Mijn vlucht is geannuleerd of vertraagd: wie helpt mij?

Annulering, vertraging of instapweigering (door overboeking): je vlucht verloopt niet volgens plan ... Wat zijn je rechten? Hoe kan je een schadevergoeding eisen? Je leest het hier.

Wat zijn de voorwaarden om een schadevergoeding te krijgen?

In de Europese verordening nr. 261/2004 zijn de rechten van vliegtuigpassagiers vastgelegd. Ze voorziet in een reeks gegarandeerde rechten in het geval van een geannuleerde, vertraagde of overboekte vlucht. Deze rechten gelden voor alle vluchten die vertrekken vanaf een luchthaven in de EU (inclusief IJsland, Noorwegen en Zwitserland), ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij. Maar ze zijn ook van toepassing op alle vluchten uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie:

 • Je vlucht gaat van het ene Europese land naar het andere, ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij waarmee je reist.
 • Je vlucht gaat van een Europees land naar een land buiten de EU, ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij waarmee je reist.
 • Je vlucht gaat van een land buiten de EU naar een Europees land, en je reist met een Europese luchtvaartmaatschappij.

Let op: de Europese regelgeving bepaalt dat de maatschappij die de vlucht uitvoert, d.w.z. de 'feitelijke luchtvaartmaatschappij', aansprakelijk is in geval van een probleem.

 • Voorbeeld: een Belgische luchtvaartmaatschappij verkoopt het vliegticket, maar de vlucht wordt uitgevoerd door een Italiaanse maatschappij. Als je vlucht vertraagd is, moet je contact opnemen met de Italiaanse luchtvaartmaatschappij.

Vlucht vertraagd: wat zijn mijn rechten?

De luchtvaartmaatschappij moet je de nodige bijstand verlenen als je vlucht vertraging heeft: eten en drank, telefoon, hotelovernachting, vervoer van de luchthaven naar je accommodatie enz.

Deze bijstand is verschuldigd zodra de vlucht een vertraging heeft van:

 • 2 uur of meer voor alle vluchten van 1.500 km of minder
 • 3 uur of meer voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
 • 4 uur of meer voor alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden heb je ook recht op een vergoeding als je bij aankomst meer dan drie uur vertraging hebt:

 • 250 euro voor alle vluchten van 1.500 km of minder
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
 • 600 euro voor alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

Hou er rekening mee dat de luchtvaartmaatschappij de financiële vergoeding met 50% kan verlagen als ze je een andere vlucht naar je eindbestemming kan aanbieden waarvan de aankomsttijd de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht niet overschrijdt met:

 • 2 uur voor alle vluchten van 1.500 km of minder
 • 3 uur voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
 • 4 uur voor alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

Na een vertraging van 5 uur heb je het recht om je vlucht niet te nemen en je geld terug te vragen.

Vlucht geannuleerd: wat zijn mijn rechten?

We spreken van een annulering in drie situaties:

 • Je oorspronkelijke vlucht wordt geannuleerd en je neemt een andere vlucht.
 • Het vliegtuig steeg wel op, maar moest terugkeren naar de luchthaven (en je moest een andere vlucht nemen).
 • Je vlucht komt aan op een luchthaven die niet overeenkomt met je eindbestemming.

In geval van annulering is de luchtvaartmaatschappij verplicht om je zo snel mogelijk een terugbetaling, een andere vlucht of een latere vervangende vlucht aan te bieden, naar jouw keuze en met vergelijkbare vervoersvoorwaarden.

En je terugvlucht? Als je heen- en terugvlucht deel uitmaken van dezelfde boeking, kan je een terugbetaling van het volledige ticket of een andere vlucht voor de geannuleerde vlucht aanvragen. Maar als je je heen- en terugvlucht bij twee verschillende luchtvaartmaatschappijen hebt geboekt, krijg je alleen een terugbetaling voor de geannuleerde vlucht.

Naast deze terugbetaling of andere vlucht kan je ook een schadevergoeding krijgen:

 • 250 euro voor alle vluchten van 1.500 km of minder
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
 • 600 euro voor alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

Let wel: de luchtvaartmaatschappij is niet verplicht om je een schadevergoeding te betalen als je werd geïnformeerd over de annulering van je vlucht:

 • Minstens 2 weken vóór het geplande vertrek
 • Van 2 weken tot 7 dagen vóór het geplande vertrek als de luchtvaartmaatschappij je een andere vlucht aanbiedt waardoor je niet eerder dan 2 uur voor de geplande vertrektijd kan vertrekken en je eindbestemming minder dan 4 uur na de geplande aankomsttijd kan bereiken
 • Minder dan 7 dagen vóór het geplande vertrek als de luchtvaartmaatschappij je een andere vlucht aanbiedt waardoor je niet eerder dan 1 uur voor de geplande vertrektijd kan vertrekken en je eindbestemming minder dan 2 uur na de geplande aankomsttijd kan bereiken

Instapweigering: wat zijn mijn rechten?

