Bescherming

Schuldsaldoverzekering

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Bescherm uw gezin tegen de financiële gevolgen van een overlijden

Met de schuldsaldoverzekering zorgt u ervoor dat (een deel van) de leninglast van uw hypothecaire lening of investeringskrediet wegvalt als u overlijdt.

 

Duidelijke voordelen

Gemoedsrust voor de afbetaling van het krediet

Als u overlijdt, dan moet uw gezin niet vrezen voor een financiële kater. De leninglast valt immers (gedeeltelijk) weg.

Ook mogelijk voor een vennootschap

Werkt u in een vennootschap, dan kan die de verzekering afsluiten en de premies betalen.

Correcte en snelle afhandeling na overlijden

U ontvangt snel het betrokken overlijdenskapitaal.

Interessant tarief

Voor een beperkte premie kunt u een mooi overlijdenskapitaal verzekeren. U kunt kiezen tussen een eenmalige premie, periodieke premies of risicopremies.

Fiscaal interessant

Onder bepaalde voorwaarden is de premie voor uw schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

 • Gemoedsrust
  U bezorgt uzelf en uw gezin gemoedsrust. Want u voorkomt dat ze in financiële moeilijkheden komen als u zou overlijden vooraleer uw lening of krediet volledig terugbetaald is.
 • Flexibiliteit
  Beslist u om uw krediet te herfinancieren? Geen probleem, uw schuldsaldoverzekering kan mee aangepast worden.
 • Fiscaal voordelig
  Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies fiscaal aftrekken.
 • Eenvoudig
  U kunt kiezen tussen een eenmalige premie, periodieke premies of risicopremies.
 • Beperkte investering
  In ruil voor een kleine premie kunt u een aanzienlijk overlijdenskapitaal verzekeren.

Hoe werkt deze verzekering?

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering waarvan het verzekerde kapitaal afneemt in de loop van het contract. Dankzij deze verzekering krijgt de begunstigde een vooraf bepaald kapitaal als u overlijdt vóór de einddatum van het contract.

De schuldsaldoverzekering is doorgaans gekoppeld aan een krediet, bijvoorbeeld een investeringskrediet, en is bedoeld om (een deel van) het openstaande krediet terug te betalen als u vroegtijdig zou overlijden. Het verzekerde kapitaal neemt in dit geval af aan hetzelfde ritme als het krediet. Dit is het zogenoemde kapitaalaflossingsplan.

U bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag u wilt verzekeren, bv. 50 %, 80 % of 100 %. Een dekking van 100 % voor beide partners is ideaal: als één van beide overlijdt vóór de einddatum van uw lening, dan valt de volledige leninglast weg.

De premie die u voor deze schuldsaldoverzekering betaalt, hangt af van bepaalde criteria: uw leeftijd, body mass index (BMI), of u roker bent of niet, het verzekerde kapitaal en de duurtijd van de verzekering.

Bent u zelfstandig bedrijfsleider, dan is het perfect mogelijk om de schuldsaldoverzekering af te sluiten via de vennootschap in het stelsel van de individuele pensioentoezegging (IPT). De vennootschap is dan verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent de verzekerde. Uw nabestaanden ontvangen als begunstigden het overlijdenskapitaal.


Wat is de duurtijd van deze verzekering?

Doorgaans loopt uw schuldsaldoverzekering even lang als de lening.

Als u kiest voor een schuldsaldoverzekering volgens het fiscaal regime van een individuele pensioentoezegging (IPT), dan moet deze een eindleeftijd hebben van minstens 65 jaar (de huidige wettelijke pensioenleeftijd).

Een schuldsaldoverzekering loopt automatisch af: ofwel als u - de verzekerde - overlijdt, ofwel doordat de looptijd van de polis verstreken is.


Welke opties heb ik tijdens en op het einde van de verzekering?

 • U bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag u verzekert.
 • U kiest het type premie:
  • eenmalige premie: u betaalt de volledige premie in één keer op het moment dat u het contract onderschrijft. Dit kan u een maximaal fiscaal voordeel opleveren. U bent meteen voor de volledige looptijd van uw krediet verzekerd. U kunt de eenmalige premie eventueel mee ontlenen.
  • Periodieke premies: u betaalt een vaste premie tijdens de eerste jaren van uw verzekering. U spreidt uw totaalpremie over gelijke jaarpremies (gedurende maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering). Op deze manier optimaliseert u de budgettaire impact en het fiscale voordeel van uw premies.
  • Risicopremies: u betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt en het verzekerde kapitaal.
 • U kunt uw contract aanpassen als u uw krediet herfinanciert.
 • Het is mogelijk om te kiezen voor een schuldsaldoverzekering volgens de fiscaliteit van een individuele pensioentoezegging (IPT) of een bedrijfsleidersverzekering (BLV).

Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

 • overlijden dat veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract,
 • overlijden ten gevolge van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract.

Deze lijst is niet exhaustief. U vindt de exacte omvang van de waarborgen in de algemene voorwaarden van dit product, die hier te vinden zijn.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering