Mijn bagage is verloren of beschadigd, wie gaat me helpen?

Bagage verloren of beschadigd? Een slecht begin van de vakantie! Wie gaat je helpen?

Bagage verloren, vertraagd of beschadigd

Bij verlies, vertraging of beschadiging van je bagage op de luchthaven zijn luchtvaartmaatschappijen volgens het Verdrag van Montreal verplicht om een vergoeding te betalen tot ongeveer 1.600 euro per passagier.

Als je denkt dat de waarde van je bagage deze limiet overschrijdt, kan je in ruil voor een toeslag een 'bijzondere verklaring omtrent belang' invullen als je incheckt op de luchthaven.

Wat doe ik als mijn bagage verloren, vertraagd of beschadigd is?

Meld verlies, vertraging of beschadiging onmiddellijk aan de luchthaven. Je krijgt dan een PIR-formulier (Property Irregularity Report) en er start een onderzoek.

Neem contact op met je luchtvaartmaatschappij en vraag of ze je op de hoogte willen houden. Bewaar een kopie van:

 • Het PIR-formulier
 • Je instapkaart (boarding pass)
 • Het bagagebewijs (etiket met barcode)
 • Eventuele aankoopbewijzen (van je bagage en/of de inhoud ervan) en andere bewijzen (foto's van schade enz.)

Let op: het PIR-formulier invullen is niet voldoende. Als je een vergoeding vraagt voor verlies, vertraging of beschadiging, moet je ook een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de luchtvaartmaatschappij sturen.

Als je bagage beschadigd is, moet je je brief versturen binnen de volgende termijnen:

 • Onmiddellijk, als je de schade ontdekt bij het ophalen van je bagage
 • Binnen de 7 dagen na het ophalen, als je de schade pas ontdekt bij het openen van je koffer
 • Als de bagage later wordt teruggevonden, binnen de 21 dagen na de dag van het ophalen van je bagage

Hou er rekening mee dat het Verdrag van Montreal alleen geldt voor bagage die in het ruim van het vliegtuig wordt vervoerd, niet voor handbagage.

Komt mijn verzekering tussen?

De bagagedekking van je annulatieverzekering Top TravelStop beschermt je bij verlies, diefstal of beschadiging van je bagage tijdens het vervoer door een transportbedrijf.

Je bagage is verzekerd tot:

 • Basisformule 'Individueel': 1.500 euro per reis
 • Basisformule 'Familie': 1.500 euro per persoon tot een maximum van 4.500 euro per reis

In afwachting van een vergoeding voor verlies of diefstal van je bagage, komt Top TravelStop ook tussen voor je dringende en noodzakelijke aankopen in de eerste 48 uur na je landing als je bagage die naar behoren is ingecheckt en onder de verantwoordelijkheid is geplaatst van de luchtvaartmaatschappij, aankomt met een vertraging van meer dan 6 uur.

 • De kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen zijn gedekt tot een maximum van 300 euro per verzekerde.

Als je kiest voor een jaarcontract met de formule Familie, gelden de waarborgen van Top TravelStop voor alle reizen die jij en je kinderen gedurende het jaar maken ... Ook als jij en je kinderen op hetzelfde moment naar een andere bestemming reizen!

Wat doe ik bij een schadegeval?

Meld je schadegeval schriftelijk binnen de 5 dagen na het zich voordoen ervan. Geef details over de oorzaken, bijzonderheden, omstandigheden en gevolgen ervan.

Hou hier rekening mee bij je schadeaangifte:

 • Voeg een kopie toe van de reservering van je reis of van je factuur.
 • Bij diefstal dien je onmiddellijk klacht in bij de lokale overheden op de plaats van de diefstal (politie, rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, ...), je laat een proces-verbaal opmaken en de sporen van inbraak vaststellen. Bij verlies dien je onmiddellijk klacht in bij de lokale overheden van de plaats van verlies (politie, rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, ...), en laat je een proces-verbaal opmaken.
 • Voeg de documenten toe die je kreeg van de vervoerder (zee-, lucht-, trein- of wegvervoer) als de bagage of voorwerpen verloren zijn geraakt terwijl ze onder zijn juridisch toezicht stonden. Vraag een verklaring en een attest van definitief verlies en bewaar alle vervoersdocumenten.
 • Voeg aankoopfacturen toe van gestolen, verloren of beschadigde bagage en voorwerpen.
 • Voor de gedeeltelijke beschadiging van bagage en persoonlijke bezittingen stuur je de verzekeraar de factuur van de herstelling of een attest van niet-reparatie. De verzekerde bedragen kunnen niet worden beschouwd als bewijs van de waarde van de goederen waarvoor je een schadevergoeding vraagt, en ook niet als bewijs van het bestaan van deze goederen. Je moet het bestaan en de waarde van de goederen op het moment van het schadegeval bewijzen, en de omvang van de schade in geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging, op alle mogelijke manieren die je ter beschikking hebt en met alle documenten waarover je beschikt.

Wat zijn de belangrijkste niet-verzekerde risico's?

 • Diefstal van bagage, persoonlijke bezittingen en voorwerpen die je onbeheerd achterlaat op een openbare plaats of die worden bewaard in een ruimte die toegankelijk is voor meerdere personen.
 • Toevallige schade veroorzaakt door het lekken van vloeistoffen, vetten, kleurstoffen of bijtende stoffen die zich in de bagage van de verzekerde bevinden.
 • Alle bederfbare waren.
 • Inbeslagname of verbeurdverklaring van goederen door de douane of overheidsinstanties.
 • Waardepapieren worden niet als bagage beschouwd (muntstukken, bankbiljetten, bank- of postoverschrijvingen, reisdocumenten, reischeques en/of andere cheques, kredietbrieven, benzinebonnen of andere vooruitbetaalde bonnen).
 • Parels en niet-ingezette edelstenen.
 • Films, video's, videospellen en alle audiomateriaal.

Deze lijst is niet volledig, maar illustreert wel een aantal situaties die niet verzekerd zijn. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. Je vindt ze hier of kan ze gratis verkrijgen bij je tussenpersoon.

Tips

Een paar praktische tips om in alle gemoedsrust op reis te gaan:

 • Verdeel je kleren over verschillende koffers.
 • Plak of hang een label aan je bagage met je naam, adres van bestemming en gsm-nummer.
 • Plak ook een identificatielabel aan de binnenkant van je bagage. Zo kan je gemakkelijker je eigendom bewijzen.
 • Verwijder alle verwijzingen naar vorige reizen want die kunnen voor verwarring zorgen.

De verzekering Top TravelStop van AG is een verzekeringsovereenkomst voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet ten minste 3 maanden vóór de einddatum van het contract.

Dit artikel document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis te verkrijgen bij je verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing.

Met vragen of problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Als je een klacht hebt, neem je contact op met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - https://www.ombudsman-insurance.be/nl - info@ombudsman-insurance.be).