Werkplek

Top woning

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top woning
Uw woning, met daarin uw werkplek, zijn goed verzekerd

Een uitgebreide oplossing voor uw woning, inclusief het gedeelte waar u uw vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefent.

Duidelijke voordelen

Geruststellend

Nagenoeg alle schade is gedekt. U komt niet voor verrassingen te staan.

Bescherming op maat

U stemt uw verzekering af op uw activiteit, volgens uw wensen en behoeften.

Vergoeding in nieuwwaarde

Ook de meerkost om de recentste wettelijke bouwnormen te respecteren krijgt u vergoed.

Snelle schaderegeling

Zo kunt u sneller opnieuw aan de slag.

24/7 bijstand

Zo min mogelijk gedoe bij schade.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Top Woning beschermt uw woning en uw volledige privé- en professionele inboedel.

Zonnepanelen, laadpunten voor elektrische voertuigen en plug-in hybrides en thuisbatterijen worden als gebouw beschouwd. 

De schadevergoeding in nieuwwaarde helpt u om uw woning te herstellen of herop te bouwen na brand, overstroming of storm. Als daarbij een meerkost opduikt om recente wettelijke bouwnormen te respecteren, dan wordt die mee vergoed.

Deze verzekering verzekert meer dan het risico op brand. U bent ook beschermd:

 • als u uw professionele goederen tijdelijk naar een ander lokaal overbrengt, waar ook ter wereld,
 • voor uw garage(s) op een ander adres.

Het aantal vertrekken bepaalt uw premie. Via deze methode bent u altijd perfect verzekerd. Zijn er meer dan 13 vertrekken, een lift of een zwembad, dan bepaalt de waarde van uw woning de hoogte van premie.


Wat dekt deze verzekering?

Top Woning is veel meer dan een brandverzekering. Deze uitgebreide oplossing beschermt uw woning en uw bezittingen (zowel privé als professioneel) tegen schade door:

 • brand,
 • explosie en implosie,
 • bliksem,
 • inbraak bij diefstal of vandalisme,
 • uitwerking van elektriciteit,
 • storm,
 • hagel,
 • sneeuwdruk,
 • water,
 • stookolie,
 • glasbreuk,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • enz.

Ook als schade aan uw woning bij de buren of andere mensen schade veroorzaakt, is uw aansprakelijkheid verzekerd.

Er is extra bescherming mogelijk voor:

 • Uw inkomen
  Wanneer u tijdelijk niet kunt werken omdat uw woning beschadigd of niet-toegankelijk is. Hiervoor onderschrijft u de 'Omzetverzekering' of 'Commerciële werkloosheid'.
 • Uw inboedel
  De optie Diefstal dekt zowel uw privé- als professionele inboedel. Zelfs als er agressie of geweld gebruikt wordt.
 • Uw rechten
  De waarborg Rechtsbijstand verdedigt uw belangen bij schade.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Uw woning in België en uw inboedel zijn verzekerd, inclusief maximaal drie garages op een ander adres.

Inboedel die u tijdelijk verplaatst naar een ander gebouw, is verzekerd overal ter wereld.

Verhuist u binnen België, dan bent u gedurende 120 dagen op beide adressen verzekerd (voor diefstal is dit 120 dagen).

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Eén telefoontje naar uw verzekeringsadviseur volstaat om de hulp te krijgen van een specialist. Die helpt u de eerste noodmaatregelen te nemen, bekijkt of uw woning bewaakt moet worden, regelt opvang voor kinderen en/of huisdieren en zoekt een tijdelijke verblijfplaats als uw woning onbewoonbaar zou zijn. U kunt ons de klok rond bereiken (24/7).

U kiest tussen een financiële vergoeding van de schade of voor een herstelling in natura door een hersteller. U hebt dan 6 maanden garantie op de uitgevoerde herstelling en betaalt de vrijstelling niet.

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschapij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard behoudt u de keuze om dit al dan niet te aanvaarden. Als u kiest voor de herstelling in natura, zal een hersteller zo snel mogelijk ter plaatse komen en wordt de factuur onmiddellijk geregeld door AG. Zo vermijdt u ook dat u de toegepaste vrijstelling moet betalen. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.

Hebt u zichzelf buitengesloten of is uw slot geblokkeerd en kunt u niet naar binnen? Een slotenmaker komt gratis bij langs om dit op te lossen.


Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

 • Gebouwen die helemaal of gedeeltelijk vervallen zijn of bedoeld voor de sloop,
 • Schade veroorzaakt door elektriciteitspannes.Schade door hoogspanning of korsluiting is dan weer wel gedekt als de waarborg 'uitwerking van elektriciteit' in uw contract zit.
 • Schade, zoals waterschade, glasbreuk … veroorzaakt door werken in uw gebouw. Die valt immers onder de verantwoordelijkheid van diegene die de werken uitvoert. Onderhoudswerken en reparaties zijn dan weer wel verzekerd.

  Opgelet: als u de oorzaak van schade kunt wegnemen maar het niet doet, bent u niet beschermd bij latere schade door dezelfde oorzaak.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering