Gefeliciteerd! Omdat u een goede schadehistoriek hebt, krijgt u van AG een Modulis-Bonus.​​


Modulis-bonus

Actie Gegarandeerde Modulis-Bonus

Onderschrijf een Modulis-dossier dat in werking treedt in de periode van 2 januari 2024 tot en met 1 januari 2025 en krijg een gegarandeerde Modulis-Bonus van 10%.

Die wordt toegepast op de premies van de waarborgen in dat dossier,
voor de periode van onderschrijving tot en met 31 december 2025.

Wie heeft recht op de Modulis-Bonus van AG?

Bedrijven die meerdere verzekeringen hebben afgesloten bij AG en weinig of geen schadegevallen hebben.
Deze bonus is gelijk aan 10% van alle Modulispremies die u jaarlijks betaalt.
Komt u in aanmerking voor de Modulis-Bonus? Midden februari krijgt u van ons een brief om uw bankrekeningnummer te bevestigen/wijzigen.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

U moet aan de volgende zes voorwaarden voldoen om elk jaar de Modulis-Bonus te krijgen: 

  1. U hebt weinig of geen schadegevallen. 
  2. Uw Modulisdossier bevat minstens drie contracten. 
  3. Uw premies zijn betaald. 
  4. Uw Modulisdossier is actief. 
  5. U hebt uw KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) aan AG bezorgd. 
  6. U hebt uw bankrekeningnummer waarop we de bonus storten bevestigd of gewijzigd. 

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan krijgt u geen Modulis-Bonus voor het betrokken jaar. Neem voor meer informatie contact op met uw makelaar of agent. U kan ook de Modulisgids doornemen​.

Hoe krijgt u uw Modulis-Bonus?

Via uw digitale klantenzone My AG

Bent u klant bij AG en hebt u al toegang tot My AG?

Log in op uw klantenzone en klik links op de knop 'Mijn Modulis-Bonus beheren' om uw bankrekening te bevestigen of te wijzigen.

Nog geen toegang tot My AG?

Hebt u nog geen toegang tot My AG of
wil u meer weten over My AG?