AG Ascento Deposit

AG Ascento Deposit is de oplossing als u een belegging wenst met een looptijd van minder dan 8 jaar of als voorlopige belegging tijdens uw zoektocht naar een beleggingsoplossing op langere termijn.

AG Ascento Deposit is een kapitalisatieverrichtingscontract (tak 26) waarmee u uw pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk op korte termijn kan beleggen.

Veiligheid

Een aantrekkelijke interestvoet die de hele looptijd van het contract gewaarborgd is.

Stilzwijgende vernieuwing

Een contract van 1 jaar dat bij afloop stilzwijgend vernieuwd wordt aan marktvoorwaarden.

Interessante fiscale behandeling

Het AG Ascento Deposit-contract is fiscaal voordelig omdat er geen verzekeringstaks verschuldigd is.

Optimale liquiditeit

U hebt op elk moment de mogelijkheid om de reserve van uw contract geheel of gedeeltelijk te verzilveren.

Wat is het belastingstelsel voor AG Ascento Deposit?


AG Ascento Deposit profiteert van een interessante fiscale behandeling :

  • Er is geen taks verschuldigd op de stortingen.
  • De roerende voorheffing is verschuldigd op de intresten betaald.

Met welke kosten moet ik rekening houden?


Zoals bij elke investering moet u rekening houden met de volgende kosten, namelijk:

  • Instapkosten: Geen.
  • Uitstap: Geen.
  • Beheerskosten: Geen.

Wat is het bedrag van de storting?

 

De storting dient minimum 10.000 EUR te bedragen. Elke nieuwe storting maakt het voorwerp uit van een nieuw contract.

Wat gebeurt er aan het einde van het contract of wanneer u koos voor een beleggingsoplossing op langere termijn?

 

Behoudens tegenbericht van uwentwege, zal het contract op de einddatum automatisch worden hernieuwd voor een periode van 1 jaar, aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van de hernieuwing.

Indien u het contract niet wenst te hernieuwen, volstaat het ons daarvan op de hoogte te brengen één werkdag vóór de einddatum.

U hebt de mogelijkheid om op ieder ogenblik het geheel of een deel van de reserve van uw contract over te dragen naar een contract AG Ascento Free of AG Ascento Life, zonder uitstapkosten.

Welke risico's zijn verbonden aan AG Ascento Deposit?


De kapitalisatiecontracten maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar.

In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden tot nakoming van de verbintenissen tegenover de nemers.

Bovendien zijn de nemers bevoorrechte schuldeisers op de totaliteit van de activa van de verzekeraar.


Wettelijke informatie


 

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de infofiche en de algemene voorwaarden alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op aanvraag.

Al onze verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 

Infofiche voor AG Ascento Deposit