Hoe ben ik verzekerd bij depressie of burn-out?

Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Als uw werknemer ziek wordt, heeft hij tijdens de eerste maand afwezigheid recht op 100 % van zijn salaris. Nadien valt hij terug op een vervangingsinkomen dat uitbetaald wordt door het ziekenfonds. Het gaat om 60 % van zijn gebruikelijke inkomen. Na een jaar wordt dat 40 tot 65%, afhankelijk van zijn statuut. Een langere periode van arbeidsongeschiktheid kan dus een grote impact hebben op uw inkomen. Hoe bent u hiertegen verzekerd?

Toename van aantal zieken met stressgerelateerde klachten

Heel wat werknemers genieten een gewaarborgd inkomen als extralegaal voordeel via hun werkgever. Deze verzekering voorziet ingeval van arbeidsongeschiktheid in de uitbetaling van een rente boven op de uitkering van het ziekenfonds. Op die manier behoudt een werknemer in totaal 70 tot 80% van zijn gebruikelijke salaris. Meestal wordt deze rente uitbetaald vanaf de tweede maand arbeidsonbekwaamheid, maar dit kan variëren in functie van de gekozen formule.

België kent de laatste tien jaar een forse toename van het aantal langdurig zieken. Tussen 2004 en 2013 is het aantal werknemers dat meer dan een jaar afwezig is als gevolg van een stressgerelateerde ziekte (burn-out, depressie, …) toegenomen met 58%. In totaal zijn er momenteel meer dan 100.000 werknemers om die reden langere tijd arbeidsongeschikt.

Sommige verzekeraars sluiten stressgerelateerde ziektes zoals burn-out en depressie helemaal uit. Werknemers met een dergelijke aandoening krijgen met andere woorden geen uitkering van hun verzekering gewaarborgd inkomen of hun aanvullende verzekering “rente arbeidsongeschiktheid”.
Bij AG Insurance is er wél een uitkering van een rente. De uitkering is wel beperkt in de tijd en wordt maximaal gedurende twee jaar uitbetaald.

Langere afwezigheden zo veel mogelijk beperken

Langere afwezigheden zijn nefast, zowel voor de werknemer zelf als voor zijn werkgever. Iemand die drie tot zes maanden afwezig is, zal volgens statistieken slechts in de helft van de gevallen terug aan de slag gaan bij dezelfde werkgever. Als de afwezigheid door ziekte langer duurt dan een jaar, valt dit zelfs terug tot 10%. Een langdurige afwezigheid door burn-out kost een werkgever – boven op de operationele problemen die dit met zich brengt - gemiddeld 35.000 euro.

Het is dus in ieders belang dat de periode dat de werknemer afwezig blijft zo veel mogelijk beperkt blijft Daarom werkten de bevoegde ministers De Block en Peeters een wettelijk kader uit voor een re-integratietraject, dat langdurig zieke werknemers helpt om sneller terug aan de slag te kunnen.

Re-integratietraject na langdurige ziekte of burn-out

​Werknemers die verzekerd zijn in een nieuwe groepsverzekering Pension@work met een arbeidsongeschiktheidsrente bij AG Insurance, hebben – boven op de rente die zij ontvangen tijdens de periode van arbeidsonbekwaamheid – de mogelijkheid om deel te nemen aan dit re-integratieproject aangeboden door AG Insurance. Helemaal gratis. En boven op de rente-uitbetaling.

Waaruit bestaat dit re-integratietraject concreet?

Tijdens een diagnose- en opstartfase wordt samen met de werknemer een traject op maat uitgewerkt. Daarna start het eigenlijke traject, dat bestaat uit verschillende fasen:

  • Een recuperatie- en stabilisatiefase, waarin de werknemer even afstand neemt van de drukte en tot rust komt.
  • Een re-activatiefase, waarin het persoonlijkheidsprofiel van de werknemer centraal staat en waarin er een actieplan wordt uitgewerkt.
  • Een re-integratiefase, die start als de werknemer klaar is om weer aan de slag te gaan en waarin bekeken wordt hoe deze re-integratie in het arbeidsproces het best kan gebeuren.

Ik wens gepersonaliseerd advies.