Bescherming

Arbeidsongevallenverzekering

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Arbeidsongevallenverzekering - Bescherming op het werk

Met deze arbeidsongevallenverzekering is uw werknemer bij een ongeval op het werk of tijdens zijn woon-werkverkeer goed beschermd. En u houdt de administratie eenvoudig.

Duidelijke voordelen

Financiële en praktische ondersteuning

Bij een zwaar ongeval helpt u uw medewerker financieel, maar ook bij zijn revalidatie, re-integratie en professionele heroriëntatie.

Eenvoudig en voordelig tarief

Een premie per medewerker en de helft van het tarief voor een deeltijds werknemer die 80 % of minder werkt.

Online aangifte en opvolging

U geeft arbeidsongevallen aan zonder rompslomp.

Automatische premieaanpassing

Op basis van de Kruispuntbank van ondernemingen wordt de premie jaarlijks aangepast aan het werkelijke aantal werknemers in uw bedrijf.


In deze pagina


Wat doet deze verzekering voor u?

Een verzekering Arbeidsongevallen is wettelijk verplicht in België. Want ook al hecht uw bedrijf veel belang aan preventie, een ongeval op de werkvloer of onderweg van en naar het werk valt nooit helemaal uit te sluiten. Met deze arbeidsongevallenverzekering beschermt u iedereen die bij u onder arbeidscontract staat (bedienden, arbeiders, onderhoudspersoneel, ...) of die een gereglementeerde beroepsopleiding volgt (leerjongens, werklozen in beroepsopleiding in een onderneming, ...). Of ze nu gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt worden, tijdelijk of blijvend, u zorgt ervoor dat hun medische kosten vergoed worden en dat ze financieel en praktisch geholpen worden. Als uw werknemer overlijdt bij een arbeidsongeval, kan zijn gezin rekenen op een consequente vergoeding die hen financieel houvast biedt.


Eenvoud en gemak voor uw bedrijf

AG Insurance zorgt ervoor dat u geen omkijken hebt naar uw arbeidsongevallenverzekering:

  • ongevallen geeft u online aan en volgt u ook online op,

  • wijzigingen in het personeelsbestand worden automatisch verwerkt.

Voordelig tarief

Medewerkers die 80 % of minder werken, worden slechts voor de helft meegerekend.


Wat dekt deze verzekering?

Zoals in de Arbeidsongevallenwet bepaald is, vergoedt deze verzekering:

  • de kosten voor medische zorg, hospitalisatie, medicijnen, orthopedisch materiaal en protheses,
  • een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid,
  • een rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid,
  • een rente bij overlijden die ook een vergoeding voor de uitvaart omvat.

PS: Voor de gereglementeerde beroepsopleidingen gelden bijzondere vergoedingsstelsels.​


Waar en wanneer bent u verzekerd?

Uw werknemers zijn overal ter wereld verzekerd als op het moment van het ongeval de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is of blijft volgens de internationale conventies.

De aansluiting van uw werknemers bij de arbeidsongevallenverzekering verloopt makkelijk en quasi automatisch. Iedereen die in uw bedrijf een arbeidsovereenkomst heeft, wordt meteen beschermd.

Alle details over uw arbeidsongevallenverzekering vindt u in de wet van 10 april 1971.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat gebeurt er in het geval van een ongeluk?

Als er één van uw medewerkers het slachtoffer is van een arbeidsongeval, is een correcte vergoeding cruciaal. Praktisch moet u het volgende doen:

  1. Meld het ongeval of het overlijden.
  2. Bezorg de medische attesten over de arbeidsongeschiktheid en alle andere gevraagde informatie.

Als het nodig is, sturen we een medewerker naar uw bedrijf om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. We raden u aan om niet tussen te komen in discussies over de aansprakelijkheid en geen vergoedingen te betalen of te beloven aan uw medewerkers. Meld het ons wel als u weet krijgt van gerechtelijke geschillen over het ongeval.


Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

De uitsluitingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ​zijn van toepassing. Zo zijn de arbeidsongevallen die de verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt niet verzekerd.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

Uw webtool Arbeidsongevallen

 

PFS+: De online tool om snel en makkelijk arbeidsongevallen aan te geven en op te volgen