FAQ


 

Hoeveel kost de internetverbinding ?

Er zijn geen kosten verbonden aan de verbinding met de website AG Ascento, noch voor het privé-gedeelte noch voor het publieke gedeelte.

De kosten verbonden aan de aankoop, de installatie of de werking van het informaticamateriaal, de toegang tot internet of andere netwerken, evenals alle telecommunicatiekosten betreffende de verbinding tot de website AG Ascento, zijn echter ten laste van de gebruiker.

Is er een link tussen de internetverbinding AG Ascento en PC Banking ?

Neen, het gaat om twee verschillende systemen, die elk over hun eigen beveiligde omgeving beschikken.

Hoe kan ik eventuele problemen met de verbinding oplossen ?

Op het memodocument vindt u de meest voorkomende problemen betreffende de toegang tot het beveiligde gedeelte van onze website.

U vindt er een antwoord in de volgende gevallen:

  • vergeten van uw paswoord;
  • ingeven van een verkeerd paswoord;
  • vergeten van uw paswoord en uw gebruikersnaam;
  • wens om over de mogelijkheid te beschikken zich te kunnen aansluiten op de website in de loop van het contract.
Is de internetverbinding beveiligd ?

Om de beveiliging van de aangeboden on line diensten te verzekeren, heeft AG Employee Benefits de modernste beveiligingssystemen geïnstalleerd. AG Employee Benefits wendt alle nodige en redelijke middelen aan om de veiligheid van haar systemen te garanderen.

Uw paswoord wordt toevalligerwijs gegenereerd en wordt u toegestuurd per post.

Het online raadplegen van uw contract wordt door onze informaticasystemen automatisch geblokkeerd, na drie mislukte pogingen bij het ingeven van het paswoord.

Hoe kan ik de beheerder van mijn dossier contacteren ?

Het team dat uw contract beheert, is te bereiken via:

  • brief aan:  AG Insurance - AG Ascento Team (1JQ5A)
                     E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel

  • fax: 02 664 76 10

  • e-mail: ascento@aginsurance.be


Vermeld bij voorkeur uw contractnummer.

Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Neem dan contact op met ons team.

Op zoek naar antwoorden over onze oplossingen?

Bezoek de oplossingpagina's

AG Ascento Deposit

De formule voor een kortetermijninvestering met een gewaarborgde interestvoet.

AG Ascento Free

De op maat gemaakte middellange termijn beleggingsformule (8 jaar).

AG Ascento Life

De langetermijnformule met een levenslange rente.