Werkplek

Pack Speciale Risico’s+

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Speciale Risico’s+ - een oplossing op maat voor uw onderneming

Een zeer uitgebreide bescherming voor uw handelspand, voor uw materieel en uw handelswaren.

U kunt deze verzekering onderschrijven als u ook de brandverzekering Top Handel – Speciale Risico’s van AG hebt.

Duidelijke voordelen

Zekerheid

U kunt gerust zijn bij een botsing door een voertuig binnen of buiten het verzekerde gebouw.

Op uw maat

Extra bescherming voor uw gebouwen.

Financiële gemoedsrust

U wordt na schade aan de gebouwen vergoed volgens de nieuwe verplichte bouwnormen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

​​Het Pack Speciale Risico’s+ is een interessante aanvulling van uw verzekering Top Handel – Speciale Risico’s en biedt u een extra dekking met enkele specifieke voordelen.


Wat dekt deze verzekering?

 1. Nieuwe investeringen 
  Alle nieuwe investeringen aan de verzekerde gebouwen en het materieel zijn automatisch gedekt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 10% van het totaal verzekerde bedrag gebouw en materieel per risicoadres, en dit gedurende 180 dagen te rekenen vanaf de dag van de verwerving. 
 2. Botsen 
  De waarborg “Botsen” wordt uitgebreid tot botsen door een voertuig, werfmachine of hun lading wanneer deze zich voordoet binnen of buiten de constructies en die schade veroorzaakt aan het gebouw of aan de inhoud door u of uw gasten. 
 3. Sanering van de door stookolie vervuilde grond 
  De sanering van de door stookolie vervuilde grond voorzien in de waarborg “Schade door stookolie” wordt uitgebreid tot 25.000 EUR en is eveneens verworven indien de opslagtank geheel of gedeeltelijk dient tot de verwarming van het professioneel gedeelte van het gebouw. 
 4. Kosten voortkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen 
  De waarborg “kosten voorkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen” wordt uitgebreid tot de delen van het gebouw bestemd tot professioneel gebruik dat u verzekerd in uw hoedanigheid van eigenaar. 
 5. Onroerende beschadiging
  De waarborg “Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven” is verworven tot 14.265,26 EUR en wordt uitgebreid tot de onroerende schade die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies, in de mate dat de overheden geen of onvoldoende tussenkomst bieden voor de verwijdering van graffiti, en dit ten belope van maximaal 7.132,63 EUR.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​​Uw handelszaak in België is verzekerd, alsook ook uw professionele spullen zijn beschermd in uw handelspand.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​​Bel uw verzekeringsadviseur. Hij is de geknipte persoon om uw schadedossier op te volgen.


Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

 • Nieuwe investeringen gerealiseerd na de 180 dagen vanaf de dag van de verwerving.
 • Als de schade aan het verzekerde gebouw niet meer bedraagt dan 12.500 EUR (niet geïndexeerd), dan komen we tussen voor de bijkomende kosten verbonden aan nieuwe verplichte bouwnormen indien deze normen u opgelegd worden in de voorwaarden van de meldingsplicht of de bouwvergunning noodzakelijk voor de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw.
 • Het verwijden van graffiti door overheid.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering