Werkplek

Brede weersverzekering voor landbouwers

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Brede weersverzekering voor landbouwers
Uitstekende bescherming tegen extreme weersomstandigheden

Interessante oplossing tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voor land- en tuinbouwers in Vlaanderen met open teelt. 

Duidelijke voordelen

Speciaal voor open teelten

Alle niet-permanent overkapte teelten in akkerbouw, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij kunnen worden verzekerd.

Brede dekking

Verzekering bij schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden zoals droogte, regenval, vorst, ijzel, hagel en storm.

Flexibele verzekering

U bepaalt elk jaar zelf welke gewassen u wilt verzekeren.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

De laatste jaren leidde de klimaatverandering steeds vaker tot hevige onweders, rukwinden en hagelbuien of net lange periodes van extreme droogte. Land- en tuinbouwers zien door die extreme weersomstandigheden steeds vaker (een deel van) hun oogst verloren gaan. Tot voor kort konden ze in zo'n geval een beroep doen op het Rampenfonds voor een vergoeding.

Op 1 januari 2020 verandert het Vlaamse systeem en kunnen landbouwers in Vlaanderen, voor schade aan hun gewassen door extreme weersomstandigheden, zelf een door de Vlaamse overheid erkende “brede weersverzekering" afsluiten. 

 • Eén hagelbui of een periode van droogte kan het verschil maken tussen een degelijk en een verloren jaar. Met de Brede Weersverzekering stelt u de inkomsten uit uw open-teeltgewassen veilig wanneer extreme en ongunstige weersomstandigheden toeslaan. 
 • De Brede Weersverzekering biedt uitgebreide bescherming tegens schade door bovenmatige regenval, droogte, vorst, ijzel, hagel en storm.
 • ​Verzekerde teelten: al uw niet-permanent overkapte teelten zijn gedekt –  akkerbouwgewassen, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij.

Wat dekt de Brede Weersverzekering?

 1. Zware regen
 2. Droogte
 3. Vorst
 4. Ijzel
 5. Sneeuwdruk
 6. Hagel
 7. Storm

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Alle buitenteelten kunnen verzekerd worden.

Kies zelf welke gewassen U wenst te verzekeren en aan welk verzekerd bedrag. Binnen de verzekerbare gewassen dienen alle percelen van een gewasgroep verzekerd te worden. Wees gerust, de schade-uitkering is per perceel berekend.

Sluit een brede weersverzekering af voor de teelt gezaaid of geplant is en vermijd hierdoor een hiaat in de dekking.

Een brede weersverzekering kan al worden afgesloten voordat de verzamelaanvraag definitief is.

Voor meer info, u kunt rechtstreeks aan uw tussenpartner uw vragen stellen of het de website van ons partner Vereinigte Hagel (https://www.vereinigte-hagel.net/nl/start/) bezoeken.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Een schade moet binnen de 4 dagen (1 dag indien vorstschade) gemeld worden aan Vereinigte Hagel per mail naar schade@vereinigte-hagel.be.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • Schade die niet weersafhankelijk is, zoals schade aan het gewas door gebruik van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.
 • Schade door planten- en gewasziekten zoals bijvoorbeeld koprot, geelziek of bruinrot.
 • Schade door waterverontreiniging.
 • Schade veroorzaakt door trillen, verzakken of verschuiven van de grond.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​