Bescherming

Gewaarborgd inkomen verzekering

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

BNP Paribas Fortis

Ontdek het ook op:

AG Gewaarborgd inkomen

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

U ontvangt maandelijks een rente als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval.

 

Duidelijke voordelen

Zeker van inkomen

U krijgt maandelijks een gewaarborgd inkomen als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval.

Op maat

3 varianten om uw inkomen te beschermen: u kiest de formule die het best bij u past.

Premies aftrekbaar als beroepskosten
Bij zowel ziekte als ongeval

U bent niet enkel verzekerd in geval van een ongeval, maar ook bij ziekte.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Inkomen verzekeren

Wanneer u als zelfstandige of vrije beroeper ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor uw inkomen en voor de omzet van uw bedrijf.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt u gemoedsrust. U ontvangt namelijk een maandelijkse rente zodat u uw levensstandaard kunt behouden.

Voordelen

 • De premies die u voor uw inkomensverzekering betaalt, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als beroepskosten. Daardoor valt de financiële inspanning die u levert voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen in de praktijk 40 % lager uit dan de effectieve premie.
 • U kunt kiezen uit 3 flexibele formules.
 • Bent u een geconventioneerd geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige? Dan  kunt u uw RIZIV-bijdrage ook gebruiken voor pensioenopbouw en/of een gewaarborgd inkomen.
 • U bent beschermd bij elke arbeidsongeschiktheid: van korte duur tot permanent, geheel of gedeeltelijk. Zelfs al bent u maar voor 25 % arbeidsongeschikt verklaard.
 • U krijgt uitkeringen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Hoe werkt deze verzekering?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen kan onderschreven worden tot de leeftijd van 65 jaar.

Er zijn 3 formules:

 1. de klassieke inkomensbescherming,
 2. een formule 'omzetverzekering', die deels de omzetdaling opvangt wanneer u als zelfstandige bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt. Deze formule kan enkel onderschreven worden door vennootschappen van vrije beroepers of professionele vennootschappen (= beroepsactiviteit van intellectuele aard),
 3. de formule 'leninglast', waarmee een investeringskrediet, woonkrediet of consumentenkrediet afgelost kan blijven worden als u arbeidsongeschikt bent.

De formule 'omzetverzekering' is bedoeld voor professionele vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider de enige sleutelfiguur is binnen het bedrijf. Hij of zij moet minstens 95 % van de omzet realiseren.

U bepaalt zelf hoe hoog de maandelijkse uitkeringen zullen zijn. Ze mogen maximaal 80 % bedragen van uw belastbaar beroepsinkomen. U kiest een vaste rente of een rente die jaarlijks met 3 % stijgt . En u bepaalt hoelang u zelf eerst uw inkomensverlies opvangt. Dit is de eigenrisicotermijn.

Uw verzekering Gewaarborgd inkomen vergoedt u naargelang de ernst van de arbeidsongeschiktheid. 50 % arbeidsongeschiktheid betekent dat u 50 % van de verzekerde rente krijgt. Vanaf een arbeidsongeschiktheid van 66 % krijgt u de volle 100 % van de verzekerde rente.


Wanneer en hoe kan ik mijn Gewaarborgd Inkomen gebruiken en wat is de fiscaliteit?

Als uzelf de verzekeringnemer bent, blijft u tot uw 65e beschermd. Wanneer uw vennootschap de verzekeringnemer is, dan loopt het contract tot uw 60e of 65e, naargelang uw keuze.

Fiscaliteit

 • U betaalt een premietaks van 9,25 %. 
 • De premies zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar als beroepskosten:

voor zelfstandigen zonder vennootschap

 • Als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.

voor vennootschappen

 • Als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.
 • Binnen de 100 %-regel. Dat wil zeggen dat de legale en extralegale arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de zelfstandige (gefinancierd door de vennootschap), zijn normale jaarlijkse bruto-inkomen niet mogen overschrijden.
 • Fiscaal regime op de uitkeringen

de verzekering is onderschreven door een natuurlijke persoon

 • Belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • De uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar wanneer ze een inkomensverlies opvangen,
 • Geen bedrijfsvoorheffing.

de verzekering is onderschreven door een vennootschap

 • Belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • De uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar, vermits ze een inkomensverlies opvangen. Ze zijn ook onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 22,20 %,
 • Als de uitkeringen van de formule "omzetverzekering" worden uitgekeerd aan de vennootschap dan worden ze aan de winst van de vennootschap toegevoegd en zijn ze dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

U kunt uw verzekering Gewaarborgd inkomen goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest:

 • of u alleen bescherming wilt bij ziekte, of ook bij ongevallen in uw privé- en beroepsleven,
 • of u alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid een rente krijgt, of ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 25 %),
 • of u een constante rente krijgt, een rente die met 3 % stijgt tijdens uw arbeidsongeschiktheid of een rente die jaarlijks stijgt met 2 of 3 %,
 • of u een rente krijgt na 30, 60, 90, 180 of 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn,
 • of u de arbeidsongeschiktheidrente vanaf de eerste dag krijgt, na een  arbeidsongeschiktheid van minimaal 30 dagen. Dit is de zogenoemde minimumduur: alleen mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen.

In welke gevallen is er geen tussenkomst?

 • arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25 %,
 • fysiologische arbeidsongeschiktheid zonder economische ongeschiktheid,
 • plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, vooraf bestaande aandoeningen.

Bovenstaande opsomming is  niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die hier op deze website raadplegen.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering