Bescherming

Rechtsbijstand bij brandverzekering

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Rechtsbijstand bij brandverzekering
Krijg de schadevergoeding waar u recht op hebt

Gespecialiseerde hulp zodat u schade aan uw bedrijf en inhoud vergoed krijgt van de aansprakelijke tegenpartij of van uw verzekeraar.

U kunt de waarborg Rechtsbijstand onderschrijven als u ook uw Brandverzekering bij AG Insurance hebt.

Duidelijke voordelen

Tot 75 000 euro

Om voor de rechter de vergoeding van schade aan uw bedrijfspand af te dwingen.

Beschermd tegen insolvabiliteit van anderen

U wordt vergoed, zelfs als de tegenpartij de schade niet kan betalen.

Voorschot op de schadevergoedingen

U hoeft het einde van het proces niet te wachten of tot de verzekeraar van de tegenpartij u vergoedt.

Vrije keuze advocaat

U bepaalt wie u belangen verdedigt voor de rechtbank.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

De waarborg Rechtsbijstand is een onmisbaar vangnet als uw bedrijfspand beschadigd raakt en er daarna discussies ontstaan.

Schade bij de buren

Stel dat een brand bij de buren zich uitbreidt naar uw handelspand en die schade niet vergoed wordt door uw brandverzekering of onder de vrijstelling valt. Dan helpen gespecialiseerde mensen u om een schadevergoeding te krijgen van de aansprakelijke. Ze proberen eerst via een minnelijke regeling, daarna als het nodig is via de rechtbanken. Ondertussen krijgt u een voorschot tot 20 000 euro om de schade snel te herstellen.

Als blijkt dat de tegenpartij de schade niet kan vergoeden, dan doet uw rechtsbijstand dat tot een bedrag van 15 000 euro.

Discussie met AG Insurance

Stel dat er na een brand in uw bedrijf een discussie ontstaat met AG Insurance over het feit of de schade al dan niet verzekerd is. Of dat u het niet eens bent met de voorgestelde schadevergoeding. Ook dan kunt u rekenen op de onafhankelijke bijstand van specialisten. Als het nodig is, vergoeden zij ook de tegenexpertise.

Rechtszaak

Stel dat u naar aanleiding van een brand in uw bedrijf voor de strafrechter moet verschijnen. Een advocaat naar keuze verdedigt uw rechten, uw rechtsbijstand vergoedt de gerechtskosten.


Wat dekt deze verzekering?

De Rechtsbijstand zorgt voor financiële gemoedsrust als uw handelspand of inhoud schade lijdt die niet vergoed wordt door uw eigen brandverzekering Top Brand Professionele activiteiten. Ze helpt u om die schade te verhalen op de aansprakelijke en vergoedt daarbij de kosten en erelonen van:

  • expertises en onderzoek,
  • uw advocaat,
  • de gerechtelijke procedure.

Zodra vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is, kunt u rekenen op een voorschot op zijn schadevergoeding, tot 20 000 euro.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt rekenen op rechtsbijstand voor elk verzekerd feit dat zich in België voordoet.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij verwittigt Providis. Deze gespecialiseerde en onafhankelijke afdeling van AG Insurance behandelt enkel rechtsbijstanddossiers. Deze specialisten begeleiden u door het hele proces om een schadevergoeding te krijgen en informeren u regelmatig over de stand van zaken.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

  • de kosten en erelonen die u gemaakt hebt vóór u onze tussenkomst vroeg zonder dringende noodzaak,
  • de boetes, opcentiemen en transacties met het openbaar ministerie,
  • de feiten die buiten België gebeurd zijn,
  • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van hinder veroorzaakt door geluid, geur, stof, golven of stralingen, verlies van uitzicht, lucht of licht in geval van verhaal gebaseerd op het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder).

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering