Werkplek

Top Elektronica

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top Elektronica - al uw elektronica beschermd

Uw vaste en draagbare elektronische toestellen zijn beschermd, net als uw data en software. Zo kan uw onderneming bij de minste schade snel verder.

Duidelijke voordelen

Heel eenvoudig

Al uw vast en draagbaar elektronisch materiaal is volledig verzekerd.

Absoluut zeker

U kunt gerust zijn bij een ongeluk, diefstal of vervoer.

Performante schadevergoeding

Gedurende 2 of zelfs 5 jaar wordt geen slijtage afgetrokken.

Software en data

Na schade kunt u uw data herstellen en uw software opnieuw installeren.

Financiering van uw reddingsplan

U vermijdt dat schade een impact heeft op uw klantenservice en uw inkomen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

In dit digitale tijdperk valt elektronica niet meer weg te denken uit een moderne onderneming. U gebruikt hard- en software voor uw voorraadbeheer, de boekhouding, de facturatie, het klantenbeheer en de beveiliging van uw gebouw. Top Elektronica is speciaal ontwikkeld om uw elektronica-uitrusting te beschermen tegen onder meer menselijke onhandigheid en uw data en software tegen systeempannes en diefstal.  Met de Top Elektronica bovenop uw brandverzekering ondervindt uw onderneming nauwelijks hinder als het elektronicamateriaal het laat afweten.

Top Elektronica vergoedt ook alle kosten die u maakt om bij schade tijdelijk naar een andere locatie te verhuizen. Zo wordt uw onderneming opnieuw gelanceerd, zonder oponthoud of klantenverlies.


Wat dekt deze verzekering?

Al uw elektronische apparaten zijn uitgebreid beschermd:   

 • materiaal waarvan u eigenaar bent of dat u least,
 • vaste elektronische apparaten en draagbare toestellen. U krijgt een gunstig tarief voor draagbare toestellen die u enkel in uw bedrijf gebruikt.
 • dragers zoals USB-sticks zijn beschermd tot 2 500 euro (geïndexeerd) per schadegeval.
 • nieuwe informaticatoestellen en oudere elektronica. U bepaalt, eventueel samen met uw boekhouder, welke waarde verzekerd moet worden. Met of zonder inventaris.

U bent verzekerd in alle situaties, op bepaalde vanzelfsprekende uitzonderingen na. Want of er nu een kleine onhandigheid aan de oorzaak ligt van de schade of de oorzaak is onbekend, Top Elektronica biedt u een constante en optimale bescherming die verder gaat dan uw brandverzekering: 

 • bij diefstal overal ter wereld,
 • tijdens het vervoer van uw elektronica,
 • schade door uitwerking van elektriciteit, zonder begrenzing van het bedrag. Bovendien wordt gedurende 2 jaar na de aankoop niets van de vergoeding afgetrokken voor slijtage. En als u een onderhoudscontract hebt, is dat zelfs tot 5 jaar. Daarna wordt een slijtagepercentage van 1 % per maand toegepast. Zo is de boekhoudkundige afschrijving van uw apparaten (in principe op 4 jaar) altijd optimaal beschermd.

Twee polissen, één vrijstelling
U combineert Top Elektronica met de brandverzekering van AG Insurance. Wanneer een brand dan uw volledige bedrijf in de as legt, betaalt u voor uw gebouw, uw voorraad, uw inboedel en uw elektronische apparaten slechts 1 vrijstelling van 250 euro (geïndexeerd) in plaats van 2.

Interessante opties
Voor de elektronische apparaten in uw gebouw kunt u een verminderde vrijstelling van 125 euro (geïndexeerd) kiezen. Daarnaast kunt u met Top Elektronica 2 kanten op, afhankelijk van uw noden en uw mogelijkheden om te reageren op onverwachte situaties.

 1. Uw software en data beschermen
  Voor het bewaren van uw data vertrouwt u op 'the cloud' en back-upsystemen. Voor uw software betaalt u gebruikerslicenties of liet u programma's op maat ontwikkelen. Met Top Elektronica verzekert u de kosten om na schade uw data opnieuw samen te stellen en uw software opnieuw te installeren. U bepaalt zelf hoe en hoe snel u uw bedrijf na schade opnieuw op de rails wilt krijgen.
 2. Het reddingsplan voor uw onderneming financieren
  Samen met uw verzekeringsadviseur of een AG Insurance-adviseur berekent u hoeveel een reddingsplan voor uw onderneming zal kosten. En met de optie 'Bijkomende kosten' financiert u dat reddingsplan integraal. Zo kunt u na schade zonder probleem:
 • tijdelijk personeel inzetten,
 • vervangmateriaal huren,
 • het werk tijdelijk manueel laten uitvoeren of onderaannemers inschakelen.

Waar en wanneer bent u verzekerd?

U bent overal ter wereld beschermd, maar als u de verzekering beperkt tot de Benelux en u niet buiten deze drie landen reist, dan betaalt u een lagere premie.

Uw vast materiaal wordt ook buiten uw gebouwen verzekerd:

 • tijdens reparatie, nazicht, inspectie, demontage, verhuis en heropbouw.
 • wanneer u het normaal in uw bedrijf gebruikt maar occasioneel vervoert tussen twee vestigingen van uw bedrijf en uitzonderlijk ook op weg naar en bij een medewerker thuis. De schadevergoeding is dan beperkt tot 12 500 euro (geïndexeerd).

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet u doen in het geval van een ongeluk?

Neem eerst en vooral contact op met uw verzekeringsadviseur. Samen met AG Insurance vertelt hij u welke noodmaatregelen u snel kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Als de schade verzekerd is via uw Top Elektronica en uw brandverzekering van AG Insurance, dan komt er in dringende situaties een vakman langs om bijvoorbeeld uw dak af te dekken of een lek te dichten.

Bij diefstal of poging tot diefstal doet u het volgende:

 1. Dien meteen klacht in bij de politie.
 2. Meld het voorval binnen 24 uur via uw verzekeringsadviseur aan AG Insurance en vermeld het nummer van het proces-verbaal van de politie.
 3. Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal van de gestolen elektronica en toon het aan de expert. Facturen, foto's en garantiebewijzen helpen voor een snelle regeling.
 4. Laat indien nodig uw bank- en kredietkaarten blokkeren.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • esthetische schade die de goede werking van uw materieel niet verhindert,
 • slijtage,
 • diefstal zonder spoor van inbraak en/of geweld of bedreigingen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering