Bescherming

Corporate Accident Plus

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Corporate Accident Plus - extra waarborgen voor uw werknemers

Uw werknemers zijn niet alleen beschermd bij een ongeval tijdens het werk of tijdens het woon-werkverkeer, maar ook bij een ongeval in hun privéleven.

Duidelijke voordelen

Aanvulling voor privéleven

U vindt de work-life balans belangrijk, dus beschermt u uw medewerkers ook bij een ongeval in hun privéleven.

Geen verrassingen

Ook werknemers met een hoger loon behouden hun levensstandaard.

Twee opties

U stemt de extra bescherming af op uw noden en budget.

Voor trouwe medewerkers

U bent een aantrekkelijke werkgever die zijn team in alle omstandigheden goed beschermt.


In deze pagina


Wat doet deze verzekering voor u?

De arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar heeft haar beperkingen. Ze beschermt uw medewerkers alleen tijdens het werk en tijdens hun woon-werkverkeer. En het feit dat de uitkeringen wettelijk geplafonneerd zijn, is nadelig voor werknemers met een hoger loon. Zij moeten het na een ongeval opeens met veel minder inkomsten stellen.

Als deze goedbetaalde medewerkers cruciaal zijn voor uw bedrijf en u ze liefst niet te gauw ziet vertrekken, is Corporate Accident Plus een goede oplossing om hen extra te motiveren. U trekt bovendien de arbeidsmarkt op met een aantrekkelijk verloningspakket.

Met Corporate Accident Plus biedt u uw medewerkers een completere bescherming:

 • u verzekert hen ook bij een ongeluk in hun privéleven,

 • u zorgt ervoor dat medewerkers met een hoog loon na een ongeval niet moeten inboeten op hun levensstijl,

 • u kunt ook uw stagiairs verzekeren, die niet beschermd zijn door de Arbeidsongevallenverzekering. Ook vrijwilligers en personen die als zelfstandige voor uw bedrijf werken, kunnen de bescherming genieten.


Waarvoor zijn uw werknemers verzekerd?

U kunt de 2 waarborgen van Corporate Accident Plus samen of apart aanbieden.

1. aanvulling op de wettelijke vergoedingen

Bij een arbeidsongeval zijn de vergoedingen geplafonneerd (jaarlijks loonplafond in 2016: 41 442,43 euro). Vooral uw medewerkers met een hoger loon vallen daardoor ineens terug op een inkomen dat veel lager ligt dan ze gewoon zijn. Met Corporate Accident Plus wordt de vergoeding voor uw werknemer berekend op basis van zijn werkelijk loon, los van het wettelijk plafond. Zo hoeft hij niet plots met veel minder rond te komen.

2. ongeval in het privéleven

Ook in hun privéleven zijn uw werknemers heel ruim verzekerd. Ze zijn bijvoorbeeld beschermd als ze door een zware fysieke inspanning plots een hernia, spierscheur, verrekking, verstuiking of ontwrichting oplopen. En ze blijven beschermd, zelfs als het ongeval gebeurt tijdens hun ziekte- of zwangerschapsverlof.

Met de bijkomende optie 'Welfare' kunnen uw medewerkers na een ongeval ook praktische hulp in huis halen en krijgen zij allerlei andere kosten vergoed: babysit, zoek- en reddingskosten, repatriëringskosten, psychologische bijstand, esthetische schade, verbetering van de levenskwaliteit en begrafeniskosten.

U kunt er ook voor kiezen om via het Pack Arbeidsongevallen+ in een betere bescherming te voorzien voor:

 • de samenwonende partner, die in de verplichte arbeidsongevallenverzekering niet zo goed beschermd wordt,
 • personeel dat regelmatig thuiswerkt,
 • medewerkers die een tijdelijke opdracht uitvoeren in binnen- of buitenland,
 • werknemers die deelnemen aan sport- en andere activiteiten die uw bedrijf organiseert.

Waar en wanneer bent u verzekerd?

Uw werknemer is tot zijn 75e overal ter wereld verzekerd.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat gebeurt er in het geval van een ongeluk?

​Als er één van uw medewerkers het slachtoffer is van een arbeidsongeval, is een correcte vergoeding cruciaal. Praktisch moet u het volgende doen:

 1. Meld het ongeval of het overlijden.
 2. Bezorg de medische attesten over de arbeidsongeschiktheid en alle andere gevraagde informatie.

Als het nodig is, sturen we een medewerker naar uw bedrijf om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. We raden u aan om niet tussen te komen in discussies over de aansprakelijkheid en geen vergoedingen te betalen of te beloven aan uw medewerkers. Meld het ons wel als u weet krijgt van gerechtelijke geschillen over het ongeval.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

In het kader van ongevallen in het privéleven zijn er logische uitsluitingen van toepassing zoals:

 • Ongevallen die te wijten zijn aan dronkenschap of een gelijkaardige toestand van de verzekerde.
 • Sporten zoals parachutespringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaren, benjispringen, paragliding en auto-, wieler-, winter-, gevechts- en verdedigingssportwedstrijden.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule 07/07/2021

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule 07/07/2021

Uw tools

Uw webtool Arbeidsongevallen

 

PFS+: De online tool om snel en makkelijk arbeidsongevallen aan te geven en op te volgen