Modulis

Modulis: al uw verzekeringen in 1 voordelig pakket

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Modulis - makkelijke en aantrekkelijke oplossing voor uw activiteit

Bundel de polissen voor uw beroepsactiviteit en krijg misschien een jaarlijkse bonus van 10 %.

Duidelijke voordelen

Handig en overzichtelijk

Al uw verzekeringen in 1 dossier met 1 vervaldatum en 1 premie.

Premiespreiding

Kies wanneer u uw premie betaalt: om de 3, 6 of 12 maanden. Zonder extra kosten.

10 % bonus

Dankzij de 'Goedeklantbonus' kan u jaarlijks 10% van de betaalde premie terugkrijgen.

Specifieke bescherming

U hebt toegang tot innovatieve oplossingen die speciaal voor uw activiteit ontwikkeld zijn.

Toegang tot een schuldinningsdienst

U steekt geen tijd en energie in onbetaalde facturen.

Mogelijkheid om een Pack Modulis te onderschrijven

U beschermt uw activiteit optimaal dankzij uitbreidingen die samen met professionals uit uw sector ontwikkeld zijn.


In deze pagina


Waarom is Modulis iets voor mij?

Modulis beperkt uw administratie door alle verzekeringen voor uw beroepsactiviteit in 1 dossier te bundelen, met 1 vervaldag, 1 premie en onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse Goedeklantbonus van 10 %.

U kunt uw premie per jaar storten of hem kosteloos spreiden en per trimester of semester betalen.

In functie van uw beroepsactiviteit kunt u via Modulis bovendien een Pack Modulis onderschrijven met uitgebreide waarborgen die speciaal voor uw beroep ontwikkeld zijn.

Modulis biedt u ten slotte toegang tot een schuldvorderingsdienst om onbetaalde schuldvorderingen te innen. Zo hoeft u daar zelf geen tijd in te steken en komt de relatie met uw klanten niet onder druk te staan.

DE NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN DECAVI 2022

De Verzekeringstrofeeën DECAVI belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën.
​AG wint in de productcategorie “Mijn onderneming”:
De trofee van de beste verzekering package PME

  • 20 april 2022 op www.decavi.be
  • aantal spelers geanalyseerd : 5

Hoe kan ik een Modulis-dossier samenstellen?

Hoe beloont Modulis u als  goede klant

De Goedeklantbonus wordt toegekend als tegelijk voldaan wordt aan de volgende zes voorwaarden :

  1. De verhouding tussen het totaal van al de vergoedende betalingen van het observatiejaar en het totaal van de uitgegeven premies (zonder taksen en kosten) in datzelfde jaar is gelijk aan of kleiner dan 30 %. 
  2. Uw  Modulis-dossier moet op het moment van de berekening van de Bonus minstens drie lopende contracten bevatten. 
  3. De premies die uitgegeven werden gedurende het toepassingsjaar moeten betaald zijn. 
  4. Uw Modulis-dossier moet nog steeds in voege zijn 1ste januari die volgt op het toepassingsjaar en beantwoorden aan de toekenningsvoorwaarde van een Modulis- dossier. 
  5. In het kader van de fiscale regelgeving moet u ons uw KBO-nummer meedelen (Kruispuntbank van Ondernemingen). 
  6. Om de overschrijving te kunnen uitvoeren, hebben we het rekeningnummer nodig waarop we uw Bonus mogen storten. U bent verplicht dat rekeningnummer te valideren of te wijzigen via een elektronisch platform als de maatschappij u daar schriftelijk om vraagt. Doet u dit niet, dan kunnen wij de storting niet uitvoeren.

Indien aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan wordt, verliest u uw Goedeklantbonus voor het desbetreffende jaar. Uw eerste Goedeklantbonus wordt berekend op de premies van het toepassingsjaar, dat volgt op het eerste observatiejaar.​


What moet ik doen bij een schadegeval?

Contacteer onmiddellijk uw verzekeringsadviseur. Hij is het best geplaatst om u te adviseren en uw schadedossier op te volgen.