Segmentatiecriteria

Zowel voor het aanvaarden van een verzekering als voor het bepalen van de premie en de omvang van de waarborgen, dient AG Insurance het risico correct te kunnen inschatten.

Dit gebeurt op basis van objectieve "segmentatiecriteria". Deze criteria hangen af van product tot product en vloeien voort uit de statistische vaststelling dat ze een invloed hebben op het zich voordoen en/of de ernst van een schadegeval.

In uitvoering van de Wet betreffende de verzekeringen vindt u hierna voor de betrokken producten en naargelang het distributiekanaal waarlangs u uw verzekering heeft afgesloten een overzicht van de gebruikte segmentatiecriteria, met een toelichting waarom deze criteria worden gehanteerd.

Gezondheid


AG Care Hospitalisatie & AG Care Vision

 

Mobiliteit


BA Auto

 

Woning


Top Woning en Pack Verhuurder

Schuldsaldoverzekering

Tijdelijke overlijdensverzekering