Schade aan je woning: wat moet je doen?

Is je woning of inboedel beschadigd door een brand, waterlek, storm of overstroming? Probeer de schade te beperken en breng je verzekeraar op de hoogte.

Beperk de schade

Neem alle nodige maatregelen om de gevolgen van de schade te beperken en bijkomende schade te voorkomen. Als je hiervoor kosten maakt, krijg je in principe een vergoeding via je woningverzekering.

Als je kan, bel dan even je verzekeringsmaatschappij op om vooraf toestemming te krijgen. Bij acuut gevaar neem je zelf redelijke noodmaatregelen.

Maak foto's zodat de verzekeraar de schade zonder betwisting kan vaststellen.  Foto's van de omvang en details van de schade zijn belangrijk.

Hou de tijd bij die je besteedt aan het schoonmaken, drogen, beschermen of herstellen van de goederen en bewaar alle facturen en onkostennota's.

Voorbeelden van wat je kan doen:

 • Zijn er dakpannen losgekomen door een storm?
  Bedek je dak met een zeil om waterinsijpeling te voorkomen.
 • Vat een kartonnen doos vuur tijdens het knutselen?
  Blus het vuur zo snel mogelijk om te voorkomen dat de situatie verergert.

Meld de schade bij je verzekeraar

Heb je de Top Woning-verzekering van AG, dan helpen we je om snel de nodige maatregelen te nemen in geval van schade. Dankzij de waarborg Bijstand Woning (inbegrepen in de basisverzekering Top Woning) komen we tussen zodra de schade schriftelijk of telefonisch is gemeld, op voorwaarde dat het schadegeval gedekt is.

 • Als je wil, zorgt AG voor de bewaking en bewaring van de verzekerde goederen (woning en/of inboedel). Zo kunnen dieven geen misbruik maken van de gelegenheid ... Bovendien betalen we deze bewaking tot 48 uur lang.
 • Is je woning onbewoonbaar, dan zorgt AG voor:
  • De opslag en bewaring van je meubels in een opslagplaats.
  • De boeking van en transfer naar een hotel in de buurt.
  • De opvang van je kinderen, van personen met een beperking die onder je dak wonen en van je huisdieren, en dat tot 48 uur.

Wie is je tussenpersoon?

AG werkt samen met onafhankelijke makelaars en met BNP Paribas Fortis. Zo kan je altijd rekenen op een kwaliteitsservice bij jou in de buurt. Hulp nodig met je verzekeringen of bij schade? Onze partners geven je graag persoonlijk advies.
Telefoonnummers
Top Woning (onmiddelijke bijstand)
Contacteer ons
Geopend
24/7
Telefoonnummers
Telefonisch
Vanuit België
Geopend
24/7
Telefonisch
Vanuit het buitenland
Geopend
24/7
Weet je niet meer bij welke tussenpersoon je je verzekering hebt afgesloten?
Telefonisch

Wat moet ik doen als ik in het buitenland ben?

 • Als je op het moment van het schadegeval in het buitenland bent, organiseert AG je repatriëring of die van je partner met het vliegtuig, of met de trein als de reis minder dan vijf uur duurt.

Wat moet ik doen als huurder?

 • Breng de eigenaar (en eventueel de syndicus) onmiddellijk op de hoogte.
 • De eigenaar moet de schade aangeven bij zijn verzekeraar.
 • Jij moet de schade ook melden aan jouw brandverzekeraar, voor het geval je aansprakelijk wordt gesteld. Geef hiervoor zoveel mogelijk informatie:
  • Datum van het schadegeval
  • Plaats van het schadegeval
  • Oorzaak van het schadegeval
  • Beschrijving van de schade (maak foto's)
  • Facturen van de beschadigde goederen

Een expert zal dan de schade dan beoordelen en schatten. Je verzekeraar baseert zich op het verslag van de expert om het bedrag van je schadevergoeding te bepalen.

Wat zijn de belangrijkste niet-verzekerde risico's?

 • Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
 • Schade veroorzaakt aan motorvoertuigen.
 • Schade aan een gebouw dat vervallen is of gesloopt zal worden.
 • De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

Bovenstaande lijst is niet volledig, maar illustreert wel een aantal situaties die niet verzekerd zijn. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. Je vindt ze hier of kan ze gratis verkrijgen bij je tussenpersoon.

De brandverzekering Top Woning van AG is een verzekeringscontract voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet ten minste 3 maanden vóór de einddatum van het contract.

 

Dit artikel bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis te verkrijgen bij je verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing.

Met vragen of problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Als je een klacht hebt, kan je contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - https://www.ombudsman-insurance.be/nl - info@ombudsman-insurance.be).​