Bescherming

AG Gewaarborgd inkomen

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

Ontdek het ook op:

Gewaarborgd inkomen verzekering

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt een maandelijkse rente als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval.

 

Duidelijke voordelen

Zeker van inkomen

U krijgt maandelijks een gewaarborgd inkomen als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval.

Op maat

U stemt het gewaarborgd inkomen af op uw behoeften en kiest bijvoorbeeld vanaf wanneer u een vergoeding verkrijgt, of ze stijgt met de tijd …

Premies aftrekbaar als beroepskosten
Zowel in geval van ziekte als ongeval

U bent niet enkel verzekerd in geval van een ongeval, maar ook in geval van ziekte.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Inkomen verzekeren

Wanneer u als zelfstandige ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor uw inkomen. De eerste week van uw arbeidsongeschiktheid kunt u niet terugvallen op het RIZIV. En de uitkering die u daarna krijgt, volstaat niet om uw maandelijkse kosten te betalen, laat staan uw levensstandaard te behouden.

Met AG Gewaarborgd inkomen verzekert u zich van een maandelijkse rente. Zo hoeft u uw spaarcenten niet aan te spreken. U kunt deze oplossing bijvoorbeeld ook gebruiken om uw lening te blijven aflossen.

U kiest zelf de kenmerken van de maandelijkse rente, hoeveel ze bedraagt en vanaf wanneer u haar krijgt. De rente mag maximaal 80 % bedragen van uw belastbaar beroepsinkomen, verminderd met alle bestaande rentes die voor u verzekerd zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies aftrekken als beroepskosten.

Omzet verzekeren

Een ziekte of ongeval heeft niet alleen een impact op uw eigen inkomsten, maar ook op de omzet van uw bedrijf. U kunt daarom via AG Gewaarborgd inkomen+ ook die omzet verzekeren en zo de continuïteit van uw onderneming garanderen. Dit is mogelijk voor bepaalde vennootschappen waarvan de bedrijfsleider minstens 95 % van de omzet genereert.


Hoe werkt deze verzekering?

Bescherming van uw inkomen

U kiest hoeveel rente u wilt verzekeren. De rente die u maximaal kunt verzekeren, hangt af van uw beroepsinkomen en de rentes die eventueel al verzekerd zijn. De verzekering AG Gewaarborgd Inkomen kan onderschreven worden tot de leeftijd van 56 jaar, door uw vennootschap of door uzelf. De minimale duurtijd van het contract moet 10 jaar zijn.

AG Gewaarborgd Inkomen garandeert u tijdens uw arbeidsongeschiktheid niet alleen een maandelijkse rente, maar zorgt er ook voor dat uw premies tijdens die periode terugbetaald worden. De rente hangt af van uw graad van arbeidsongeschiktheid en wordt uitgekeerd nadat uw eigenrisicotermijn – die u zelf kiest – verstreken is.

Bescherming van de omzet

AG Gewaarborgd inkomen+ is bedoeld voor:

 • professionele vennootschappen en vennootschappen van vrije beroepers die minstens 3 jaar bestaan,
 • of waarvan de zelfstandige bedrijfsleider minstens 3 jaar werkzaam is in de betrokken activiteit,
 • en waarvan de zelfstandige bedrijfsleider de enige sleutelfiguur is binnen het bedrijf. Hij of zij moet minstens 95 % van de omzet realiseren.

Komt uw vennootschap in aanmerking, dan kan zij de verzekering AG Gewaarborgd inkomen+ onderschrijven. Ze is ook de begunstigde wanneer u als bedrijfsleider uitvalt door ziekte of een ongeval.

Deze formule verzekert tot 60 % van de omzet van uw vennootschap. Dit percentage wordt verminderd met het beroepsinkomen dat u al verzekerd hebt als bedrijfsleider.


Wanneer kan ik mijn AG Gewaarborgd inkomen gebruiken en wat is de fiscaliteit?

De eindleeftijd van uw contract is maximaal tot uw wettelijke pensioenleeftijd.

Fiscaliteit

 • U betaalt een premietaks van 9,25 %. 
 • De premies zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar als beroepskosten:

voor zelfstandigen zonder vennootschap

 • Als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.

voor vennootschappen

 • Als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.
 • Binnen de 100 %-regel (niet voor AG Gewaarborgd inkomen+ ). Dat wil zeggen dat de legale en extralegale arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de zelfstandige (gefinancierd door de vennootschap), zijn normale jaarlijkse bruto-inkomen niet mogen overschrijden.
 • Fiscaal regime op de uitkeringen

de verzekering is onderschreven door een natuurlijke persoon

 • Belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • De uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar wanneer ze een inkomensverlies opvangen,
 • Geen bedrijfsvoorheffing.

de verzekering is onderschreven door een vennootschap

 • Belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • De uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar, vermits ze een inkomensverlies opvangen. Ze zijn ook onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 22,20 %,
 • Als de uitkeringen van AG Gewaarborgd inkomen+ worden uitgekeerd aan de vennootschap dan worden ze aan de winst van de vennootschap togevoegd en zijn ze dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

U kunt uw verzekering Gewaarborgd inkomen goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest:

 • of u alleen bescherming wilt bij ziekte, of ook bij ongevallen in uw privé- en beroepsleven,
 • of u alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid een rente krijgt, of ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 25 %),
 • of u een constante rente krijgt, een rente die met 3 % stijgt tijdens uw arbeidsongeschiktheid of een rente die jaarlijks stijgt met 2 of 3 %,
 • of u een rente krijgt na 30, 60, 90, 180 of 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn,
 • of u de arbeidsongeschiktheidrente vanaf de eerste dag krijgt, na een  arbeidsongeschiktheid van minimaal 30 dagen. Dit is de zogenoemde minimumduur: alleen mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen.

In welke gevallen is er geen tussenkomst?

 • arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25 %,
 • fysiologische arbeidsongeschiktheid zonder economische ongeschiktheid,
 • plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, vooraf bestaande aandoeningen.

Bovenstaande opsomming is  niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die hier op deze website raadplegen.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering