AG heeft een uitgebreid trackrecord wat betreft duurzaam en verantwoord beleggen.

 • In 2007 lanceerden we de eerste duurzame beleggingsmandaten en werden alle beleggingen in controversiële wapens geweerd uit de hele portefeuille.
 • Vanaf 2008 lanceerde AG een hele reeks thematische en duurzame tak 23-fondsen voor particuliere klanten.
 • In 2012 startten we het project 'Investeren in reële economie' op. In dit kader financierden we de voorbije jaren een hele reeks infrastructuurprojecten die de samenleving ten goede komen. Meest bekend is ongetwijfeld de publiek-private samenwerking 'Scholen van Morgen' dat de voorbije jaren 182 schoolgebouwen in Vlaanderen bouwde of grondig renoveerde.
 • Sinds begin 2019 weert AG alle investeringen in steenkool, tabak en wapens. Daarnaast houden wij bij alle nieuwe investeringen rekening met de ESG-factoren in onze analyses1.

1 Volgens de principes in het document 'Algemeen kader voor duurzaam en verantwoord beleggen'.


Ontdek 6 domeinen waarin AG concrete acties onderneemt om, samen met u, onze wereld dat tikkeltje duurzamer te maken.


Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Sinds 2018 heeft AG zijn bedrijfsstrategie uitdrukkelijk afgestemd op de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s). Zo willen we meewerken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen die de Verenigde Naties tegen 2030 wil realiseren. Van de 17 doelstellingen hebben we er 10 geselecteerd waarvan we overtuigd zijn dat we via onze activiteiten, diensten en producten kunnen bijdragen aan de verwezenlijking ervan.

Meer specifiek zijn we ervan overtuigd dat we, door duurzame en verantwoorde principes en praktijken te integreren in de beleggingsactiviteiten van Chief Investment Office (CIO), bijdragen aan de verwezenlijking van 3 van de 10 door AG geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

 • SDG nr. 9 – Innovatie en infrastructuur: door op een gediversifieerde manier te investeren in verschillende infrastructuurprojecten.
 • SDG nr. 11 - Duurzame steden en gemeenschappen: bijvoorbeeld via onze dochteronderneming AG Real Estate, die een gediversifieerde vastgoedportefeuille beheert (met o.a. BREEAM-certificering van zijn projecten).
 • SDG nr. 13 – Klimaatinspanningen: bijv. door steenkool uit te sluiten in onze activa.

UNPRI : Principes voor verantwoord beleggen

In januari 2019 heeft AG de Principles of Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI) ondertekend.  De door de Verenigde Naties ondersteunde en onafhankelijke organisatie PRI is de grootste bepleiter van verantwoord beleggen wereldwijd. Hiermee bevestigen we ons jarenlange engagement voor duurzaam en verantwoord beleggen.


Hoe passen we duurzaam en verantwoord beleggen toe op onze investeringen?

In het document "Algemeen kader: onze aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen" leggen we de krachtlijnen uit van ons investeringsbeleid en hoe we duurzaam en verantwoord beleggen toepassen op de hele beleggingsportefeuille van AG. Hier vindt u ook terug op welke manier AG duurzaamheidsrisico's integreert in zijn beslissingsprocedures rond beleggingen.

Dit algemeen kader over onze aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen wordt​ aangevuld met een beleid op het vlak van betrokkenheid in bedrijven waarin AG investeert in aandelen of bedrijfsobligaties, waaronder een beleid voor het uitoefenen van stemrechten​.
Hoe we deze beide beleidsdocumenten toepassen in de praktijk, leest u in het Jaarverslag 2021 van het Betrokkenheids- en Stembeleid.​

AG heeft beleggings- en spaarproducten ontwikkeld waarvoor een nog verder doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen wordt gehanteerd, namelijk producten met een focus op ecologische en/of sociale kenmerken of met een duurzame belegging als doel. De bijkomende strategieën en strengere regels die AG bij die aanpak hanteert, kunt u lezen op deze pagina en in de bijzondere investeringskaders: onze aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen die daarop beschikbaar zijn. 

Elke belegging kan mogelijke ongunstige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. De manier waarop AG daarmee rekening houdt in zijn beleggingsbeslissingen, kan u terugvinden in het document "Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten inzake duurzaamheid".