Actie Gegarandeerde Modulis-Bonus

Onderschrijf een Modulis-dossier dat in werking treedt in de periode van 2 januari 2024 tot en met 1 januari 2025 en krijg een gegarandeerde Modulis-Bonus van 10%.

Die wordt toegepast op de premies van de waarborgen in dat dossier, voor de periode van onderschrijving tot en met 31 december 2025.

Wat is Modulis?

Modulis beperkt uw administratie door alle verzekeringen voor uw beroepsactiviteit in 1 dossier te bundelen, met 1 vervaldag, 1 premie en onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse Goedeklantbonus van 10%. En dat is niet alles:

 • U kiest zelf wanneer u uw premie betaalt: om de 3, 6, of 12 maanden, zonder extra kosten.
 • In functie van uw beroepsactiviteit kan u een Pack Modulis onderschrijven, met uitgebreide waarborgen die speciaal voor uw beroep ontwikkeld zijn.
 • U krijgt gratis toegang tot een schuldvorderingsdienst om onbetaalde schuldvorderingen te innen. Zo hoeft u daar zelf geen tijd in te steken en komt de relatie met uw klanten niet onder druk te staan.

Wat is de Modulis-Bonus?

Elk jaar beloont Modulis uw voorzichtigheid en trouw. Als u tijdens het observatiejaar weinig of geen schadegevallen hebt, ontvangt u de Modulis-Bonus. Die bedraagt 10% van de betaalde Modulispremies, inclusief taksen en kosten. 

Hoe kan ik profiteren van de Gegarandeerde Modulis-Bonus?

 1. Onderschrijf in 2024 een Modulis-dossier
  Onderschrijf een Modulis-dossier dat in werking treedt in de periode van 2 januari 2024 tot en met 1 januari 2025 en krijg onmiddellijk een gegarandeerde Modulis-Bonus van 10% op de premies voor de periode vanaf onderschrijving tot en met 31 december 2025. 
  Voor deze Gegarandeerde Modulis-Bonus is er géén wachttijd en géén evaluatie van schadestatistiek als voorwaarde, u profiteert dus meteen vanaf de onderschrijving van het voordeel
 2. Later nog contract(en) toevoegen? Ook daarop geniet u de Bonus
  Twijfelt u nog over bepaalde verzekeringen of wil u later nog een extra verzekering toevoegen? Geen probleem, want ook op ieder extra contract dat u in 2024 of 2025 toevoegt aan het nieuwe Modulis-dossier, is de onmiddellijke en gegarandeerde Modulis-Bonus van toepassing op de premies voor de periode vanaf onderschrijving tot eind 2025. Dat geldt voor zowel bestaande standalone als nieuwe contracten die toegevoegd worden aan het nieuwe Modulis-dossier.
 3. Op welke producten geldt de actie?

De Gegarandeerde Modulis-Bonus geldt op uw professionele verzekeringen uit de producttakken:

 • Auto
 • Brand
 • Ongevallen
 • BA

U krijgt geen Gegarandeerde Modulis-Bonus op:

 • de Packs Modulis
 • contracten met waarborg Natuurrampen Tariferingsbureau in Brand

Deze webpagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen je om de standaardinformatiedocument(en) over de verzekeringsproduct(en) te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij je verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. 

Voor vragen of problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Als je een klacht hebt, kan je contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).