Hoe gebeurt de uitbetaling van het kapitaal bij een overlijden?

Het verlies van een geliefde valt altijd zwaar

Als verzekeraar wil AG je zo goed mogelijk helpen met de administratieve formaliteiten rond de levensverzekeringen die je dierbare had afgesloten.

Op deze pagina vind je alle informatie die we nodig hebben om je dossier snel en efficiënt te verwerken. 

Wie kan een overlijden aangeven?

 • Een familielid (echtgeno(o)t(e), wettelijke partner, kind, ouder, broer of zus, oom of tante, neef of nicht)
 • De notaris die verantwoordelijk is voor de formaliteiten rond het overlijden
 • De verzekeringsadviseur van de overledene

Hoe meld ik het overlijden van een dierbare bij AG?

Als je een overlijden aangeeft, heb je een kopie van de overlijdensakte nodig. Dit document is verkrijgbaar bij de uitvaartondernemer die je hebt gekozen en bij je gemeentehuis of stadhuis. Op sommige plaatsen kan je dit online aanvragen.

Zodra je het document hebt, kan je het overlijden melden bij AG:

 • Via ons online formulier
 • Of neem contact op met de notaris of tussenpersoon van de overledene

Wanneer meld je het overlijden van een dierbare?

We raden je aan om het overlijden zo snel mogelijk te melden. Zo wordt je aanvraag verwerkt en krijgen de erfgenamen de informatie die ze nodig hebben (meer specifiek het bedrag van het kapitaal van de overlijdensverzekering) om de aangifte van nalatenschap binnen de termijn in te vullen:

 • Binnen de 4 maanden bij een overlijden in België
 • Binnen de 5 maanden bij een overlijden in een Europees land
 • Binnen de 6 maanden bij een overlijden buiten Europa

Meer informatie over de aangifte van nalatenschap vind je op de website van de FOD Financiën.  

Wat kan ik verwachten nadat ik het overlijden heb gemeld?

Zodra AG de nodige documenten heeft ontvangen, start de verwerking van het dossier:

 1. Als je hebt gekozen voor een notaris of verzekeringsadviseur, neemt AG rechtstreeks contact met hem of haar op om de nodige documenten te verzamelen.
 2. Na ontvangst van de documenten analyseert AG het dossier. In sommige gevallen hebben we extra informatie nodig. Dan neemt AG rechtstreeks contact op met de verzekeringsadviseur, notaris of begunstigde.
 3. Als het dossier volledig is, betaalt AG het overlijdenskapitaal binnen de twee weken.
 4. AG bezorgt de nodige informatie ook schriftelijk aan de betrokken partijen en aan het Beheer der Registratie en Domeinen (dit is een wettelijke verplichting).