Formulieren

 

 

Vrije gedeeltelijke afkoop

Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik de "Afkoopkwitantie" indien u geld van uw contract AG Ascento wenst op te vragen.

U kan ons het document ondertekend en ingevuld terugbezorgen:

 • ingescand per email: ascento@aginsurance.be of
 • per fax: 02/664.76.10 of
 • per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de opdracht tot betaling uit conform de Algemene Voorwaarden.

Vrije periodieke afkoop

Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik de "Aanvraag tot periodieke" afkopen indien u op vaste tijdstippen geld van uw contract AG Ascento Free wenst op te vragen of als u uw periodieke afkopen op uw contract wenst te wijzigen.

U kan ons het document ondertekend en ingevuld terugbezorgen:

 • ingescand per email: ascento@aginsurance.be of
 • per fax: 02/664.76.10 of
 • per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de opdracht tot betaling uit conform de Algemene Voorwaarden.

 

 


 

Overdracht tussen fondsen

Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik het overdrachtsformulier voor een overdracht tussen fondsen.

U kan ons het document ondertekend en ingevuld terugbezorgen:

 • ingescand per email: ascento@aginsurance.be of
 • per fax: 02/664.76.10 of
 • per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de opdracht tot betaling uit conform de Algemene Voorwaarden.

 

 


 

Aanduiding/Wijziging van begunstigde(n)

Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik het formulier voor de "Aanduiding/Wijziging van begunstigde(n)" indien u de begunstigde(n) van uw contract AG Ascento Free wenst aan te duiden of als u de begunstigde(n) van uw contract wenst te wijzigen.

U kan ons het document ondertekend en ingevuld per post terugbezorgen:

 • ingescand per email: ascento@aginsurance.be of
 • per fax: 02/664.76.10 of
 • per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij uw instructie uit conform de Algemene Voorwaarden.

Online aangifte doen van het overlijden van een verzekerde​ ...

... Met gemak