Als je niet mee kan met je vlucht door overboeking, heb je twee opties: wachten op een andere vlucht naar dezelfde bestemming of afzien van je vlucht.

Als je beslist om te wachten op een andere vlucht, moet de luchtvaartmaatschappij:

 • Je een andere vlucht aanbieden naar dezelfde bestemming, onder gelijkwaardige voorwaarden (dezelfde klasse) en zonder extra betaling.
 • Je gratis eten en drank aanbieden tijdens de wachttijd.
 • Zorgen voor je accommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie als je geen vlucht kan nemen dezelfde dag.
 • Je twee communicaties aanbieden (telefoongesprekken, e-mails enz.).

Als je beslist af te zien van je reis:

 • Moet de luchtvaartmaatschappij je binnen de 7 dagen een volledige terugbetaling van je vliegticket aanbieden. Dit gebeurt automatisch, je hoeft niets te doen om je geld terug te krijgen.

In beide gevallen heb je ook recht op een schadevergoeding, afhankelijk van de totale vertraging bij aankomst en de afstand van de geplande reis:

 • 250 euro voor alle vluchten van 1.500 km of minder (125 euro als de vertraging niet meer dan 2 uur bedraagt)
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km (200 euro als de vertraging niet meer dan 3 uur bedraagt)
 • 600 euro voor alle andere vluchten van meer dan 3.500 km (300 euro als de vertraging niet meer dan 4 uur bedraagt)

Plaats in een lagere klasse: wat zijn mijn rechten?

Je rechten zijn ook beschermd als de feitelijke luchtvaartmaatschappij je in een lagere klasse plaatst dan waarvoor het ticket was gekocht. De luchtvaartmaatschappij moet binnen de 7 dagen als volgt terugbetalen:

 • 30% van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1.500 km of minder
 • 50% van de prijs van het ticket voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
 • 75% van de prijs van het ticket voor alle vluchten van meer dan 3.500 km buiten de EU

Uitzonderlijke omstandigheden

Het is mogelijk dat je verzekering niet tussenkomt als de luchtvaartmaatschappij haar vlucht niet kon uitvoeren door uitzonderlijke omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of veiligheidsrisico's.

Merk op dat een staking wordt beschouwd als een uitzonderlijke omstandigheid wanneer ze extern is aan de maatschappij waarvan de vluchten vertraagd of geannuleerd zijn (bijvoorbeeld een staking van de luchtverkeersleiders). Maar als het gaat om een staking bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij, is dit geen uitzonderlijke omstandigheid onder de Europese wetgeving.

Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

Om de schadevergoeding te krijgen waarop je denkt recht te hebben, moet je eerst een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. De schadevergoeding krijg je dus niet automatisch.

Als de luchtvaartmaatschappij geen klachtenpagina heeft, kan je ook het formulier 'Rechten van vliegtuigpassagiers in de Europese Unie' gebruiken. Binnen de 5 tot 6 weken zou je hierop reactie moeten krijgen.

Bij weigering van de schadevergoeding

Als de luchtvaartmaatschappij weigert je te vergoeden of als je geen antwoord krijgt binnen een redelijke termijn, kan je een brief sturen naar het directoraat-generaal voor de burgerluchtvaart, met de bewijsstukken en je klacht.

Komt mijn verzekering tussen?

Wees gerust, AG helpt je graag met de formaliteiten. Bezorg ons rechtstreeks je dossier en wij zullen alle formaliteiten voor je afhandelen.

Onze reisbijstandsproducten garanderen vergoedingen en compensaties in geval van vertraging, annulering, downgrading of instapweigering, zoals beschreven in artikel 7 en 8 van de Europese verordening nr. 261/2004.

Om gedekt te zijn, bezorg je jouw verzekeraar deze documenten:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Het ticket (of een kopie) of de boekingsbevestiging voor de vlucht waarvoor het probleem zich voordeed.

Als je een beroep doet op je verzekering, kan je alleen aanspraak maken op de bovenvermelde vergoedingen op voorwaarde dat je je vordering op onbetwistbare en onherroepelijke wijze aan je verzekeraar delegeert overeenkomstig artikel 95 van de verzekeringswet van 4 april 2014 en/of artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.