Werkplek

Pack Ik bouw, Ik verbouw

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Ik bouw, Ik verbouw
Een echt volledige oplossing voor uw bouw of renovatie

De uitgelezen bescherming bij bouwen en verbouwen. Voor uw woning maar ook voor uzelf, voor helpers en bezoekers.

Enkel klanten met een brandverzekering Top Woning van AG voor hun gebouw kunnen Pack Ik bouw, Ik verbouw onderschrijven. De premie wordt berekend in functie van de waarde van de op te bouwen woning (of de renovatie) en de duur van de werken.

Duidelijke voordelen

Bescherming voor uw buren

Ook uw buren kunnen rekenen op een snelle interventie als zij schade hebben door de werken.

Een echte ongevallenverzekering

U krijgt een terugbetaling van de medische kosten na een ongeval op de werf van u, uw familie of bezoekers en onbezoldigde helpers.

Faillissement aannemer ingedekt

U krijgt financiële hulp om het hoofd te bieden aan de extra kosten als uw aannemer failliet gaat.

Vertraging werken opgevangen

U mag een tijdelijk verblijf zoeken als u niet op tijd kunt verhuizen door een gedekt schadegeval tijdens de bouw of renovatie.


In deze pagina


Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

U wilt met een gerust gemoed uw gezinswoning bouwen of verbouwen zonder onaangename verrassingen? U beschermt zich met Pack Ik bouw, Ik verbouw tegen:

 • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden);
 • diefstal;
 • een ongeval op de werf;
 • het faillissement van uw aannemer;
 • de vertraging van de werkzaamheden.

U hebt dus een echte globale oplossing voor uw werf in handen. Uw Pack Ik bouw, Ik verbouw vult uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance aan tijdens de werkzaamheden.

U moet de werkzaamheden laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer, maar de afwerking* mag u zelf doen. U kunt op die manier de factuur voor de bouw of renovatie van uw woning flink verminderen. U bent met Pack Ik bouw, Ik verbouw ook verzekerd voor de schade die u of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens afwerking.

*De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de sanitaire installaties, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een officieel geregistreerde aannemer.


Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?

Diefstal en materiële schade
U kunt rekenen op een vergoeding in geval van diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:

 • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken);
 • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
 • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).

Burgerlijke aansprakelijkheid
U bent verzekerd voor de schade die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt aan derden, zoals uw buren. Ongeacht wie voor die schade verantwoordelijk is: uzelf, uw aannemer, uw familie die onbezoldigd komt helpen, ... U vermijdt op die manier discussies over de eventuele aansprakelijkheid die de werkzaamheden kunnen vertragen.

Ongevallen
U toont trots de gerealiseerde werkzaamheden aan uw familie? Of u krijgt tijdens de schilderwerken hulp van een goede vriend? Uw Pack verzekert u, uw naasten, uw bezoekers en uw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die gebeuren tijdens bezoeken of de afwerking*, maar ook tijdens uw verhuis

Faillissement
Als uw aannemer, architect of een onderaannemer failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u op zoek gaan naar een vervanger. Diens offerte stemt niet altijd overeen met die van uw oorspronkelijke keuze. Om u te helpen om deze onvoorziene meerkosten op te vangen, kunt u rekenen op een tussenkomst van maximaal 4.949 euro**.

Vertraging van de werkzaamheden
U krijgt een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van uw meubels bij een vertraging van de werkzaamheden door een gedekt schadegeval (brand, faillissement, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan. Tot 3 maanden lang indien nodig.

**Geïndexeerde afgerond bedragen (ABEX 1004 1ste semester 2023)


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Pack Ik bouw, Ik verbouw dekt u voor uw eengezinswoning in opbouw of in renovatie in België, als u de werken laat uitvoeren door een ingeschreven aannemer.

U moet zowel het Pack onderschrijven als een plaatsbeschrijving van de bestaande en naburige constructies opmaken, vóór het begin van de werken.

U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na de intrek in uw nieuwe constructie of na het einde van de contractuele renovatiewerken.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


Wat doe ik bij schade?

Slechts één telefoontje volstaat om de hulp van een specialist in te roepen.


Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • ​De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
 • De schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of totaal achterlaten van de werken.
 • De schade aan de naburige goederen of bestaande constructies, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de werken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering