Werkplek

Bijstand woning

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Bijstand woning
Snelle hulp bij schade

U hebt schade en wilt snel geholpen worden. Indien nodig komt er meteen iemand langs om de eerste dringende maatregelen te nemen.

Duidelijke voordelen

Tijdelijk verblijf en opvang

U moet zich bij grote schade geen zorgen maken. Uw bijstand woning regelt alles en zorgt voor een tijdelijk verblijf, zoals een hotel, of de opvang van uw kinderen of huisdieren.

Slotenmaker inbegrepen

U bent uw sleutels kwijt of hebt problemen met uw slot. Geen probleem, een slotenmaker komt langs zonder dat u moet betalen.

Telefonische inlichtingen de klok rond

U hebt een vakman nodig, maar weet niet goed waar hem te vinden. Dan kunt u dag en nacht telefoneren voor de nodige informatie.


In deze pagina


Waarvoor kan ik de bijstand woning gebruiken?

U wilt bij schade aan uw woning in eerste instantie zo vlug mogelijk geholpen worden. Maar u verwacht uiteraard van een woningverzekering meer dan alleen maar een schadevergoeding. Bijstand woning is inbegrepen in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance en ontneemt u alle last bij een schadegeval aan uw woning en zelfs daarbuiten.


Wat biedt bijstand woning mij?

U kunt een beroep doen op bijstand woning bij schade aan uw woning. Deze bijstand regelt en organiseert voor u:

  • het redden en bewaren van uw verzekerde goederen;
  • de opvang van uw kinderen en huisdieren;
  • een voorschot om de eerste dringende maatregelen te betalen;
  • een terugkeer naar België als u op het moment van de schade in het buitenland verblijft.

U kunt ook zonder schadegeval terugvallen op bijstand woning.

  • Een slotenmaker helpt u uit de nood als u niet meer binnen kunt door problemen met uw sleutels of het slot (sleutel die nog binnen ligt, sleutel die afbreekt in het slot, sleutels gestolen, sleutel aan de binnenkant van het slot, ...).
  • En u kunt dag en nacht telefonisch inlichtingen krijgen over vaklui met een expressdienst, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de ambulance uit uw buurt, ...

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt rekenen op bijstand woning voor uw verzekerde woning en de inhoud in België. Alle verzekerde personen kunnen gebruik maken van de inlichtingendienst.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij. Hij helpt u de eerste dringende maatregelen te nemen, regelt eventueel de bewaking van de woning en de opvang van uw kinderen en huisdieren. Hij reserveert zelfs voor u een hotel als tijdelijke verblijfplaats.

U kunt in zeer dringende gevallen (als bijvoorbeeld uw dakpannen zijn weggewaaid) rekenen op een vakman die bij u langskomt om de eerste maatregelen te nemen.

Hebt u uw sleutel binnen laten liggen, breekt uw sleutel af in het slot of hebt u andere problemen met uw sleutel of slot en kunt u niet meer binnen, dan komt een slotenmaker gratis bij u langs.


Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

  • Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
  • De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
  • De schade aan een gebouw dat bouwvallig of in afbraak is.
  • De schade veroorzaakt door de niet-uitvoering van een in het contract opgelegde verplichting met betrekking tot de materiële staat of de beschermingsmaatregelen van de verzekerde goederen, voor zover deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering