Hoeveel aanvullend pensioen zal u krijgen?

Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Check het in de Databank Aanvullende Pensioenen

​Als u een aanvullend pensioen opbouwt via een VAPZ, IPT, RIZIV, POZ of groepsverzekering, kunt u in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) nagaan welk pensioenkapitaal u mag verwachten op uw pensioenleeftijd.

Inning van de bijdrage: praktisch

​Sinds 2011 verzamelt de databank van de tweedepijlerpensioenen (DB2P) alle informatie over de aanvullende pensioenvoordelen die loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren opbouwen in de zogenoemde tweede pensioenpijler. De databank wordt beheerd door de vzw Sigedis.

Heel wat instanties halen informatie uit deze pensioendatabank voor de controle van sociale en fiscale wetgeving:

 • controle van de 8,86 % RSZ-bijdrage,
 • controle van de fiscale 80 %-regel,
 • controle van de 3 % bijzondere socialezekerheidsbijdrage,
 • controle uitbetaling aanvullend pensioen: wanneer uw aanvullend pensioen zes maanden na uw wettelijk pensioen nog niet uitbetaald is, meldt Sigedis tot welke pensioeninstelling u zich kunt wenden.

Wat is DB2P?

U kunt ook als burger informatie over uw aanvullend pensioen opvragen uit DB2P. U krijgt er alle info die u ook op uw pensioenfiche terugvindt, onder meer:

 • een overzicht van uw pensioenplannen bij verschillende pensioeninstellingen,
 • het totaalbedrag van de pensioenreserves van al die pensioenplannen samen tot op dat moment,
 • de details per pensioenplan:
  • de waarde van de pensioenreserves op uw pensioenleeftijd (verworven prestaties),
  • hoeveel u op pensioenleeftijd krijgt als tot dan verder premies betaald worden (verwachte prestaties),
  • het bedrag dat uw begunstigden krijgen als u zou overlijden.

De bedragen die u te zien krijgt, zijn telkens deze op datum van 1 januari.

Ook uw vennootschap heeft toegang tot DB2P. Heeft uw vennootschap een groepsverzekering voor haar medewerkers of een IPT voor haar bedrijfsleider, dan kunt u de financiering van die pensioentoezegging online raadplegen.

Waar vindt u die informatie?

 • ​Surf naar www.mypension.be.
 • Stel uw vragen via een specifiek contactformulier.
 • Log in op uw persoonlijke eBox, geef uw e-mailadres op en ontvang zo alle communicatie van de overheid.
 • Geef uw e-mailadres op en u wordt verwittigd van nieuwigheden op www.mypension.be.
 • Log in met uw elektronische identiteitskaart.

Ik wens gepersonaliseerd advies.