Modulis

Pack Modulis Landbouw

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Modulis Landbouw
Uitstekende bescherming voor uzelf, uw gezin en uw landbouwbedrijf

Een eenvoudige en interessante oplossing met 9 specifieke waarborgen die uw landbouwactiviteit perfect beschermen.

Duidelijke voordelen

9 waarborgen exclusief voor landbouwers

Met onder andere een goede bescherming voor de kinderen die bij u op de boerderij wonen, een vergoeding wanneer uw melkmachine stukgaat of als een big sterft door een verluchtingsprobleem, etc.

10 % bonus

Dankzij de 'Goedeklantbonus' kan u jaarlijks 10% van de betaalde premie terugkrijgen

Overzichtelijk

Al uw waarborgen in 1 handig overzicht, met slechts 1 premie die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Voor het werk op uw landbouwbedrijf moet u van veel markten thuis zijn. Welnu, Pack Modulis Landbouw is dat ook! Met 9 specifieke waarborgen beschermt het de mensen, veestapel, producten en machines die onmisbaar zijn voor uw bedrijf. Zo kunt u comfortabel zorgen voor al wat groeit en bloeit op uw boerderij.


Wat verzekert dit Pack Modulis Landbouw?

Pack Modulis Landbouw werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

 1. De bescherming van uw kinderen
  Uw dochter helpt u om de koeien van de wei naar hun stal te leiden. Maar eentje slaat op hol en deelt uw dochter een stevige tik uit.

  Gelukkig kunt u rekenen op een vergoeding wanneer uw inwonende kinderen (tot 25 jaar) – en de kinderen van uw partner –, door om het even welke oorzaak gewond raken op uw landbouwbedrijf. Ze zijn ook verzekerd buiten uw landbouwbedrijf als er een verband is met uw beroepsactiviteit. Op een veemarkt of een landbouwbeurs bijvoorbeeld.
 2.  Een vergoeding van de kosten om een opleiding te annuleren
  Als landbouwer schoolt u zich regelmatig bij over nieuwe gewassen, veeziektes of technieken voor kunstmatige inseminatie. Wanneer u voor zo'n intensieve opleiding moet afzeggen wegens ziekte of een ongeval (tot 6 weken voor de opleiding), dan vergoedt Pack Modulis Landbouw u per jaar tot 500 euro annuleringskosten.
 3. Een schadevergoeding wanneer uw vee sterft door verstikking, verdrinking of ammoniakvergiftiging
  Een kortsluiting legt de verluchting in uw stallen stil, waardoor de biggen stikken.

  U wordt tot 15.000 euro vergoed wanneer uw varkens, geiten, runderen en paarden stikken, verdrinken of sterven door een ammoniakvergiftiging.
 4. Een verzekering in nieuwwaarde voor uw materieel
  Door een brand kunt u uw melkmachine niet meer gebruiken. Gelukkig krijgt u een vergoeding in nieuwwaarde voor uw mechanisch materieel met minder dan 30 % slijtage. Net als voor uw elektrisch en elektronisch materieel, dat 3 jaar lang in nieuwwaarde verzekerd is.
 5. Een hoge vergoeding bij blijvende invaliditeit
  Als u door een ongeval blijvend arbeidsongeschikt wordt, krijgt u de hoogste vergoeding van deze twee:

  - ofwel het bedrag berekend op basis van uw lichamelijke schade (hoger dan in het basiscontract),
  - ofwel het bedrag berekend op basis van uw economische schade.
 6. Een exclusieve bescherming als u landbouwvoertuigen bestuurt
  Stel u voor dat u hooibalen aan het stapelen bent en dat uw verrijker achterover slaat. U raakt gewond.

  De uitgebreide BA Max-bescherming die u voor uw privéwagen automatisch geniet vanaf bonus-malus -2, geniet u dankzij Pack Modulis Landbouw ook wanneer u landbouwvoertuigen bestuurt. Uw schadevergoeding kan tot 250.000 euro bedragen. Zelfs als dat landbouwvoertuig niet van u is of zelfs wanneer het ongeval niet op de openbare weg maar op uw erf of op het veld gebeurt. Ook uw echtgenoot en alle kinderen die bij u wonen, genieten deze uitgebreide bescherming.
 7. De wedersamenstelling van uw data en IT-documenten
  Een waterlek beschadigt uw pc. Alle gegevens over uw melkprogramma's, zaaiprogramma's, vaccinaties enzovoorts zijn verloren …

  Krijg dankzij Pack Modulis Landbouw een vergoeding tot 10.000 euro om informaticadocumenten en -gegevens opnieuw samen te stellen.
 8. Een dekking voor uw verkoopautomaat van landbouwproducten
  Vandalen maken uw verkoopautomaat stuk en stelen het leeg.

  Met Pack Modulis Landbouw krijgt u tot 5000 euro schadevergoeding voor uw automaat en zijn inhoud.
 9. De vergoeding van geleverde gebrekkige producten die door hun incorporatie schade veroorzaakten aan een derde
  Een tankwagen haalt de melk van uw boerderij op. Ondanks al uw controle-inspanningen is uw melk echter niet geschikt voor consumptie en besmet hij de tankwagen.

  Uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering vergoedt uiteraard de schade aan de andere landbouwers en de kosten om de tankwagen te reinigen. Dankzij Pack Modulis Landbouw krijgt u ook een vergoeding tot 7500 euro om het verlies van uw eigen melk te compenseren.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, beschermt Pack Modulis Landbouw u op uw landbouwbedrijf en daarbuiten uw beroep uitoefent Ook op beurzen bijvoorbeeld wanneer er een verband is met uw activiteit.

De gezinsleden die bij u wonen, genieten dezelfde, uitgebreide bescherming.

Ook landbouwmachines en verdeelautomaten zijn verzekerd, net als uw vee.

Ten slotte bent u ook beschermd als een derde schade lijdt door gebrekkige producten.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Hij is de juiste persoon om u bij schade te adviseren en uw dossier op te volgen.


Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack:

 • de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Exclusieve bescherming als u landbouwvoertuigen bestuurt', beschreven in punt 6, sluit de schadegevallen uit die niet gedekt zijn in de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract BA Auto, alsook de situaties opgesomd in artikel 25 van die algemene voorwaarden.
Bv. de schadegevallen veroorzaakt door een verzekerde in staat van strafbare alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door producten andere dan alcoholische dranken; of in geval van het niet-respecteren van de wetgeving op het dragen van de veiligheidsgordel door de verzekerde.

De waarborg 'Wedersamenstelling van uw data en IT-documenten', beschreven in punt 7, dekt niet:

 • de kosten die het gevolg zijn van de materiële schade verzekerd door de waarborg Natuurrampen via het Tariferingsbureau;
 • de diefstal en de schade geleden door de informaticagegevens of de software en die het resultaat is van een verwijdering, een virus of andere schadelijke software.

De waarborg 'Dekking van uw verkoopautomaat van landbouwproducten', beschreven in punt 8, dekt niet: 

 • de verkoopautoma(a)t(en) van landbouwproducten waarvan u de eigenaar bent en die geïntegreerd is (zijn) in een ander gebouw dan het gebouw vermeld in uw contract Top Landbouw.

De waarborg Omnium ‘opdrachten’ voor uw medewerkers, beschreven in punt 5, dekt niet:

 • dekt het Pack de schade aan het voertuig van uw medewerker boven een werkelijke waarde van 30.000 euro niet;
 • is glasbreuk alleen gedekt als de herstelling wordt uitgevoerd bij een erkende hersteller.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering