Gezondheid

Geef uw medewerkers een hospitalisatieverzekering

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

De hospitalisatieverzekering voor uw kmo

U geeft uw medewerkers een hospitalisatieverzekering die bij uw kleine onderneming past en even aantrekkelijk is als de alternatieve verloning bij grotere concurrenten.

Uw werknemers de voordelen geven van een individuele hospitalisatieverzekering, met een collectieve aanpak voor uw kmo.

Duidelijke voordelen

Fel gesmaakte alternatieve verloning

Als u 100 euro in uw werknemer investeert, gaat dit ook integraal naar hem.

Het beste van twee werelden

U biedt de voordelen van een individuele verzekering, met een geïntegreerde aanpak.

Interessante premie

U houdt bovendien uw budget onder controle want de premies worden enkel jaarlijks geïndexeerd en niet aangepast aan uw jaarlijkse schadelast.

Levenslang verzekerd

Uw personeelsleden behouden hun bescherming voor altijd en ze blijft even gunstig en betaalbaar als in het begin.

Rechtstreekse regeling van ziekenhuisfacturen

Als u kiest voor het derdebetalerssysteem Medi-Assistance worden de hospitalisatiefacturen van uw medewerkers rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.


In deze pagina


Wat heeft deze verzekering mijn kmo te bieden?

AG Care Business is een hospitalisatieverzekering waarmee ook kleinere bedrijven hun medewerkers een interessante alternatieve verloning kunnen geven. Dat speelt bij die (potentiële) werknemers zeker mee in de keuze voor uw bedrijf. Want een werkgever die de gezondheid van zijn medewerkers ter harte neemt, heeft zeker een streepje voor.

Deze oplossing biedt aantrekkelijke voordelen voor u en uw personeel.

Voordelen voor uw onderneming

 • U geniet een zeer voordelige premie voor uw medewerkers en hun eventuele gezinsleden.

 • De premie wordt jaarlijks geïndexeerd, maar schades hebben geen invloed op uw premie. Zo houdt u controle over uw budget.

 • Elke euro die u in de hospitalisatieverzekering voor uw medewerkers investeert, gaat integraal naar hen.

 • De premies die u voor uw werknemers betaalt, zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

Voordelen voor uw werknemers

 • Uw medewerkers zijn levenslang beschermd. Want ook als zij uw bedrijf verlaten, blijven ze verzekerd, zonder medische formaliteiten en zonder wachttijd. De premie die zij dan zelf verder betalen, wordt niet berekend op basis van hun leeftijd bij vertrek, maar op basis van de leeftijd die ze hadden toen ze bij de hospitalisatieverzekering aansloten. En daar hebben ze alleen maar baat bij: want hoe jonger, hoe voordeliger de verzekering.

 • Uw medewerkers houden netto meer over aan deze hospitalisatieverzekering dan aan een gelijkwaardige loonsverhoging of bonus.

 • In een kmo met meer dan vijftien medewerkers, moeten zij geen medische formaliteiten vervullen om toe te treden tot het hospitalisatieplan. Er geldt geen wachttijd en er wordt geen rekening gehouden met voorafbestaande aandoeningen.


Waarvoor zijn mijn medewerkers verzekerd?

Deze verzekering beschermt uw medewerkers uitgebreid.

Bij een opname in het ziekenhuis, ook daghospitalisatie

 • alle medische kosten,
 • de kosten waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt,
 • prothesen en orthopedische apparaten, zelfs als het RIZIV niet tussenkomt,
 • wiegendoodtest,
 • rooming-in indien medisch noodzakelijk (zonder leeftijdsbeperking),
 • dringend ziekenwagenvervoer: ook de transfer tussen twee ziekenhuizen en helikoptervervoer,
 • de verblijfskosten van een orgaandonor.

Bij ambulante zorg één maand vóór en drie maanden na een ziekenhuisopname

 • alle medische kosten,
 • geneesmiddelen,
 • prothesen en orthopedische apparaten.

Bij een zware ziekte

Uw medewerkers zijn sowieso goed verzekerd voor dertig zware ziekten, zoals kanker of de ziekte van Crohn. Zelfs als ze daarvoor niet in het ziekenhuis opgenomen worden.

Uitbreidingen

U kunt de hospitalisatieverzekering voor uw medewerkers uitbreiden met:

1 Medi-Assistance

 • derdebetalersysteem, zodat de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald wordt.
 • snelle en gebruiksvriendelijke aangifte van een ziekenhuisopname, online of via telefoon,
 • huishoudhulp, kinderoppas, vervoer en kraamzorg na een hospitalisatie.

2 Delta: voor de meest uitgebreide hospitalisatieverzekering op de markt

Uw medewerker wordt ook terugbetaald voor:

 • ambulante zorg twee maanden vóór en zes maanden na een ziekenhuisopname,
 • maximaal zes vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF IVM en ICSI), tot 1 381,87 euro per behandeling (index 145,76),
 • alternatieve geneeskunde aan 50 %,
 • palliatieve zorgen, ook buiten het ziekenhuis.

Waar en wanneer zijn mijn medewerkers verzekerd?

​In België

In de meeste Belgische ziekenhuizen zijn uw medewerkers volledig verzekerd bij een verblijf in een eenpersoonskamer, een twee- of een meerpersoonskamer. In enkele (vooral Brusselse) duurdere ziekenhuizen genieten ze 50 % terugbetaling als ze om niet-medische redenen voor een eenpersoonskamer kiezen. Een opname in een twee- of meerpersoonskamer wordt volledig terugbetaald.

Uitbreidingen bij de onderschrijving

Als uw medewerker om persoonlijke redenen zou kiezen voor een eenpersoonskamer in een van de duurdere ziekenhuizen, dan kunt u dit bij de onderschrijving van de polis indekken via twee opties:

 • universitaire optie: volledige terugbetaling bij opname in een eenpersoonskamer in alle universitaire ziekenhuizen.
 • optie SL: onbeperkte terugbetaling in alle Belgische ziekenhuizen, ongeacht het kamertype.

Wereldwijd

Bij een ziekte of ongeval in het buitenland kan uw werknemer rekenen op terugbetaling, maar ook op bijstand, met eventueel een repatriëring van hemzelf en zijn verzekerde gezinsleden. De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald (derdebetalersysteem).

Wanneer

Uw onderneming telt minstens vijftien medewerkers die allemaal verplicht aansluiten bij AG Care Business:

 • geen medische vragenlijst in te vullen, dus ook geen bijpremies of uitsluiting van voorafgaande aandoeningen,
 • geen wachttijd: uw medewerkers zijn na hun aansluiting direct verzekerd.

Uw kmo telt minder dan vijftien medewerkers

 • uw medewerkers moeten een medische vragenlijst invullen,
 • geen wachttijd: uw medewerkers zijn na hun medische aanvaarding onmiddellijk verzekerd.

Gezinsleden kunnen facultatief aangesloten worden onder dezelfde voorwaarden.


Welke service krijgen mijn medewerkers en mijn onderneming?

Service voor u: trust in expertise

AG Insurance is marktleider in Employee Benefits, een betrouwbare partner dus. Ons kenniscentrum Gezondheidszorgen focust op innovatie en een kwalitatieve, flexibele en snelle dienstverlening. Deze service volgen we dagelijks van nabij op zodat we u de efficiëntie van onze callcenters en de kwaliteit van de schadedossiers kunnen garanderen.

Service voor uw medewerkers

Uw medewerkers zijn gerust als ze gehospitaliseerd worden en kunnen bovendien rekenen op een uitstekende service:

 • Alle informatie op een website die speciaal voor hen ontwikkeld werd.
 • Ziekenhuisopnames eenvoudig meldenonline of via telefoon (24/24 en 7/7 bereikbaar voor dringende meldingen van een hospitalisatie)
 • Servicecenter voor schademeldingen en algemene inlichtingen over aansluitingsmodaliteiten, waarborgen, dekkingen en tarieven.

Bereikbaar per post, e-mail of telefoon, van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u45. Uw medewerkers worden geholpen in de taal van hun keuze.

 • Gespecialiseerd team voor het beheer van schadegevallen. Het bezorgt uw medewerkers een gedetailleerde afrekeningsbrief.

Wat is niet verzekerd?

Medische kosten die volgen uit een 'zware fout' (bv. roekeloos gedrag of gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen) vallen buiten de dekking. Niet-medisch noodzakelijke behandelingen zoals esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken zijn ook uitgesloten.

Deze pagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Het contract wordt gesloten voor de duur van één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar op het einde van elk verzekeringsjaar. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in de algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering