Verkeersongeval: wat te doen?

Wat doe je bij een verkeersongeval? Is er enkel blikschade of zijn er ook gewonden? Hoe vul je het Europees aanrijdingsformulier correct in? Waar kan je je voertuig laten herstellen? Je vindt onze praktische gids hier.

Schat de gevolgen van het ongeval in

Hoe ernstig is het ongeval?

Afhankelijk van de omstandigheden, of er al dan niet sprake is van ernstig letsel, zal je de hulpdiensten via 100 (ambulances, brandweer) of de politiediensten via 101 of via het Europese alarmnummer 112 moeten bellen.

Belemmeren de auto’s het verkeer?

Trek dan je fluo hesje aan en verplaats de wagens voorzichtig. Maak eerst foto’s en teken hun plaats na het ongeval met krijt af op het wegdek en duid de remsporen en eventuele glasscherven aan. Is er geen probleem voor het doorgaand verkeer, laat de auto’s dan gewoon staan. Zet een gevarendriehoek voor de plaats van het ongeval: op minstens 100 meter als je op de autosnelweg bent, op minstens 30 meter op andere plaatsen.

Zijn er getuigen van het ongeval, vraag dan hun contactgegevens.

Soms moet je wat aandringen, want niet iedereen vindt het leuk om zijn versie van de feiten te geven. Getuigenissen helpen de verzekeraar echter om te kunnen bepalen wie aansprakelijk was voor het ongeluk.

Wat bij een verkeersongeval met een niet-verzekerd voertuig?

Als je bij het invullen van het aanrijdingsformulier merkt dat de andere automobilist die betrokken is bij het ongeval niet verzekerd is, neem je best contact op met de politie via het telefoonnummer 101 of 112. De agenten maken ter plaatse een proces-verbaal op. Dit heb je nodig om de aansprakelijkheid van de niet-verzekerde bestuurder aan te tonen.

Als ‘slachtoffer’ kun je het ongeval aangeven bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF). Dit kan op de website of via een aangetekende brief. Het BGWF is een overheidsorgaan dat wordt gefinancierd via alle bestuurders die een (verplichte) verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten.

Het BGWB komt financieel enkel tussen bij een schadegeval met een gemotoriseerd voertuig. Er is dus geen vergoeding als een fietser de schade veroorzaakte. Ook vandalisme wordt niet vergoed, bv. je wagen staat geparkeerd op straat en heeft een kras over de volledige zijkant.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij je verzekeraar? Dan kun je zich laten bijstaan. Specialisten ter zake ondernemen de nodige stappen zodat je materiële en/of lichamelijke schade vergoed wordt.

Als je beschadigde voertuig omnium verzekerd is, wordt de materiële schade eerst vergoed door je verzekeraar.

Vul het Europees aanrijdingsformulier in

Voor een snelle regeling van de schade is het belangrijk dat je verzekeraar over een volledig ingevuld Europees aanrijdingsformulier beschikt. Hoe u zo’n aanrijdingsformulier correct invult, leest u hier.  Ontstaat er een meningsverschil over het ongeval of over het ingevulde formulier, teken het dan niet. Je verwittigt dan best de politie.

Bezorg het Europees aanrijdingsformulier zo snel mogelijk aan je verzekeraar.

Is er sprake van vluchtmisdrijf, een aanrijding met een dier of diefstal, dan moet u klacht indienen bij de plaatselijke politie.

Wie is je tussenpersoon ? 

AG werkt samen met onafhankelijke makelaars en met BNP Paribas Fortis. Zo kan je altijd rekenen op een kwaliteitsservice bij jou in de buurt. Hulp nodig met je verzekeringen of bij schade? Onze partners geven je graag persoonlijk advies.

Neem contact op met je makelaar 

Waarom?

Je makelaar:

  • Kent je situatie beter dan wie dan ook
  • Geeft je professioneel advies
  • Helpt je bij de formaliteiten 

Of neem contact op met AG

Telefonisch
Vanuit België
Telefonisch
Vanuit het buitenland
Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Vanuit het buitenland
Geopend
24/7
Telefonisch
Vanuit België
Geopend
24/7
Telefonisch - Pack Ongevallen
AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.
Telefonisch
Via email
Contacteer ons

Online aangifte via My AG 

  •  Gebruiksgemak
  • Onmiddellijke bevestiging 

Mobiliteit, woning, gezin en reisbijstand

Een eenvoudig gratis telefoontje naar onze schaderegelingsdienst Teleclaims volstaat!
Telefonisch
Vanuit België
Telefonisch
Vanuit het buitenland
U kunt uw schade ook online aangeven op de site van BNP Paribas Fortis

Vraag rechtsbijstand aan

AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.
Telefonisch
Via email
Contacteer ons
Weet je niet meer bij welke partner je je verzekering hebt afgesloten?
Telefonisch

Laat een erkende hersteller je voertuig herstellen

Als je auto beschadigd is, kun je vrij kiezen bij welke garage je hem laat herstellen. Maar kiezen voor een door AG erkende hersteller levert jou wel enkele voordelen op.

Heb ik recht op een vervangwagen na een ongeval?

Als je wagen na het ongeval niet meer verder kan rijden en weggesleept wordt door onze bijstandverlener of door de politie, dan hebt u bij AG recht op een vervangwagen in deze gevallen:

U hebt enkel een BA-verzekering voor je auto

Dit is de wettelijk verplichte verzekering. AG gaat echter verder en biedt ook onmiddellijke hulp: als u betrokken bent bij een ongeval in België en tot 30 km over de Belgische grens, dan hebt u gedurende 1 dag recht op een vervangwagen Deze termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende maandag als het ongeval op een vrijdag of in het weekend gebeurt. Dit geldt ook voor een lekke band.

Of u nu in recht bent of in fout, als u kiest voor een erkende hersteller blijft je mobiliteit gewaarborgd want u krijgt gratis een vervangwagen ter beschikking tijdens de herstelperiode of tijdens de hele periode dat u immobiel bent. In geval van totaal verlies krijgt u een vervangwagen tot de dag volgend op de dag dat de expert het totaal verlies bekendmaakt en dit voor maximaal zes dagen.

U hebt ook een kleine of grote omniumverzekering, Top Occasium of Top Omnium

Is je auto beschadigd door een aanrijding met een dier te hebben gehad bijvoorbeeld en kiest u voor een erkende hersteller, dan krijgt u gratis een vervangwagen ter beschikking tijdens de herstelperiode of tijdens de hele periode dat u immobiel bent.

In geval van totaal verlies krijgt u een vervangwagen tot de dag volgend op de dag dat de expert het totaal verlies bekendmaakt en dit voor maximaal 6 dagen.

Als je auto gestolen is, dan hebt u gedurende maximaal 30 dagen recht op een vervangwagen.

U hebt een Top Bijstand-contract

Als je voertuig door een technisch incident niet meer verder kan rijden, hebt u recht op een vervangwagen (categorie B) gedurende maximaal 15 dagen in België en maximaal 7 dagen in het buitenland (in alle landen waar je verzekeringscertificaat geldig is).

Met de optie ‘Upgrade vervangvoertuig’ kunt u bij technisch incident in België een vervangwagen upgraden van categorie B naar: 

  • een personenwagen uit categorie Luxury (type Mercedes E) als het verzekerd voertuig een personenwagen is, of
  • een bestelwagen waarvan het volume (m³) minstens gelijk is aan het volume (m³) van de verzekerde bestelwagen (met een maximum van 20m³).