Wat doe je na een inbraak in je woning?

7 tips om kalm te reageren

Op een dag wordt er in je huis ingebroken … Dat is een akelige ervaring en het overkomt elke dag ongeveer 130 gezinnen in België. Probeer het hoofd koel te houden: met deze heel praktische tips komt het allemaal weer goed.

 

​Is er ingebroken in je huis of appartement, dan doe je best het volgende:

Bel de politie

Ontdek je bij thuiskomst dat er ingebroken is

Bel dan de politie en raak intussen niets aan. Zo kunnen de politiemensen de inbraak vaststellen, onderzoeken en een proces-verbaal opmaken.

Ben je thuis terwijl de dieven inbreken

Ga dan niet met hen in discussie maar probeer te zien in welke richting en met welke auto ze wegvluchten. Bel daarna zo snel mogelijk de hulpdiensten.

Maak foto's

De politie zal foto's maken van de inbraaksporen. Doe dit eventueel ook om ze aan je verzekeraar te verstrekken als je een diefstalverzekering hebt afgesloten.

Blokkeer je gestolen bankkaarten en mobiele telefoon

  • Bel zo snel mogelijk het nummer +32 (0)70 344 344  om je bankkaarten te blokkeren zodat de inbrekers er niet mee kunnen betalen of geen geld kunnen afhalen.
  • Ook je smartphone kan je het best blokkeren, want hij bevat telefoonnummers, privéfoto's en toegang tot je socialemedia-accounts. Om je mobiele telefoon te kunnen opsporen en blokkeren, heeft je provider het unieke IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) van je toestel nodig. Bewaar dat dus ergens op een plek waar je het altijd makkelijk terugvindt.

Je kan ook zelf je toestel blokkeren als je het hebt gekoppeld aan een account als Find My Device (iPhone) bijvoorbeeld, Find My Mobile (Samsung) of Device Manager (Android).

Lijst op wat er gestolen is

Maak een lijstje van de spullen die verdwenen zijn en verzamel alvast zo veel mogelijk foto's, aankoopbewijzen en serienummers van de gestolen voorwerpen.

Verwittig je tussenpersoon

Indien u een diefstalverzekering hebt afgesloten, meld de inbraakschade en de diefstal aan je verzekeringsadviseur binnen de 24 uur, en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan je schadebeheerder.. 

De optionele diefstaldekking van de Brandverzekering Top Woning van AG zal jou vergoeden binnen de grenzen en voorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden voor gestolen voorwerpen (sieraden, computers, elektrische fietsen...) en schade aan jouw inhoud, zowel in jouw woning als in jouw tuinhuis

Wie is je tussenpersoon?

AG werkt samen met onafhankelijke makelaars en met BNP Paribas Fortis. Zo kan je altijd rekenen op een kwaliteitsservice bij jou in de buurt. Hulp nodig met je verzekeringen of bij schade? Onze partners geven je graag persoonlijk advies.

Neem contact op met je makelaar 

Waarom?

Je makelaar:

  • Kent je situatie beter dan wie dan ook
  • Geeft je professioneel advies
  • Helpt je bij de formaliteiten 

Of neem contact op met AG

Telefonisch
Vanuit België
Telefonisch
Vanuit het buitenland
Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Vanuit het buitenland
Geopend
24/7
Telefonisch
Vanuit België
Geopend
24/7
Telefonisch - Pack Ongevallen
AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.
Telefonisch
Via email
Contacteer ons

Online aangifte via My AG 

  •  Gebruiksgemak
  • Onmiddellijke bevestiging 

Mobiliteit, woning, gezin en reisbijstand

Een eenvoudig gratis telefoontje naar onze schaderegelingsdienst Teleclaims volstaat!
Telefonisch
Vanuit België
Telefonisch
Vanuit het buitenland
U kunt uw schade ook online aangeven op de site van BNP Paribas Fortis

Vraag rechtsbijstand aan

AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.
Telefonisch
Via email
Contacteer ons
Weet je niet meer bij welke partner je je verzekering hebt afgesloten?
Telefonisch

Neem maatregelen om je woning te beveiligen

Eén op de vier inbrekers keert terug naar een huis waar ze eerder ingebroken hebben.

Zorg er dus voor dat verwrongen sloten of stukgeslagen ruiten snel hersteld worden, desnoods tijdelijk, en dat je ramen en deuren opnieuw goed sluiten.

Het risico op een inbraak in de toekomst echt substantieel verkleinen.

Overloop dan deze preventietips tegen inbraak. Maak ook een lijst van de kostbare spullen en elektronica, neem foto's en bewaar serienummers en aankoopbewijzen.

Neem tijd voor verwerking

Wanneer vreemden in je huis binnendringen, doet dat wat met een mens. Misschien voel je je angstiger en of slaap je slechter. Misschien ben je bang om alleen thuis te zijn.

Praat erover met vrienden en familie en zoek indien nodig professionele hulp van een psycholoog.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

  • ​Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
  • Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van je bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van jezelf of van je echtgeno(o)t(e).
  • Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan je de algemene voorwaarden lezen… Je kan ze ook gratis krijgen van je tussenpersoon..

Het gaat om een contract met een duur van 1 jaar, dat stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet. 

 

Dit artikel bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Wij raden je aan om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen lees je in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je op onze website www.ag.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte zijn ook gratis beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon.

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al je vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij je verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kan je je klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).