Pensioen

RIZIV-contract

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Spaar zelf voor uw aanvullend pensioen

Geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist, zelfstandige verpleegkundige of vroedvrouw? Spaar voor uw aanvullend pensioen.

Uw voordelen

Extra pensioen betaald door het RIZIV

Als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist, zelfstandige verpleegkundige of vroedvrouw spaart u heel eenvoudig via uw RIZIV-toelage.

Zekerheid

De gestorte RIZIV-toelagen leveren een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Extra bescherming

U en uw gezin genieten financiële ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Solidariteit bij tegenslag

U staat niet in de kou bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden of ernstige ziekte vóór zestig jaar.

ProGezondheid
Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


Op deze pagina


Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist, vroedvrouw of zelfstandige verpleegkundige kan u elk jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een comfortabel aanvullend pensioenkapitaal op. U kan bovendien kiezen om uw gezin extra te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

10% van de premie wordt gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:

 • ​u krijgt na een eigenrisicotermijn van 3 maanden gedurende maximaal één jaar een maandelijkse rente, gelijk aan 4 maal de pensioenbijdrage op jaarbasis (max. 12.000 euro) wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt,
 • AG betaalt de bijdrage voor uw aanvullend pensioen door als u volledig arbeidsongeschikt bent, en dit na een eigenrisicotermijn van 1 jaar,
 • bij moederschap ontvangt u een bedrag gelijk aan 15% van de pensioenbijdrage per bevalling. Als mama ontvangt u ook een welkomstgeschenk van 100 euro voor elke pasgeborene,
 • uw nabestaanden krijgen een overlevingsrente als u vóór uw 60e overlijdt,en dit gedurende 10 jaar. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 euro per jaar,
 • u ontvangt een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste pensioenbijdrage, als u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.​

Wilt u investeren in vastgoed (bouwen, verbouwen of aankopen), dan kan u hiervoor een gedeelte van de reserve van uw RIZIV-contract gebruiken door een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten te nemen. Het pensioenkapitaal kan ook in pand gegeven worden bij een krediet.​

Hoe verloopt de aanvraagprocedure van de RIZIV-bijdrage ?

De aanvraag van de RIZIV-bijdrage voor de 6 beroepen verloopt volledig digitaal en steeds volgens dezelfde timing.

Hieronder de procedure in chronologische volgorde :

 1. Uw verzekeringsmaatschappij stuurt de gegevens over uw contracten door naar het RIZIV.
 2. Daarna zal u via de ProGezondheid-module uw contractgegevens kunnen raadplegen. U krijgt ook informatie als u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering).
 3. Als het nodig is, zal u via ProGezondheid een actie moeten ondernemen. Als er bijvoorbeeld niet automatisch een actief contract wordt aangeduid, moet u aangeven op welk contract de bijdrage moet worden gestort. Het RIZIV kan u via ProGezondheid ook extra informatie opvragen i.v.m. de berekening van de RIZIV-bijdrage. ​​​
 4. Als het RIZIV voor u contractgegevens heeft en u voldoet aan de voorwaarden voor het sociaal voordeel,dan zal het RIZIV in de loop van juli een automatische aanvraag voor de RIZIV-bijdrage aanmaken. Het RIZIV berekent dan ook het bedrag waarop u recht heeft.
 5. In de periode augustus-september zal u dan op ProGezondheid uw RIZIV-bijdrage kunnen raadplegen.
 6. Daarna stort het RIZIV de bijdrage op uw contract. Deze betaling zal steeds vóór 15 januari van het premiejaar + 2 gebeuren.

Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. U kan de rentevoet hier raadplegen​. Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehouden ​op de stortingen in uw RIZIV-contract.

Uw jaarlijkse RIZIV-toelage bedraagt:​​

Artsen/apothekers-biologen

 

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

Volledige activiteit en volledige activiteitsdrempel           

5.546,26 EUR

5.881,81 EUR

Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel           

2.616,30 EUR

2.774,59 EUR

Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel      

2.616,30 EUR

2.774,59 EUR

Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel    

Geen bijdrage

Geen bijdrage

Arts in opleiding op 31/12/2024                              

7.465,04 EUR

7.916,68 EUR*

*Dit bedrag moet nog bevestigd worden door een KB

Een arts of tandarts met een goedgekeurd stageplan of een arts of tandarts die minder dan 5 jaar over een RIZIV-nummer beschikt, moet de minimale activiteitsdrempel niet behalen

 

Tandartsen

 

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

Volledig en gedeeltelijk geconventioneerd

Minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen/jaar

3.523,05 EUR 

3.736,19 EUR

Apothekers

 

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

Voltijds (>38u/week)     

3.378,21 EUR 

3.582,59 EUR

Deeltijds (28-38u/week)

2.533,63 EUR

2.686,91 EUR

Halftijds (19-28u/week)

1.689,11 EUR

1.791,30 EUR

Kinesitherapeuten

Aantal verstrekkingen

Aantal M-waarden

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

> 6.500

> 156.000

Geen bijdrage

Geen bijdrage

Ten minste 3.000

Ten minste 72.000

3.422,71 EUR

3.629,78 EUR

Ten minste 2.300

Ten minste 55.200

2.558,37 EUR

2.713,15 EUR

Ten minste 1.500

Ten minste 36.000

1.936,07 EUR

2.053,20 EUR

Logopedisten

Aantal verstrekkingen          

Aantal R-waarden

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

> 4.000

> 70.000

Geen bijdrage

Geen bijdrage

Ten minste 2.000     

Ten minste 35.000

2.937,54 EUR

3.115,26 EUR

Ten minste 900

Ten minste 15.750           

1.424,27 EUR

1.510,44 EUR

Zelfstandige verpleegkundigen

Aantal terugbetaalde prestaties

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

33.000 – 150.000 EUR

593,44 EUR

629,34 EUR

Vroedvrouwen

 

Bedrag premiejaar 2023

Bedrag premiejaar 2024

Minimaal 150 verstrekkingen of 2.250 V-waarden

593,44 EUR

629,34 EUR

Alle bedragen van 2023 en 2024 zijn de bedragen van respectievelijk 2022 en 2023 die geïndexeerd werden, behalve het bedrag voor de vroedvrouwen dat voor het eerst in het premiejaar 2023 wordt ingevoerd. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van bevestiging op de RIZIV-site of een nadrukkelijke wijziging via Koninklijk Besluit.

 


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Dit product heeft het label ‘Towards Sustainability’ bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.​

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product.
Raadpleeg ook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering

Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt slechts 80% van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2%) afgehouden.

 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kan een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. Daarnaast kan u het pensioenkapitaal van uw RIZIV-contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.​


Welke keuzes heb ik?

U kan vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een aantal aanvullende waarborgen zoals:

 • een aanvullende overlijdensdekking,
 • een overlijdensdekking na ongeval,
 • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.

U kan ​uw RIZIV-contract  probleemloos cumuleren met een VAPZ, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap) of een POZ (als u geen vennootschap hebt), pensioensparen of langetermijnsparen.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering