Ontevreden over onze service?

Laten we opnieuw proberen een oplossing te vinden

Klachtenprocedure

Zijn er moeilijkheden met het beheer van uw dossier en vindt u geen oplossing met uw verzekeringsadviseur of met een van onze medewerkers? Neem dan contact op met de dienst Klachtenbeheer van AG Insurance.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure, klik hier.

Telefonisch op werkdagen
+32 2 664 02 00
Vul het klachtenformulier in
Online formulier

Via de post: Customer Complaints
Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel


Ombudsman

Als de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, onafhankelijk bemiddelaar.

Telefonisch (van 9 tot 17 uur)
+32 2 547 58 71

Via de post: Ombudsman
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel