Bescherming

Overlijdensverzekering met afnemend kapitaal

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Financiële bescherming voor uw onderneming in het kader van een krediet

De zekerheid dat uw bedrijf zijn investeringskredieten kan blijven aflossen als u zou overlijden.

 

Duidelijke voordelen

Gemoedsrust voor de afbetaling van het krediet

Als u overlijdt, dan komt uw bedrijf niet in financiële problemen. De leninglast valt immers (gedeeltelijk) weg.

Bedrijf is verzekeringnemer en begunstigde

Uw bedrijf sluit de polis af, betaalt de premies en is de begunstigde van het verzekerde kapitaal als u overlijdt.

Correcte en snelle afhandeling na overlijden
Interessant tarief

De premie is laag in verhouding tot het overlijdenskapitaal dat u verzekert.

Fiscaal interessant

Uw bedrijf kan de polis onderschrijven in het stelsel van de individuele pensioentoezegging (IPT) of bedrijfsleidersverzekering (BLV). De premie is aftrekbaar als beroepskost.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

 • Gemoedsrust
  U bezorgt uzelf gemoedsrust. Want u voorkomt dat uw bedrijf in financiële moeilijkheden komt als u zou overlijden vooraleer een krediet volledig terugbetaald is.
 • Flexibiliteit
  Beslist u om uw krediet te herfinancieren? Geen probleem, de overlijdensverzekering kan mee aangepast worden.
 • Fiscaal voordelig
  Onder bepaalde voorwaarden kan uw vennootschap de premies fiscaal aftrekken.
 • Eenvoudig
  Uw vennootschap kan kiezen tussen een eenmalige premie, periodieke premies of risicopremies.
 • Beperkte investering
  In ruil voor een kleine premie kan uw bedrijf een aanzienlijk overlijdenskapitaal verzekeren.

Hoe werkt deze verzekering?

De tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal is een overlijdensverzekering waarvan het verzekerde kapitaal afneemt in de loop van het contract. Dankzij deze verzekering krijgt de begunstigde een vooraf bepaald kapitaal als u overlijdt vóór de einddatum van het contract.

Deze verzekering is doorgaans gekoppeld aan een krediet, bijvoorbeeld een investeringskrediet, en is bedoeld om (een deel van) het openstaande krediet terug te betalen als u vroegtijdig zou overlijden. Het verzekerde kapitaal neemt in dit geval af aan hetzelfde ritme als het krediet dat u nog moet betalen. Dit is het zogenoemde kapitaalaflossingsplan.

bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag u wilt verzekeren, bv. 50 %, 80 % of 100 %. Een dekking van 100 % is ideaal: als u overlijdt vóór de einddatum van uw lening, dan valt de volledige leninglast weg.

Uw bedrijf kan de verzekering afsluiten in het fiscale stelsel van de bedrijfsleidersverzekering (BLV). De vennootschap is dan verzekeringnemer en begunstigde, u bent de verzekerde. In BLV-fiscaliteit garandeert u de continuïteit van uw vennootschap.


Wanneer en hoe kan ik de waarborg van deze verzekering genieten?

Doorgaans loopt uw overlijdensverzekering met afnemend kapitaal even lang als het krediet.

Als u kiest voor een verzekering volgens het fiscaal regime van een individuele pensioentoezegging (IPT), dan moet deze een eindleeftijd hebben van minstens 65 jaar (de huidige wettelijke pensioenleeftijd). In het stelsel van de bedrijfsleidersverzekering mag ook voor een andere einddatum gekozen worden.

De verzekering loopt automatisch af: ofwel als u - de verzekerde - overlijdt, ofwel doordat de looptijd van de polis verstreken is.


Welke opties heb ik tijdens en op het einde van de verzekering?

 • U bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag dat u verzekert.
 • U kiest het type premie:
  • eenmalige premie: uw vennootschap  betaalt de volledige premie in één keer. Dit kan haar een maximaal fiscaal voordeel opleveren. Uw vennootschap is meteen voor de volledige looptijd van haar krediet verzekerd.
  • periodieke premies: uw vennootschap betaalt een vaste premie tijdens de eerste jaren van  de verzekering. De totaalpremie wordt over gelijke jaarpremies verspreid (gedurende maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering). Op deze manier optimaliseert uw vennootschap de budgettaire impact en het fiscale voordeel van de premies.
  • risicopremies: uw vennootschap betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt.
 • Uw vennootschap kan haar contract aanpassen als het krediet wordt geherfinancierd.

Wat zijn de niet-gedekte risico’s ?

 • overlijden dat veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract,
 • overlijden ten gevolge van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract.

Deze lijst is niet exhaustief. U vindt de exacte omvang van de waarborgen in de algemene voorwaarden van dit product, die hier onderaan deze pagina te vinden zijn.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering