Mobiliteit

Top Fiets

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top Fiets - de omniumverzekering voor uw fiets of zacht vervoermiddel

Stadsfiets, elektrische fiets, speedpedelec, koersfiets, mountainbike, (elektrische) step,hoverboard,… Bescherm uw waardevol vervoermiddel tegen diefstal, materiële schade en ongevallen en geniet van bijstand.

Duidelijke voordelen

Dekking van een ruim aantal voortbewegingstoestellen

Stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelec, koersfietsen of mountainbike, (elektrische) steps, hoverboards, monowheels, segways en (elektrische) rolstoelen.

3 waarborgen voor een optimale bescherming

Ruime waarborgen Diefstal en Materiële schade alsook een uitgebreide bijstand.

Geen waardeverlies tijdens het eerste jaar

Uw vervoermiddel is voor 100 % van de verzekerde waarde gedekt gedurende het eerste jaar.

Dekking van alle toebehoren van uw vervoermiddel en van uw helm

Navigatiesysteem, camera, aanhangwagen... zijn maar enkele voorbeelden. Bovendien is uw helm automatisch verzekerd bij ongeval.


In deze pagina


Waarom is de Top Fiets verzekering iets voor mijn onderneming?

Stelt u in het kader van uw activiteiten als bewakingsfirma segways ter beschikking van uw medewerkers? Doet u als zelfstandige occasioneel leveringen met uw elektrische fiets? De verzekering Top Fiets dekt uw verplaatsingsmiddel.

Top Fiets verzekert een groot aantal vervoermiddelen:

 • stadsfietsen;
 • (elektrische) fietsen (ofwel autonoom met een max. snelheid van 25 km/u; ofwel met elektrische start- en/of trapondersteuning);
 • segways en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps);
 • MTB (of koersfietsen).

Voor klassieke en elektrische fietsen, alsook voor segways, moet u de 3 waarborgen onderschrijven. Als u een MTB of koersfiets ter beschikking stelt, kunt u de waarborgen Diefstal en Materiële schade combineren. De waarborg Bijstand zit automatisch vervat in het contract.

Het toebehoren bij de fiets alsook de helm zijn verzekerd
Investeren in kwaliteitsvolle helmen is belangrijk om de veiligheid van uw medewerkers te verzekeren en de schade tot een minimum te beperken. Bij een ongeval garandeert Top Fiets de vervanging van de helm door een helm van dezelfde waarde, dit tot 100 euro.


Wat dekt deze verzekering?

Top Fiets omvat 3 waarborgen:

 1. De waarborg Materiële schade is heel ruim en omvat het botsen, het vallen, het laden/lossen en de weersomstandigheden.
 2. De waarborg Diefstal - die ook heel ruim is - dekt talrijke oorzaken van diefstal, zoals bijvoorbeeld: vandalisme, poging tot diefstal, diefstal in een privé- of gemeenschappelijk lokaal, diefstal op de openbare weg, diefstal in een fietsenstalling, diefstal op de fietsdrager van een wagen of in een wagen… op voorwaarde dat er inbraak was of dat het antidiefstalsysteem* (dat het verplaatsingsmiddel vastmaakte aan een vast bevestigingspunt) vernield werd.
  * Ofwel een erkend ART-slot 2 sterren OF een ander veiligheidsslot van het type kettingsloten, U-vormige hangsloten of plooibare sloten met een minimumwaarde van 60 EUR (waarmee het kader van het verzekerde voorwerp kan worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt, dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in steen, metaal of hout, verbonden met een stevige muur of met de grond en waarvan het verzekerde voorwerp niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen).
 3. De waarborg Bijstand is geldig voor alle vervoermiddelen. Deze omvat bijstand in geval van een defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal, zowel voor de persoon en/of zijn vervoermiddel, overal in België en tot 30 km over de landsgrenzen, en tot minimaal 1 km van de woonplaats.

Overzicht van de waarborgen naargelang het verplaatsingsmiddel:

  MATERIËLE SCHADE DIEFSTAL BIJSTAND

Stadsfiets
Elektrische fietsen / speedpedelecs
- met autonome motor (max. 25 km/u)

- met autonome motor (max. 45 km/u)

- met trapondersteuning (geen snelheidslimiet)

Segway
bulletbulletFacultatief 2)
MTB (of koersfoets) Optie 1)
Opt​ie 1)
Andere bullet
bullet
  MATERIËLE SCHADE DIEFSTAL BIJSTAND

Stadsfiets
Elektrische fietsen / speedpedelecs
- met autonome motor (max. 25 km/u)

- met autonome motor (max. 45 km/u)

- met trapondersteuning (geen snelheidslimiet)

Segway
bulletbulletFacultatief 2)
MTB (of koersfoets) Optie 1)
Opt​ie 1)
Andere bullet
bullet

1) Uw kiest minstens 1 van de 2 waarborgen: Materiële Schade en/of Diefstal.
2) De dekking Bijstand kan uw enkel kiezen in combinatie met Materiële Schade en/of Diefstal.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De bijstand gekoppeld aan Top Fiets wordt verleend overal in België en tot 30 km over de landsgrenzen. De waarborgen Diefstal en Materiële schade zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?

Uw contract heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Behalve als u het contract wenst te beëindigen of AG Insurance uw contract opzegt (minstens 3 maanden vóór het einde van het contract).


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Uw bijstand verleent tussenkomst tot 3 keer per jaar. In België, van zodra de gebruiker zich meer dan 1 km van het bedrijf van zijn werkgever bevindt en tot 30 km over de landsgrenzen!

Met de Mobility Assist App contacteert u nóg sneller onze bijstandsdienst: uw positie wordt automatisch gelokaliseerd en u kunt de sleepwagen live volgen (de app is beschikbaar op de Play Store en App Store).

Uw bijstand verleent tussenkomst tot 3 keer per jaar. In België, van zodra de gebruiker zich meer dan 1 km van het bedrijf van zijn werkgever bevindt en in bijna heel Europa!


Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

 • De schade aan onderdelen van de fiets of het ander vervoermiddel door een constructie- of materiaalfout, slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of een gebruik van de fiets of het ander vervoermiddel dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
 • De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, alsook door de overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering