Mobiliteit

Top Omnium

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top Omnium - de verzekering voor bestelwagens

Deze flexibele en uitgebreide oplossing verzekert schade aan uw lichte vrachtwagen tot 3,5 ton.

U kunt de verzekering Top Omnium onderschrijven voor uw lichte vrachtwagen tot 3,5 ton als u de verzekering BA Auto bij AG Insurance hebt.

Duidelijke voordelen

Alles is verzekerd behalve…

Alle schade aan uw bestelwagen is gedekt, ongeacht de oorzaak. Er zijn slechts 4 duidelijke uitsluitingen.

Vrijstelling op maat

U bepaalt of uw polis een vaste of een flexibele vrijstelling heeft.

Afschrijving naar keuze

Excellence en Classic formule mogelijk.

Keuze verzekerde waarde

U hebt de keuze tussen een verzekering op factuurwaarde en een verzekering op cataloguswaarde.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

De aankoop van een of meerdere bestelwagens betekent een forse investering voor uw onderneming. Uiteraard draagt u er zorg voor, maar… U bent gehaast en rijdt bij het manoeuvreren tegen een poort. Of een vandaal bekrast de hele flank van uw voertuig. Of een steentje spat tegen uw voorruit, …

Met Top Omnium stelt u uw investering veilig, want deze oplossing zorgt ervoor dat de meest voorkomende schades vergoed worden. En na schade verhoogt de premie niet.

Zeer flexibel

U vult Top Omnium in volgens uw behoeften en budget.

 1. Mini omnium of 'grote' omnium
  Een grote of een kleine omnium? U kiest de formule die het best bij uw bestelwagen past. Een grote omnium (Multirisk + stoffelijke schade) werkt volgens het principe 'alles is verzekerd, behalve…' Zo'n omnium dekt alle schade aan uw bestelwagen, ongeacht de oorzaak. Er zijn slechts 4 uitzonderingen, die klaar en duidelijk in uw contract vermeld staan.
   
 2. Afschrijving naar keuze
  Naarmate uw voertuig langer in gebruik is, vermindert zijn waarde. De schadevergoeding wordt daarop afgestemd bij diefstal of totaal verlies. U kunt kiezen tussen 2 formules:

  EXCELLENCE
  De bestelwagen behoudt zijn waarde zolang er nog geen 10 000 km op de teller staat. Vanaf 10 000 wordt er pas een afschrijving toegepast als uw bestelwagen ouder is dan 6 maanden.

  CLASSIC
  Van maand 1 tot maand 60 vermindert de waarde met 1,25 % per maand. Vanaf maand 61 wordt sowieso gekeken naar de werkelijke waarde van het voertuig. Met deze Classic-formule betaalt u minder premie en kunt u toch rekenen op een vergoeding die lang voordeliger is dan in werkelijke waarde.
   
 3. Keuze verzekerde waarde
  U kunt bovendien kiezen op basis van welke waarde u een vergoeding uitbetaald krijgt:

  CATALOGUSWAARDE
  Als u uw voertuig verzekert voor zijn cataloguswaarde krijgt u in geval van schade een vergoeding op basis van de nieuwwaarde van het voertuig in het bouwjaar.

  FACTUURWAARDE
  Als u uw voertuig verzekert voor zijn factuurwaarde krijgt u in geval van schade een vergoeding op basis van het bedrag dat u werkelijk betaalde voor het voertuig.
   
 4. Vrijstelling
  U kunt kiezen tussen verschillende vrijstellingen, waaronder ook een flexi-vrijstelling. Zo bepaalt u zelf of u liever een hogere vrijstelling hebt en een lager premie, of een hogere premie, maar een lagere vrijstelling.

 5. Hersteller
  U bepaalt wie uw voertuig herstelt. Kiest u voor een erkende hersteller uit het netwerk van AG Insurance, dan krijgt u een vervangwagen tijdens de herstelling

Wat dekt deze verzekering?

Top Omnium bestaat in twee formules:

 1. 1. 'Kleine omnium': Multirisk
  Verzekert u bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.

  Bij diefstal krijgt u 20 dagen een vervangwagen. Is uw bestelwagen daarna niet teruggevonden, dan wordt u onmiddellijk vergoed.
 2. 2. 'Grote omnium': Multirisk + Stoffelijke schade
  Verzekert u ook bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.

  En bovendien bij schade die u zelf of anderen veroorzaken, zelfs als u het slachtoffer wordt van vandalisme.

Diefstal of totaal verlies

Bij diefstal of totaal verlies krijgt u ook de belasting op inverkeerstelling terugbetaald.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de verzekeringsbewijs staan.

Diefstal van uw bestelwagen is een totaal verlies en wordt ook zo vergoed indien:

 • uw voertuig niet binnen 20 dagen teruggevonden wordt,
 • uw voertuig wel binnen 20 dagen teruggevonden wordt, maar u het pas na 30 dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).
   
  Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kan snel een nieuwe bestelwagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestelwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. 


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw voertuig naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt,

  Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel
U kiest zelf wie uw voertuig herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig
De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u. 

Gemakkelijk
U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.


Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor:

 • Schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 • In Multirisk (mini omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
 • In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de 'grote' omnium uitmaakt): de schade veroorzaakt aan de bestelwagen als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

​Laat uw voertuig herstellen bij een erkende hersteller in uw buurt

 

Uw wagen laten herstellen in een erkende garage biedt tal van voordelen. De lijst van de herstellers in uw buurt vindt u hier snel terug.