Werkplek

Pack Zwembad

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Zwembad
Zwembadverzekering met alle risico’s-waarborgen

Een verzekering van het zwembad voor schade door overstroming, wild, vee… En de zwembadbekleding, het luik (of de glazen overdekkingen) en de technische uitrusting tegen alle mogelijke schade.

Duidelijke voordelen

Verzekering voor uw zwembad en de technische uitrusting

Uw zwembad beschermd tegen schade door natuurrampen, wild, vee… En de zwembadbekleding, het luik (of de glazen overdekking) en de technische uitrusting tegen alle mogelijke schade.

Uw zwembadmeubelen en schoonmaakmiddelen in openlucht

Uw zwembadmeubelen en schoonmaakmiddelen (bijv. stofzuiger) in openlucht vergoed als ze beschadigd zijn door storm, een overstroming, wild... of wanneer ze gestolen worden.

Ongevallen in of rond het zwembad, ook voor genodigden

De medische kosten terugbetaald wanneer iemand gewond geraakt na een ongeval in of aan de rand van uw zwembad, blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval vergoed.

Psychologische bijstand

Tot vijf sessies bij een psycholoog in het kader van een gedekt schadegeval Pack Zwembad


In deze pagina


Waarvoor kan ik Pack Zwembad gebruiken?

Wil u optimaal genieten van uw privézwembad of jacuzzi? De zwembadverzekering van AG is een uitstekende aanvulling op uw brandverzekering Top Woning van AG om het hoofd te bieden aan herstellingskosten die snel hoog kunnen oplopen;

Een paar voorbeelden:

 • Het paard van de buur ontsnapt uit zijn weide, neemt plotseling een duik in het zwembad en scheurt daarbij de liner. Met Pack Zwembad wordt u vergoed voor alle schade aan de bekleding van het zwembad.
 • Uw watercirculatiepomp loopt vast door takjes en bladeren en de motor verbrandt. Pack Zwembad maakt het mogelijk alle materiële schade te herstellen.
 • Een dief gaat 's nachts aan de haal met uw automatische schoonmaakrobot en uw strandstoelen. Pack Zwembad vergoedt de diefstal als u in Top Woning tegen diefstal bent verzekerd.
 • Na een zomerse zwembeurt klimt u uit het zwembad, maar u glijdt uit en verstuikt uw enkel. Pack Zwembad neemt de medische kosten ten laste.​

Wat biedt Pack Tuin voor mij?

 • Materiële schade aan het zwembad
  • Schade aan het zwembad door een natuurramp, zoals een overstroming, of door wild, vee of andere dieren (die u of derden toebehoren) die niet rond het zwembad zijn toegestaan (geen huisdieren).
  • Alle materiële schade aan de bekleding, bijv. de liner, na aftrek van een forfaitaire slijtage van 10% per jaar vanaf het 4e jaar, aan de luiken en de glazen overdekkingen van het zwembad en hun mechanisme.
  • De zuivering van plotseling vervuild zwembadwater (en daardoor onbruikbaar), of na een gedekt schadegeval het verlies van het water, en de producten die nodig zijn om het zwembad opnieuw gebruiksklaar te maken, alsook een forfait van 44 euro* om het zwembadwater terug op temperatuur te brengen.
 • Schade aan de technische installaties
  U krijgt een vergoeding voor alle materiële schade aan de technische uitrusting van het zwembad (filtersysteem, watercirculatiepomp…) die zich in een gesloten of technische ruimte bevinden en aan de warmtepomp en zonnecollectoren buiten.
 • Schade aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd in uw Top Woning? Is er schade door storm, overstroming of dieren (detail hierboven) aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren (zoals een stofzuiger) in openlucht.
  De maximale vergoeding bedraagt 16.622 euro* per schadegeval.​​ ​
 • Diefstal van zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning ?  Ook diefstal van uw zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren in openlucht is per schadegeval verzekerd tot 16.622 euro* per schadegeval en nog eens tot 16.622 euro¹ als deze voorwerpen in een tuinhuisje waren opgeborgen.
 • ​Ongevallen in of aan de rand van het zwembad
  Als u of een van uw genodigden het slachtoffer bent van een ongeval in of rond het zwembad, vergoedt Pack Zwembad de noodzakelijke medische kosten. Er is eveneens een kapitaal voor gewonden met een blijvende invaliditeit of voor overlijden ten gevolge van dit ongeval. 
 • Psychologische bijstand na een gedekt schadegeval
  Raakt u gewond in het zwembad? Is uw zwembad zwaar beschadigd door een overstroming? Emotioneel is dat een zware klap. Wij organiseren en vergoeden tot vijf sessies bij een psycholoog in het kader van een gedekt schadegeval Pack Zwembad.​

*Geïndexeerde afgerond bedragen ABEX 1004 (1ste semester 2023​)


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​Uw tuinverzekering is geldig voor uw meubelen of beplantingen in uw tuin of op uw terras als uw woning in België ligt en verzekerd is in Top Woning.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


Wat doe ik bij schade?

 • ​U belt één keer en u wordt onmiddellijk geholpen door een specialist.​
 • Die helpt u bij het nemen van de eerste noodzakelijke maatregelen.
 • Uw dossier wordt ter harte genomen zodat u op adequate bijstand kunt rekenen en het op de kortst mogelijk tijd afgehandeld wordt.
 • U kunt rekenen op bijstand 24/7.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • Schade door vorst en progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels
 • Schade door huisdieren
 • Schade te wijten aan slecht voegwerk, slechte plaatsing...
 • Schade door natuurrampen, zoals een overstroming, die verzekerd is volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau
 • Een ongeval als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde
 • Een ongeval dat wijten is aan om het even welke gewelddaad, naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijk roekeloze daad. ​

​De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering