Modulis

Pack Modulis Huisarts

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Modulis Huisarts
Gezonde bescherming voor u en uw dokterspraktijk

4 specifieke waarborgen om uw dokterspraktijk optimaal te beschermen.

Duidelijke voordelen

4 waarborgen exclusief voor huisartsen

Met een uitstekende bescherming van uw aansprakelijkheid, van uzelf in geval van agressie, maar ook voor al uw medisch materieel, informatica en data.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

Dankzij de 'Goedeklantbonus' kan u jaarlijks 10% van de betaalde premie terugkrijgen.

Overzichtelijk

1 vervaldag en 1 premie die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde erelonen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Als huisarts bent u de vertrouwenspersoon van uw patiënten. U luistert naar hun klachten en behandelt hen. Pack Modulis Huisarts zorgt voor u en uw praktijk als er iets gebeurt. Met de 4 specifieke waarborgen in dit Pack Modulis bent u goed beschermd.


Wat verzekert dit Pack Modulis?

​Pack Modulis Huisarts werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

 1. Bescherming in geval van agressie
  Op weg naar een klant wordt u midden op straat aangevallen. Pack Modulis Huisarts vergoedt uw medische kosten tot 5000 euro en geeft u 500 euro per dag dat u niet kunt werken, met een maximum van 5 dagen.
 2. Een schadevergoeding voor uw dokterstas
  In uw dokterstas zit veel duur materieel. Als dat beschadigd raakt bij een verkeersongeval of uw tas gestolen wordt, dan krijgt u 2500 euro.
 3. Een uitgebreide verzekering voor uw materieel, documenten en data
  Bij een brand raakt niet alleen uw praktijk beschadigd, maar ook uw materieel en computer. Alle medische dossiers van uw klanten zijn verloren. Gelukkig kunt u rekenen op een schadevergoeding tot 10.000 euro voor uw materieel en tot 5000 euro om uw documenten en data opnieuw samen te stellen.
 4. Anterioriteit en posterioriteit van uw contract
  Uw aansprakelijk is uiteraard verzekerd in de periode dat u een contract hebt bij AG Insurance. Ze is ook verzekerd voor handelingen die u stelde 3 jaar vóór dat contract. En erna, wanneer uw contract afgelopen is omdat u uw activiteiten stopgezet hebt. Ook dan bent u nog beschermd gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Huisarts:

 • tijdens de uitoefening van uw beroep in uw praktijk en daarbuiten wanneer u op huisbezoek gaat,
 • voor uw aansprakelijkheid, zelfs als u uw activiteit stopgezet hebt,
 • voor het medisch materieel, uw documenten en gegevens in uw praktijk,
 • voor uw dokterstas en het materieel erin.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Contacteer uw verzekeringsadviseur. Hij begeleidt u bij de schaderegeling


Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: 

 • de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Uitgebreide verzekering voor uw materieel, uw documenten en data', beschreven in punt 3, dekt niet:

 • de schade, verzwaringen of verliezen te wijten aan het gebruik waarvoor het verzekerde materieel niet bestemd is, experimenteren met of testen van het materieel (de controle van de goede werking wordt niet als een test beschouwd);
 • elke schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde materieel niet beïnvloedt.

De waarborg 'Anterioriteit en posterioriteit van uw contract', beschreven in punt 4, dekt niet: 

 • de schade die het gevolg is van daden of feiten gekend op het moment van de inwerkingtreding van het contract 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Medische en Paramedische Beroepen', die u had moeten meedelen bij de onderschrijving.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering