Mobiliteit

Pack Bestelwagen +

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Unieke extra bescherming voor uw bestelwagen

Pack Bestelwagen+ is de ideale aanvulling op uw Multirisk- of Omniumverzekering en beschermt optimaal het belangrijkste transportmiddel van uw activiteit.

Duidelijke voordelen

Volledige aankoopwaarde vergoed tijdens de eerste 24.000 km en de eerste 24 maanden

U koopt meteen een nieuwe bestelwagen en gaat snel weer de baan op.

Geen vrijstelling voor glas van lichten, achterlichten en buitenspiegels

Ook bij relatief kleine schades bent u gerust.

Tot 2 000 euro extra bij schade of diefstal

Uw belettering, gps, de opties op uw bestelwagen en uw aanhangwagen zijn mee verzekerd.

Schade door vervoerde goederen is verzekerd

Als bij bruusk remmen de ladder in uw bestelwagen schade veroorzaakt aan de binnenwand, bent u verzekerd.

Vervangvoertuig na diefstal = bestelwagen

U krijgt een bestelwagen als vervangvoertuig na diefstal.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Pack Bestelwagen+ zorgt ervoor dat uw investering in een bestelwagen tijdens de volledige afschrijving perfect beschermd is. Bij totaal verlies krijgt u de eerste 2 jaren en de eerste 24.000 km immers 100 % van de aankoopwaarde vergoed. Daarna daalt de vergoeding maandelijks met 1 %, maar ze blijft tijdens de 5 jaar van de afschrijving zeker voldoende om bij zware schade een nieuwe bestelwagen te kopen.

De eisen die u aan uw bestelwagen stelt, liggen meestal hoger dan bij een gewone auto. U rijdt ermee naar werven, u vervoert allerlei materiaal en u legt veel kilometers af. Daarnaast is uw bestelwagen het uithangbord van uw bedrijf en wilt u dat hij er piekfijn uit ziet. Omdat uw bestelwagen zo belangrijk is voor uw bedrijf, verzekert Pack Bestelwagen+ ook schade die in een doorsnee-omniumverzekering niet gedekt is:

 • schade veroorzaakt door vervoerde goederen,

 • schade aan belettering, vervoerde goederen en accessoires van de bestelwagen, tot 2 000 euro.


Wat dekt deze verzekering?

U kunt voor de extra bescherming van Pack Bestelwagen+ kiezen als u bij AG Insurance een BA Auto en een Top Omnium onderschreven hebt.

U geniet dan deze voordelen:

 • 24 maanden lang geen waardevermindering én voor zover er nog geen 24.000 km gereden werd. Daarna 1 % per maand tot de zestigste maand.
 • het glas van lichten, achterlichten en buitenspiegels is verzekerd zonder vrijstelling,
 • bij diefstal of schade door een verzekerd voorval krijgt u een bijkomende vergoeding tot 2.​000 euro voor:
  • de opties en accessoires van de bestelwagen,
  • de vervoerde voorwerpen, de bagagedrager, gps, enz.
  • de belettering op de bestelwagen.
 • vergoeding van schade die goederen en materiaal veroorzaken tijdens het vervoer of het laden en lossen. Met een vrijstelling van 300 euro,
 • een bestelwagen als vervangvoertuig na diefstal.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de verzekeringsbewijs staan.

Diefstal van uw bestelwagen wordt als een totaal verlies beschouwd en ook zo vergoed indien:

 • uw bestelwagen niet binnen twintig dagen teruggevonden wordt,
 • uw bestelwagen wel binnen twintig dagen teruggevonden wordt, maar u hem pas na dertig dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).

Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kunt snel een nieuwe bestelwagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangbestelwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestel- of vrachtwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat gebeurt er bij een ongeval?

Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw bestelwagen naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt,
 • u begeleiden bij de regeling van uw schade.

Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel
U kiest zelf wie uw voertuig herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig
De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk
U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.


Wanneer ben ik niet verzekerd?

 • Schade die niet gedekt is in burgerlijke aansprakelijkheid voertuig of met verhaal (geheel of gedeeltelijk)

 • In Multirisk (zogenaamde 'kleine omnium'): diefstal van het voertuig wanneer het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet in werking was op het moment van de diefstal.

 • In Stoffelijke schade (samen met Multirisk vormt dit de 'grote omnium'): in het bijzonder schade aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, gebrek aan onderhoud of gebruik van het voertuig dat niet overeenstemt met het normale gebruik van dit soort voertuig.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule 10/08/2021

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule 10/08/2021

Uw tools

​Laat uw voertuig herstellen bij een erkende hersteller in uw buurt

 

Uw wagen laten herstellen in een erkende garage biedt tal van voordelen. De lijst van de herstellers in uw buurt vindt u hier snel terug.