Bescherming

BA Medische en Paramedische beroepen

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische professionals

Een uitgebreide dekking bij medische aansprakelijkheid, die u als zorgverstrekker voor altijd gemoedsrust biedt.

Duidelijke voordelen

Stevige financiële bescherming

Geen zorgen als de schadevergoeding voor een medische fout hoog oploopt. U bent standaard verzekerd voor 5 of 2,5 miljoen euro (afhankelijk van uw beroep). Details bij uw verzekeringsadviseur.

Voor altijd gerust

U blijft verzekerd na de stopzetting van uw activiteiten. Ook doorlopend dekking gegarandeerd bij de switch van een andere Belgische verzekeraar naar AG.

Professionaliteit voor professionals

U omringt uw patiënten met de beste zorg. AG levert u prima kwaliteit in verzekeringen. Geniet mooie voordelen door uw BA Medische en Paramedische Beroepen te bundelen met andere verzekeringen van AG.

Geen bijpremie voor extra dekking ‘na levering’

Verkoopt u producten gelinkt aan uw (para)medische activiteit? De schade die uw patiënten door deze producten zouden lijden, is zonder bijpremie mee verzekerd.


In deze pagina


Waarvoor dient de BA Medische en Paramedische Beroepen?

Een foute diagnose stellen of een verkeerde therapie toepassen … het kan zelfs de beste medici en paramedici overkomen. Als u als arts, tandarts, kinesist … door een patiënt in gebreke wordt gesteld, dan lopen de kosten al snel hoog op. Er zijn om te beginnen de expert- en advocaatkosten en, wanneer uw aansprakelijkheid voor de medische fout wordt bevestigd, ook niet te onderschatten schadevergoeding. De BA-verzekering Medische en Paramedische Beroepen beschermt u financieel wanneer u aansprakelijk bent voor een fout of nalatigheid bij de uitoefening van uw beroep. Ze is onmisbaar om uw patiënten met een gerust gemoed de best mogelijke zorg te kunnen bieden.


Wat verzekert  BA Medische en Paramedische Beroepen?

De polis BA Medische en Paramedische Beroepen dekt in de eerste plaats uw beroepsaansprakelijkheid. Ze vergoedt de schade aan uw patiënten die het directe gevolg is van de uitoefening van uw beroep.

Daarnaast omvat de BA-verzekering Medische en Paramedische Beroepen nog de waarborgen BA Uitbating, BA Na Levering en BA Toevertrouwde Voorwerpen

1. BA Beroep

AG keert een schadevergoeding uit als uw aansprakelijkheid effectief wordt weerhouden. Tot het zover is, neemt AG de verdediging van uw belangen ten laste door de aansprakelijkheid en/of de schade-eis te betwisten. Voor de schadevergoeding kan u rekenen op hoge verzekerde basiskapitalen:

 • activiteiten zonder verhoogd risico (bv. tandtechnicus, schoonheidsspecialiste, zelfstandig diëtist, dierenarts): 2.478.935,25 euro voor lichamelijke schade, 123.946,76 euro voor materiële schade.
 • activiteiten met verhoogd risico (bv. EHBO'er, huisarts, kinesitherapeut, verpleger, vroedvrouw): 4.957.870,50 euro voor lichamelijke schade, 247.893,52 euro voor materiële schade.

De schade die zich voordoet na afloop van uw verzekeringscontract is gedekt. Wij verzekeren namelijk ook uw BA beroepsaansprakelijkheid of medische aansprakelijkheid voor schade die aan de oppervlakte komt na het stopzetten van uw activiteiten (door pensioen of door wijziging van activiteit) of na uw overlijden. Deze extra dekking is zonder bijpremie.

​2. BA Uitbating, BA Na Levering en BA Toevertrouwde Voorwerpen

 • BA Uitbating dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die u aan derden toebrengt door de goederen of personen die u inzet tijdens uw activiteiten. Voorbeeld: als thuisverpleegster stoot u een vaas bij uw patiënt om.
  • ​​Verzek​erd kapitaal: 1.500.​000 euro lichamelijke, materiële en immateriële schade verme​ngd per schadegeval.
 • ​​BA Na Levering van een product gelinkt aan uw (para)medische activiteit. Bijvoorbeeld, u bent schoonheidsspecialiste. Eén van uw klanten vertoont een allergische reactie op een verzorgingsproduct dat u hem had verkocht en dient klacht in.
  • Verzekerd kapitaal: 1.500.000 euro lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd per schadegeval per jaar.
 • BA Toevertrouwde Voorwerpen dekt de schade aan goederen die u werden toevertrouwd om eraan te werken, of om er een advies of dienst voor te verlenen, tot 25.000 euro per schadegeval. Voorbeeld: u bent tandarts en beschadigt per ongeluk de tandprothese van een patiënt terwijl u eraan werkt.​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Wanneer?

De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. Op het einde van de aangeduide periode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij één van de partijen zich ertegen verzet.

Waar?

Wij verzekeren u voor de schade die zich heeft voorgedaan wereldwijd in het kader van uw verzekerde activiteiten en voor zover u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent gemachtigd om in België een praktijk uit te oefenen.
 • U heeft uw hoofdactiviteit in België.
 • U voldoet aan de Belgische of buitenlandse wetgeving betreffende uw beroepsactiviteiten.

​Prestaties uitgevoerd in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada moeten vooraf worden aangegeven.


Wat moet ik doen ingeval van schade?

​Neem zo snel mogelijk contact met uw verzekeringsadviseur, hij kan u het beste helpen. ​


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade die voortvloeit uit een weigering om iemand te helpen die in gevaar verkeert.
 • Schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie, intoxicatie als gevolg van medicijnen of de schade veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen of door flagrante fysische of psychische ongeschiktheid.
 • Schade ingevolge de uitoefening van wettelijke, deontologische en disciplinaire verboden medische en paramedische activiteiten.
 • Schade veroorzaakt aan de instrumenten, toestellen en substanties die u of uw helpers gebruiken.
 • Schade die het gevolg is van activiteiten die erin bestaan nieuwe geneesmiddelen, toestellen of producten bestemd voor verzorging of cosmetica te ontwerpen, bestuderen of fabriceren, alsook alle daarmee samenhangende experimenten en tests die niet vooraf bij AG zijn aangegeven.
 • Schade die het gevolg is van het bereiden, verdelen, verkopen, voorschrijven of toedienen van farmaceutische producten die niet erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of die in strijd zijn met de aanbevelingen van de Raden van de Orde.​

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering