Bescherming

Waarborg arbeidsongeschiktheid binnen een pensioenverzekering

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Ook bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Breid uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), RIZIV, Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) uit met een inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid.

 

Duidelijke voordelen

Bescherming van uw levensstandaard

U stelt uw financiële situatie veilig bij een ziekte en/of ongeval.

Optie bij uw pensioenverzekering

U vult uw VAPZ-, RIZIV-, POZ- of IPT-contract aan met extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Op maat

U stemt het gewaarborgd inkomen af op uw behoeften.

Premies aftrekbaar als beroepskosten
Maandelijkse rente of terugbetaling pensioenpremie

U krijgt tijdens uw arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Ziek zijn of een ongeval hebben, brengt voor een zelfstandige meteen inkomensverlies mee. De tussenkomst van de sociale zekerheid waar u vanaf de 8e dag arbeidsongeschiktheid recht op hebt, compenseert dat inkomensverlies lang niet volledig. 

Dankzij de waarborg rente binnen uw aanvullende pensioenverzekering ontvangt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid een maandelijks vervanginkomen en kunt u uw levensstandaard behouden. U kunt bovendien blijven sparen voor uw pensioen, want tijdens uw arbeidsongeschiktheid worden uw pensioenpremies terugbetaald als u gekozen hebt voor de waarborg 'AVRI premieterugbetaling'. U stemt de waarborg dus volledig af op uw persoonlijke situatie.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies aftrekken als beroepskosten.


Hoe werkt deze verzekering?

U kan kiezen voor terugbetaling van de pensioenpremies tijdens uw arbeidsongeschiktheid en voor een maandelijkse rente. De waarborg gaat in nadat de gekozen eigenrisicotermijn of minimumduur verstreken is en het bedrag van de rente is evenredig met de graad van uw arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel rente u maximaal kan verzekeren, hangt af van uw beroepsinkomen en de rentes die eventueel al verzekerd zijn.


Wanneer en hoe kan ik mijn waarborg arbeidsongeschiktheid gebruiken?

Deze aanvullende verzekering eindigt op de datum die in de pensioenovereenkomst staat. Dat is uiterlijk op de eindvervaldag van de hoofdverzekering en overschrijdt nooit het verzekeringsjaar waarin u 67 jaar wordt.​

Fiscaliteit

 • U betaalt een premietaks van 9,25%.
 • De premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Belastingen op de uitkeringen

 • de waarborg is onderschreven door een natuurlijke persoon
  • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
  • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn belastbaar wanneer ze als doel hebben het inkomensverlies op te vangen,
  • geen bedrijfsvoorheffing.
 • de waarborg is onderschreven door een vennootschap in het voordeel van haar bedrijfsleider
  • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
  • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn steeds belastbaar. Ze zijn ook onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 22,20%.

Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

U kan de waarborg arbeidsongeschiktheid goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest:

 • of u bij arbeidsongeschiktheid alleen een rente wil, alleen een premieterugbetaling (bij RIZIV-contract is dit niet mogelijk) of de combinatie van beide,​
 • of u alleen bescherming wil bij ziekte, of ook bij ongevallen,
 • of u alleen een bescherming wil bij volledige arbeidsongeschiktheid, of ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 25%),

 • of u een constante rente krijgt, een rente die jaarlijks met 2% of 3% stijgt tijdens de duur van het contract of een rente die jaarlijks met 2% of 3% stijgt tijdens schade. Het is ook mogelijk om voor elke soort rente het bedrag van de rente te laten stijgen in verschillende schijven in functie van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als u een korte periode arbeidsongeschikt bent, dan kan u nog op uw eigen spaarreserve steunen en volstaat een lagere rente. Bent u echter langer arbeidsongeschikt, dan zal u een groter bedrag nodig hebben om uw levensstandaard te behouden. Bij POZ zijn de opties “stijgende rente tijdens de duur van het contract” en “stijgende rente in schrijven” niet beschikbaar. ​​​

 • of u een rente krijgt na 1, 2, 3, 6 of 12 maand(en) arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn. Of u kiest dat u uw arbeidsongeschiktheidrente vanaf de eerste dag krijgt, na een arbeidsongeschiktheid van minimaal 1 of 2 maand(en). Dit is de zogenoemde minimumduur. De minimumduur is alleen mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen. 


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Informatiefiche 20/09/2022

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Informatiefiche 20/09/2022
Informatiefiche 20/09/2022
Informatiefiche 20/09/2022
Informatiefiche 20/09/2022